Používání funkčních kláves na MacBooku Pro s Touch Barem

K funkčním klávesám (F1–F12) se na Touch Baru vašeho MacBooku Pro dostanete tak, že vlevo dole na klávesnici podržíte klávesu Function (fn).

Touch Bar vašeho MacBooku Pro se změní a zobrazí funkční klávesy. Po uvolnění klávesy Function se zase vrátí do původního stavu.

U některých aplikací jde funkční klávesy na Touch Baru zobrazovat trvale:

 1. V Předvolbách systému vyberte Klávesnice.
 2. Klikněte na Zkratky.
 3. V levém bočním panelu vyberte Funkční klávesy.
 4. Klikněte na symbol „+“, přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte ji.

Kdykoliv teď otevřete tuto aplikaci nebo se do ní přepnete, na Touch Baru se budou vždycky zobrazovat funkční klávesy.

K funkčním klávesám se taky můžete kdykoli dostat prostřednictvím klávesnice na obrazovce:

 1. V Předvolbách systému vyberte Klávesnice.
 2. Zaškrtněte políčko „Zobrazit prohlížeče klávesnic a emotikonů v řádku nabídek“.
 3. Zvolte ikonu prohlížeče  na řádku nabídek a pak zvolte Zobrazit Prohlížeč klávesnic.

Zobrazí se klávesnice na obrazovce s funkčními klávesami, na které můžete kliknout.


Používání funkčních kláves ve Windows

Když na MacBooku Pro pomocí Boot Campu používáte Windows, fungují funkční klávesy stejně jako v macOS. Podržte stisknutou klávesu Function a zobrazí se funkční klávesy.

K funkčním klávesám se taky můžete kdykoli dostat přes klávesnici Windows na obrazovce:

 1. V nabídce Windows vyberte položku Usnadnění přístupu.
 2. Klikněte na Klávesnice na obrazovce.
 3. Klikněte na klávesu Fn. Na klávesnici na obrazovce se zobrazí funkční klávesy.

Můžete taky nastavit, aby byly při používání Windows funkční klávesy pořád zobrazené na Touch Baru bez držení klávesy Function: 

 1. V systémové oblasti na hlavním panelu Windows klikněte na šipku nahoru, aby se zobrazily další ikony.
 2. Klikněte na tmavě šedou ikonu Boot Campu ve tvaru diamantu.
 3. Ze zobrazené nabídky vyberte Ovládací panel Boot Campu.
 4. Kliknutím na Ano povolte spuštění ovládacího panelu.
 5. Klikněte na kartu Klávesnice.
 6. Vyberte možnost „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“.Tím zajistíte, že se funkční klávesy budou na Touch Baru zobrazovat pořád.Zrušením zaškrtnutí políčka se vrátíte k běžnému chování funkčních kláves.
Datum zveřejnění: