Použití síťových umístění na Macu

Funkce Umístění, která je součástí Předvoleb sítě, umožňuje rychle přepínat mezi několika sadami síťových nastavení.

Možnost přepínání mezi různými sadami síťových nastavení (umístěními) může být užitečná například v těchto případech:

 • Používáte stejný typ sítě (např. Ethernet) v práci i doma, ale nastavení používaná v práci neumožní Macu automatické připojení k domácí síti stejného typu.
 • Váš Mac se v práci a doma připojuje k více typům sítí (např. Wi-Fi i Ethernet), ale v práci chcete, aby se připojoval přednostně k Ethernetu a doma zase nejdříve k síti Wi-Fi. Jinými slovy potřebujete nastavit různá pořadí služeb pro různá umístění.
 • Váš Mac se nepřipojuje k síti a vy chcete kvůli testování rychle resetovat nastavení sítě, ale nechcete přitom přijít o aktuální nastavení.


Jak přidat nebo odebrat umístění v síti

 1. Zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Síť. 
 2. Rozbalovací nabídka Umístění zobrazuje název aktuálně vybrané sady síťových nastavení. Výchozí umístění má název Automaticky. V této nabídce zvolte příkaz Upravit umístění.
  Předvolby sítě s otevřenou nabídkou Umístění
 3. Klikněte na tlačítko přidání (+) pod seznamem umístění a pak zadejte název nového umístění, například Práce, Doma nebo Mobilní. (Chcete-li umístění odebrat, klikněte na tlačítko odebrání (–) pod seznamem.)
  Modální okno Umístění zobrazující nové přidané umístění s názvem „Domů“
 4. Klikněte na Hotovo. Nabídka Umístění by teď měla obsahovat název nového umístění. Jakékoli změny nastavení Wi-Fi, Ethernetu nebo jiných nastavení sítě, které tady provedete, se po stisknutí tlačítka Použít uloží do daného umístění. Nastavení sítě v ostatních umístěních zůstanou beze změny a můžete na ně pomocí nabídky Umístění kdykoli přepnout.
 5. Kliknutím na Použít nastavení uložíte a dokončíte přepnutí z předchozího umístění na nové. Mac se potom automaticky pokusí určit správná nastavení pro každý typ sítě. Pokud budete chtít změnit nastavení ručně, nezapomeňte po provedení změn znova kliknout na Použít.


Přepínání mezi síťovými umístěními

Pokud máte víc než jedno umístění, můžete použít kteroukoli z těchto metod k přepínání mezi nimi:

 • Použijte rozbalovací nabídku Umístění v Předvolbách sítě, jak je popsáno výše. Nezapomeňte po výběru umístění kliknout na Použít.
 • Nebo zvolte v řádku nabídky možnost Apple > Umístění a vyberte požadované umístění z podnabídky.


Změna pořadí síťových služeb

Pokud používáte síťová umístění, protože chcete na různých místech používat různá síťová připojení (např. Wi-Fi nebo Ethernet), podle následujícího postupu změňte pořadí služeb (označované také jako priorita portů) pro každé umístění.

 1. Zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Síť.
 2. V nabídce Umístění vyberte umístění, které chcete změnit.
 3. Klikněte na ikonu dalších voleb  nebo ikonu ozubeného kola pod seznamem služeb a zvolte Nastavit pořadí služeb.
  Nabídka dalších voleb v Předvolbách sítě se zvýrazněnou možností Nastavit pořadí služeb
 4. Pořadí služeb v seznamu změníte přetažením. Mac se pokusí připojit nejprve ke službě na začátku seznamu a pak pokračuje dolů, dokud se úspěšně nepřipojí.
  Pořadí připojení přes virtuální privátní sítě (VPN) není možné změnit, protože mají vždy prioritu před jinými způsoby připojení.
  Modální okno Pořadí služeb v předvolbách sítě
 5. Klikněte na OK a pak na Použít.


Zabránění používání určité síťové služby

Ve výchozím nastavení síťové umístění nazvané Automaticky umožňuje použití všech dostupných síťových služeb (označovaných také jako porty nebo síťová rozhraní), ať už umožňují připojení k síti, nebo ne. Mac automaticky prohledává tyto služby a hledá připojení k síti nebo k internetu.

Například můžete chtít používat síť Wi-Fi doma a Ethernet v práci. Mac automaticky rozpozná, kterou z těchto síťových služeb má k připojení použít.

Pokud chcete zajistit, aby Mac nepoužíval určitou síťovou službu, například Wi-Fi, můžete danou službu pro aktuální síťové umístění deaktivovat:

 1. Zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Síť.
 2. V nabídce Umístění vyberte umístění, které chcete změnit.
 3. Klikněte na ikonu dalších voleb  nebo ikonu ozubeného kola pod seznamem služeb a zvolte Deaktivovat službu.
 4. Klikněte na Použít. 
Datum zveřejnění: