Jak resetovat Řadič pro správu systému (SMC) na Macu

Přečtěte si, kdy a jak resetovat řadič SMC na Macu s procesorem Intel.

Co řadič SMC dělá

U počítačů Mac s procesorem Intel se řadič SMC stará o tyto a některé další základní systémové funkce:

 • reakce na stisknutí tlačítka napájení,
 • reakce na otevření a zavření víka u notebooků Mac,
 • správa baterie,
 • regulace teploty,
 • senzor náhlého pohybu,
 • čidlo okolního osvětlení,
 • podsvícení klávesnice,
 • správa stavové kontrolky (SIL),
 • stavové ukazatele baterie,
 • výběr externího (místo interního) zdroje obrazu u displejů některých iMaců.

Jak poznat, kdy je potřeba řadič SMC resetovat

Tyto symptomy můžou znamenat, že je třeba řadič SMC resetovat:

 • Ventilátory počítače běží ve vysokých otáčkách, i když počítač není nijak zvlášť vytížený a je správně odvětrávaný.
 • Podsvícení klávesnice nefunguje správně.
 • Stavová kontrolka, pokud je k dispozici, nefunguje správně.
 • Indikátory stavu baterie na notebooku Mac s nevyměnitelnou baterií, pokud jsou k dispozici, nefungují správně.
 • Podsvícení displeje správně nereaguje na změnu okolního osvětlení.
 • Mac nereaguje na stisknutí vypínače.
 • Notebook Mac nereaguje správně na zavření nebo otevření víka.
 • Mac nečekaně přechází do režimu spánku nebo se vypíná a nejde znova zapnout.
 • Baterie se správně nenabíjí.
 • MacBook nebo MacBook Pro se nenabíjí prostřednictvím zabudovaného USB-C portu.
 • MacBook nebo MacBook Pro nerozpoznává externí zařízení připojená k zabudovanému USB-C portu.
 • Kontrolka LED napájecího adaptéru MagSafe, pokud je k dispozici, neindikuje správnou aktivitu nabíjení.
 • Mac pracuje nezvykle pomalu, i když procesor není nijak zvlášť vytížený.
 • Mac, který podporuje režim cílového displeje, správně nepřepíná do režimu cílového displeje nebo z něho anebo neočekávaně přepíná režim cílového displeje.
 • Osvětlení vstupních a výstupních portů Macu Pro (konec roku 2013) se nezapne, když počítačem pohnete.

Před resetováním řadiče SMC

Před resetováním řadiče SMC zkuste provést všechny tyto kroky. Dodržte uvedené pořadí. Po provedení každého kroku vyzkoušejte, jestli problém přetrvává.

 1. Když Mac nereaguje, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se počítač nevypne. Přijdete tím o neuloženou práci ve všech otevřených aplikacích. Pak opětovným stisknutím tlačítka napájení Mac zapněte.
 2. Stisknutím kláves Command-Alt-Esc vynuťte ukončení všech aplikací, které nereagují.
 3. Volbou nabídky Apple () > Uspat uveďte Mac do režimu spánku. Po přechodu do režimu spánku počítač probuďte.
 4. Volbou nabídky Apple () > Restartovat Mac restartujte.
 5. Volbou nabídky Apple > Vypnout Mac vypněte a stiskem tlačítka napájení ho zase zapněte.

Pokud používáte notebook Mac, který má problémy s napájením nebo baterií, postupujte takto:

 1. Odpojte na několik sekund napájecí adaptér od Macu a z elektrické zásuvky a pak ho znova připojte.
 2. Zvolte nabídku Apple > Vypnout.
 3. Až se Mac vypne, vyjměte a znova vložte baterii (pokud je vyjímatelná).
 4. Opětovným stiskem tlačítka napájení Mac zapněte.

Jestli se tím problém nevyřešil, nejspíš budete muset resetovat řadič SMC provedením následujících kroků. 

Jak resetovat řadič SMC na noteboocích Mac

Nejprve zjistěte, jestli je baterie vyměnitelná. Většina starších notebooků Mac má vyměnitelné baterie. Mezi notebooky Mac s nevyměnitelnou baterií patří MacBook Pro (začátek roku 2009 a novější), všechny modely MacBooku Air, MacBook (konec roku 2009) a MacBook (Retina, 12palcový, začátek roku 2015 a novější). Přečtěte si víc o bateriích notebooků Mac.

Pokud baterie není vyměnitelná:

 1. Zvolte nabídku Apple > Vypnout.
 2. Až se Mac vypne, stiskněte Shift-Control-Alt na levé straně zabudované klávesnice a současně stiskněte tlačítko napájení. Všechny klávesy a tlačítko napájení držte stisknuté 10 sekund.
  Pokud máte MacBook Pro z roku s Touch ID, je tlačítko Touch ID sdružené s tlačítkem vypínače.
 3. Pusťte všechny klávesy.
 4. Opět stiskněte tlačítko napájení a zapněte Mac.

Pokud je baterie vyměnitelná:

 1. Vypněte Mac.
 2. Vyjměte baterii. Pokud potřebujete pomoc s vyjmutím baterie, kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo prodejnu Apple Store.
 3. Stiskněte vypínač a podržte ho pět sekund.
 4. Vraťte baterii zpět.
 5. Opětovným stiskem tlačítka napájení Mac zapněte.

Postup při resetování řadiče SMC na stolních počítačích Mac

Tento postup použijte pro iMac, Mac mini, Mac Pro a Xserve. Pokud máte iMac Pro, přeskočte na další část.

 1. Zvolte nabídku Apple > Vypnout.
 2. Až se Mac vypne, odpojte napájecí kabel.
 3. 15 sekund počkejte.
 4. Napájecí kabel znovu připojte.
 5. Počkejte pět sekund a potom Mac opětovným stiskem tlačítka napájení zapněte.

Pokud nereaguje počítač Xserve s procesorem Intel, můžete ho vypnout buď lokálně, nebo vzdálenými příkazy. Taky můžete pět sekund podržet stisknuté tlačítko napájení.

Resetování řadiče SMC na iMacu Pro

Použijte tento postup pro iMac Pro:

 1. Zvolte nabídku Apple > Vypnout.
 2. Až se iMac Pro vypne, osm sekund podržte stisknuté jeho tlačítko napájení.
 3. Tlačítko napájení pusťte a několik počkejte sekund.
 4. Opětovným stiskem tlačítka napájení iMac Pro zapněte.

Další informace

Resetování řadiče SMC neresetuje ani jinak nemění obsah pamětí NVRAM nebo PRAM na počítačích Mac s procesorem Intel.

Datum zveřejnění:Tue Jan 23 18:28:48 GMT 2018