Mac se neuspává nebo neprobouzí podle očekávání

Chování při uspávání a probouzení Macu je ovlivněno jeho nastavením a aktivitou aplikací, sítě a připojených zařízení.

Mac se neočekávaně uspává

Přesvědčte se, že máte správně nastavenou úsporu energie: zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Úspora energie. Úpravou alespoň jednoho z následujících ovládacích prvků ovlivníte, kdy má Mac usínat. Některé z těchto ovládacích prvků nemusí být na vašem modelu Macu dostupné.

 • Posuvník „Vypnout monitor po“
 • Posuvník „Uspat monitor po“
 • Posuvník „Uspat počítač po“
  Pokud je posuvník nastavený na Nikdy, spánek je pro danou funkci vypnutý.
 • Tlačítko Rozvrh

Přesvědčte se, jestli Mac neuspáváte omylem:

 • Mac jde uspat stiskem tlačítka napájení.
 • V závislosti na nastavení Mission Control jde Mac uspat přesunutím ukazatele myši do aktivního rohu. Klikněte na nabídku Apple > Předvolby systému a potom klikněte na Mission Control. Klikněte na tlačítko Aktivní rohy a podívejte se, jestli některý z rohů není nastavený na možnost Uspat monitor.
 • Notebook Mac může uspat používání magnetů v jeho blízkosti.

Mac se neuspává podle očekávání

Zkontrolujte nastavení úspory energie podle výše uvedeného popisu a pamatujte, že Mac se automaticky neuspí, pokud není neaktivní:

 • Stejné aktivity v síti, které Mac můžou probudit, mu taky můžou bránit ve spánku.
 • Mac taky může v bdělém stavu udržovat libovolná spuštěná aplikace nebo jiný běžící proces. Pomocí panelu Energie v Monitoru Aktivity určete aplikace, které potřebují, aby byl Mac v bdělém stavu. Pokud je u aplikace ve sloupci Zabránit uspání uvedeno Ano, pak když je tato aplikace spuštěná, Mac se automaticky neuspí. Jiné aplikace brání ve spánku jenom tehdy, když provádí určité věci – třeba při přehrávání hudby nebo videa, při tisku nebo při stahování souborů.

Pokud notebook Mac spustíte ze Zotavení macOS, pak dokud je Mac napájen ze sítě, automatické uspávání je vypnuté.

Mac se nečekaně probouzí

Mac se může probouzet z důvodu těchto aktivit:

 • Aktivita sítě, která využívá funkci Probuzení na vyžádání. Mezi příklady síťových aktivit patří sdílení obsahu iTunes, sdílení fotek, sdílení tiskáren, sdílení souborů a používání funkce Zpět na můj Mac.*
 • Vylepšená oznámení z aplikací FaceTime, Zprávy a z dalších aplikací a služeb.
 • Aktivita Bluetooth. Aby Mac neprobouzela Bluetooth zařízení, zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Bluetooth. Klikněte na tlačítko Pokročilé a zrušte zaškrtnutí políčka „Povolit Bluetooth zařízením probudit počítač“.

Pokud máte MacBook Pro (2016 nebo novější) nebo MacBook (Retina, 12palcový, 2017), pamatujte, že tyto modely jsou navržené tak, že se spustí, jakmile otevřete jejich víko nebo je připojíte k napájení.

*Služba Zpět na můj Mac není od 1. července 2019 nadále dostupná.

Mac se neprobouzí podle očekávání

Mac se před probuzením na několik sekund pozastaví. Pokud to vypadá, že se vůbec neprobouzí, zkontrolujte tyto možnosti:

Když předchozí kroky nefungují

S určením nebo vyřešením problému můžou pomoct tyto dodatečné kroky: 

 • Resetujte řadič SMC.
 • Reset paměti NVRAM.
 • Odpojte externí zařízení kromě klávesnice Apple, myši a displeje. Pokud tím problém vyřešíte, postupně znova připojujte zařízení a po připojení každého z nich proveďte zkoušku. Opakujte to tak dlouho, dokud nenajdete zařízení, které brání v uspávání. Potom si přečtěte dokumentaci dodanou s tímto zařízením nebo se obraťte na jeho výrobce.
 • Spusťte počítač v nouzovém režimu, abyste zjistili, jestli problém nesouvisí s položkami otevíranými při spouštění, položkami otevíranými při přihlašování nebo rozšířeními jádra od jiného výrobce než Apple. 
 • Zkuste problém izolovat použitím jiného uživatelského účtu

Pokud problém nezmizí, kontaktujte podporu Apple.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a regionech.

Datum zveřejnění: