Aktualizace na pozadí v macOS

Mac na pozadí automaticky instaluje aktualizace bezpečnostní konfigurace a datové soubory používané systémem macOS. 

Udržování softwaru v aktuálním stavu je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžete udělat pro zabezpečení svého Macu. To zahrnuje instalaci všech aktualizací zabezpečení a dalších aktualizací softwaru macOS a ujištění se, že váš Mac je nastaven tak, aby tyto aktualizace na pozadí získával co nejdříve: 

Ve výchozím nastavení se tyto aktualizace instalují automaticky. Nezpůsobí restart vašeho Macu, ale některé se projeví až po restartu.

 


Jak získávat aktualizace na pozadí co nejdříve

Abyste měli jistotu, že budete vždy rychle dostávat aktualizace na pozadí:

 • V macOS Ventura nebo novějším zvolte v nabídce Apple  > Nastavení systému, na bočním panelu klikněte na Obecné a pak vpravo na Aktualizace softwaru. Klikněte na tlačítko informací  vedle položky Automatické aktualizace a ujistěte se, že je zapnutá možnost Instalace oprav zabezpečení a systémových souborů.
 • V dřívějších verzích macOS zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Aktualizace softwaru. Klikněte na tlačítko Upřesnit a ujistěte se, že je vybraná možnost Instalovat systémové datové soubory a bezpečnostní aktualizace.

 


Zobrazení aktualizací nainstalovaných na pozadí

V Informacích o systému je uvedená většina softwaru od společnosti Apple i jiných vývojářů bez ohledu na to, jestli byl nainstalován ručně, nebo automaticky.

 1. S podrženou klávesou Option zvolte v nabídce Apple  > Informace o systému. 
 2. V části Software na bočním panelu zvolte Instalace.
 3. Kliknutím na sloupec Datum instalace vpravo seřadíte seznam podle data.

 


Typy aktualizací na pozadí

Mezi aktualizace na pozadí patří aktualizace bezpečnostní konfigurace a datových souborů systému.

Aktualizace bezpečnostní konfigurace

Aktualizace bezpečnostní konfigurace pomáhají zvýšit zabezpečení vašeho Macu tím, že identifikují škodlivý software a zabrání jeho instalaci. Při restartu Macu tyto aktualizace odstraní veškerý nalezený škodlivý software, který máte nainstalovaný. Na pozadí se instalují tyto aktualizace bezpečnostní konfigurace:

 • Core Services Application Configuration Data: Brání nekompatibilním aplikacím ve spouštění.
 • EFICheck AllowListAll: Ověřuje, že firmware vašeho Macu pochází od společnosti Apple.
 • Gatekeeper Configuration Data: Pomáhá chránit Mac před aplikacemi od neidentifikovaných vývojářů.
 • Incompatible Kernel Extension Configuration Data: Blokuje nekompatibilní rozšíření jádra, která by mohla mít negativní vliv na Mac.
 • MRTConfigData: Odstraňuje známý malware.
 • TCC Configuration Data: Vylepšuje kompatibilitu specifikovaného softwaru s bezpečnostními funkcemi macOS.
 • XProtectPlistConfigData: Brání známému škodlivému softwaru ve spuštění.

Datové soubory systému

Aktualizace datových souborů systému přinášejí nové seznamy slov, prostředky pro rozpoznávání řeči, hlasové prostředky, lepší návrhy pro kontakty a události a další. Některé datové soubory systému se aktualizují, teprve když zapnete nebo použijete funkce, které je vyžadují. Na pozadí se instalují tyto datové soubory systému:

 • Aktualizovaná písma
 • Aktualizované systémové služby hlasového diktování
 • Nová nebo aktualizovaná slova pro aplikaci Slovník
 • Vylepšené jazykové modely, automatické opravy, kontrola pravopisu, vstupní metody, transkripce latinky do jiných abeced a další
 • Vylepšené návrhy pro přidávání nových kontaktů a událostí kalendáře v aplikacích pro macOS, vylepšená upozornění, že je načase vyrazit
 • Vylepšené vyhledávání Bluetooth zařízení a komunikace s nimi
 • Vylepšené automatické přesměrovávání síťových požadavků v závislosti na provozu
 • Vylepšené aktualizování přihlašovacích údajů v Klíčence na iCloudu a hesel mezi vašimi zařízeními Apple
 • Podpora nových domén první úrovně v Safari
 • Nové a vylepšené návrhy webů, dostupné při psaní v dynamickém vyhledávacím poli v Safari
 • Aktualizované definice typů SSL certifikátů
 • Podpora formátů RAW digitálních fotoaparátů na úrovni systému
 • Vylepšené dolaďování fotek v portrétním režimu, vyfocených na iOS zařízení, při zobrazení ve Fotkách na Macu
 • Aktualizovaná instruktážní videa v Nastavení systému (nebo Předvolbách systému)
 • Aktualizované informace o podpoře mediálních formátů
 • Aktualizace firmwaru vestavěných trackpadů a externích trackpadů, myší, klávesnic a displejů
 • Aktualizace firmwaru napájecích adaptérů Apple
 • Aktualizace firmwaru sloužícího k vývoji pro Siri Remote v prostředí Xcode
 • Aktualizované informace pomáhající automaticky blokovat nekompatibilní rozšíření jádra (kext)
 • Aktualizované informace pomáhající automaticky rozpoznávat a blokovat otevírání nekompatibilních aplikací nebo jejich přenos do nového Macu

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: