Používání funkčních kláves na MacBooku Pro s Touch Barem

Stisknutím a podržením klávesy Fn zobrazíte na Touch Baru klávesy F1 až F12.

Zobrazení funkčních kláves

Stisknutím a podržením klávesy Fn na klávesnici zobrazíte na Touch Baru klávesy F1 až F12.

Můžete taky nastavit automatické zobrazování funkčních kláves při používání konkrétních aplikací:

 1. Zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Klávesnici.
 2. Klikněte nahoře v okně na Zástupce a pak vyberte v seznamu nalevo Funkční klávesy.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat (+), vyberte aplikaci a klikněte na Přidat. U každé aplikace, kterou přidáte, se na Touch Baru automaticky zobrazí funkční klávesy, kdykoli budete tuto aplikaci používat.

Použití klávesnice na obrazovce

Jako alternativu k zobrazení funkčních kláves na Touch Baru můžete použít funkční klávesy na klávesnici na obrazovce.

 1. Zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému, klikněte na Klávesnici a proveďte jeden z těchto postupů:
  • Pokud máte macOS Big Sur, vyberte na panelu Vstupní zdroje možnost „Zobrazit nabídku klávesnic v řádku nabídek“.
  • Pokud používáte macOS Catalina nebo starší, vyberte v okně Klávesnice možnost „Zobrazit prohlížeče klávesnic a emotikonů v řádku nabídek“.
 2. Klikněte na ikonu prohlížeče  na řádku nabídek a zvolte Zobrazit prohlížeč klávesnic.
  Nabídka Vstupní zdroje v systému macOS Big Sur se zvýrazněnou volbou „Zobrazit prohlížeč klávesnic“
 3. Kliknutím na klávesu Fn na klávesnici na obrazovce zobrazíte všechny funkční klávesy.

 


Zobrazení funkčních kláves při používání systému Microsoft Windows

Stisknutím a podržením klávesy Fn na klávesnici zobrazíte na Touch Baru klávesy F1 až F12.

Funkční klávesy můžete taky nechat na Touch Baru zobrazené trvale:

 1. V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows kliknutím na šipku nahoru zobrazte skryté ikony.
 2. Klikněte na ikonu Boot Camp  a v nabídce zvolte Ovládací panel Boot Camp.
  Nabídka Boot Campu s vybraným ovládacím panelem Boot Campu
 3. Pokud se zobrazí dotaz, zda této aplikaci chcete povolit provádění změn v počítači, klikněte na Ano. 
 4. Klikněte na kartu Klávesnice.
 5. Vyberte možnost „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Použití klávesnice na obrazovce

Jako alternativu k zobrazení funkčních kláves na Touch Baru můžete použít funkční klávesy na klávesnici na obrazovce:

 1. V nabídce Windows zvolte možnost Usnadnění přístupu Windows.
 2. Klikněte na Klávesnice na obrazovce.
 3. Kliknutím na klávesu Fn na klávesnici na obrazovce zobrazíte všechny funkční klávesy.

Další informace o klávesnici na obrazovce ve Windows.

Datum zveřejnění: