Když se nemůžete na Macu přihlásit do svého účtu iMessage nebo FaceTime

Pokud se nemůžete přihlásit do svého účtu iMessage nebo FaceTime, může pomoci některý z následujících postupů.

Když poprvé nastavíte Messages na Macu, budete vyzváni k přihlášení k vašemu účtu iMessage pomocí Apple ID. Aplikace Zprávy se vás pak pokusí automaticky přihlásit pokaždé, když ji otevřete. Přihlášení k FaceTimu je obdobné. Pokud se vám do kterékoli z obou aplikací nedaří přihlásit, zkuste následující řešení. 

Zkontrolujte připojení k internetu

Přesvědčte se, že je Mac připojený k internetu. Měli byste být schopni například otevřít webovou stránku nebo si stáhnout poštu.

Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku služby

Na stránce stavu systémů Apple se podívejte, jestli nedochází k dočasnému výpadku služeb iMessage nebo FaceTime.

Zkontrolujte nastavení data a času

  • Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na položku Datum a čas. Podívejte se, jestli máte správně nastavené datum, čas a časové pásmo.
  • Pokud je zaškrtnuté políčko Automaticky nastavit datum a čas, zkuste tuto volbu vypnout a znovu zapnout. (Pokud je políčko neaktivní, klikněte na zámek a zadejte své heslo správce.)

Zkontrolujte, jestli máte aktuální software

Přečtěte si, jak aktualizovat software Macu. Aktualizace softwaru může zlepšit stabilitu, kompatibilitu a zabezpečení vašeho Macu a může i vyřešit některé problémy. 

Zkontrolujte své Apple ID

Chcete-li ověřit, že zadáváte správné Apple ID a heslo, přejděte na stránku správy účtu Apple ID a přihlaste se se stejným Apple ID a heslem, které používáte pro Zprávy a FaceTime. Pokud funguje, otevřete aplikaci a proveďte tyto kroky:

  • Zprávy: Zvolte Zprávy > Předvolby a klikněte na Účty. Vyberte svůj účet iMessage a klikněte na Odhlásit se. Nyní se znovu přihlaste se stejným Apple ID, které jste předtím zkontrolovali na stránce účtu Apple ID.
  • FaceTime: Zvolte FaceTime > Předvolby. Na panelu Nastavení klikněte na Odhlásit. Pak se znovu přihlaste se stejným Apple ID, které jste předtím zkontrolovali na stránce účtu Apple ID.

Resetujte paměť NVRAM

Pro případ, že by problém způsobovalo chybné nastavení uložené v paměti NVRAM, resetujte obsah paměti NVRAM vašeho Macu.

Zkontrolujte software jiných výrobců

Pokud máte nainstalovaný firewall, bezpečnostní program, VPN nebo podobný síťový software jiného výrobce, zkontrolujte, že neblokuje síťové porty, které používá iMessage a FaceTime. Zkuste daný síťový software vypnout a znovu se přihlásit ke svému účtu iMessage nebo FaceTime.

Další informace

Přečtěte si, co dělat, když máte jiné problémy s FaceTimem.


FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: