Když Safari nenačítá stránku nebo na stránce chybí některé položky

Když se web na Macu nenačítá, zkontrolujte rozšíření Safari nebo zkuste smazat soubory cookies, mezipaměť a jiná data webových stránek.

Pokyny v tomto článku použijte, když máte v Safari na Macu tyto potíže:

 • Nemůžete se přihlásit na zabezpečenou webovou stránku.
 • Webová stránka se opakovaně načítá nebo přesměrovává.
 • Na webové stránce se zobrazuje zpráva, abyste smazali nebo resetovali cookies.
 • Některé obrázky, videa nebo jiné prvky se na webové stránce nezobrazí, ale jiné věci se načtou.

Kontrola rodičovského dohledu

Pokud jste přihlášení k účtu, který je omezený rodičovským dohledem nebo jiným softwarem pro filtrování webového obsahu, některé stránky nebo jejich části se možná nenačtou, pokud tyto stránky nejsou povolené. Například se nemusí zobrazit vložené video, když je uložené na jiné stránce, než kterou si prohlížíte. 

Kontaktujte administrátora a zjistěte, jestli máte přístup ke stránce, kterou se pokoušíte zobrazit.

Kontrola rozšíření Safari

Některá rozšíření Safari, která blokují reklamu nebo jiný webový obsah, můžou zabránit zobrazení určitých prvků na stránce. Rozšíření můžete dočasně vypnout a zkusit stránku načíst znovu, abyste zjistili, jestli se problém vyřeší.

 1. Vyberte Safari > Předvolby.
 2. Klikněte na Rozšíření.
 3. Vyberte rozšíření a potom zrušte zaškrtnutí políčka „Zapnout rozšíření ...“. Postup opakujte u všech nainstalovaných rozšíření.

Obnovte stránku kliknutím na volbu Vybrat zobrazení > Znovu načíst v Safari. Když se webová stránka načte správně, minimálně jedno rozšíření blokuje načítání obsahu. Znovu povolte jedno rozšíření a načtěte stránku znovu. Podle toho poznáte, které rozšíření blokuje obsah, který chcete zobrazit.

Pokud se web pořád nenačítá, ani když jsou všechna rozšíření vypnutá, zkuste další krok v tomto článku.

Když Safari nenačítá stránky z konkrétního webu

Pokud nefunguje jenom jedna webová stránka, můžete smazat data, která se stránkou souvisí, a zjistit, jestli to problém vyřeší. Následujícím postupem smažete soubory cookies, mezipaměť a další data, která jsou v Safari pro konkrétní stránku uložená:

 1. Vyberte Safari > Předvolby.
 2. Klikněte na ikonu Soukromí.
 3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.
 4. Vyhledejte název domény nebo webové stránky, u které chcete data vymazat.
 5. V seznamu výsledků klikněte na doménu (jako třeba priklad.com) s daty, která chcete smazat.
 6. Klikněte na Odstranit.
 7. Až skončíte, klikněte na tlačítko Hotovo a zavřete okno předvoleb.

   Smazání historie, cookies, mezipaměti a dat pro určitou stránku

Pokud jste při návštěvě stránky použili funkci Anonymní procházení, webovou stránku možná v seznamu nenajdete. 

Když Safari nenačítá stránky z více webů

 Pokud se weby přestaly načítat teprve nedávno, můžete v OS X Yosemite smazat data webových stránek za poslední hodinu nebo posledních pár dnů.

 1. Zvolte nabídku Historie > Smazat historii a data stránek.
 2. V listu, který se zobrazí, vyberte v nabídce Smazat časový úsek, za který chcete data vymazat.
 3. Klikněte na tlačítko Smazat historii.
  Smazání historie, cookies, mezipaměti, dat stránek

Pokud chcete smazat data všech stránek, které jste navštívili, vyberte v nabídce Smazat volbu Celá historie. Stejně funguje volba Odstranit všechna data stránek na kartě Soukromí v nastavení Safari. Tyto volby vymažou taky vaši historii prohlíženíTop Sites.

Další informace

Pokud potřebujete další informace o mezipaměti, cookies a dalších datech webových stránek, otevřete Safari a v nabídce Nápověda vyhledejte výrazy „historie“ nebo „soukromí“.

Datum zveřejnění: