Nesynchronizují se záložky iCloudu nebo Safari

Přečtěte si, co dělat, když máte problémy s používáním Záložek nebo Seznamem četby na iCloudu. Například když se potřebujete dostat k záložce, kterou jste omylem smazali, nebo se vám změny ve webovém prohlížeči neprojevují na jiných zařízeních, dokážeme vám poradit.

Ještě než začnete

 • Podívejte se na stránku Stav systémů, jestli nejsou známé nějaké problémy se Záložkami na iCloudu. Je totiž možné, že za problémy nemůže vaše zařízení.
 • Zkontrolujte, jestli máte v iOS zařízení nebo na Macu správně nastavené datum a čas. Problémy způsobené nesprávným nastavením data a času se dají snadno napravit zadáním správných informací.
 • Abyste nepřišli o důležité informace, udělejte si kopie svých záložek
 • Pokud se záložky ve všech vašich zařízeních nezobrazují seřazené stejně, zkontrolujte, kolik jich je ve složce. Pokud složka obsahuje víc než 500 záložek, pořadí záložek nemusí být ve všech zařízeních stejné.

Potřebujete-li se dostat k záložce, kterou jste smazali v uplynulých 30 dnech, můžete ji obnovit na webu iCloud.com. Klikněte na Nastavení a v části Pokročilé klikněte na Obnovit záložky.

Přečtěte si další informace, pokud potřebujete poradit s používáním Panelů na iCloudu.

iPhone, iPad, iPod touch

Po každém kroku vyzkoušejte, zda se problém nevyřešil.

Zapněte Záložky a zaktualizujte zařízení

Zkontrolujte připojení k internetu

 1. Otevřete Safari a přejděte na web www.apple.com/cz. Pokud se nemůžete připojit k internetu, Záložky a Seznam četby na iCloudu* se nebudou v Safari aktualizovat. Přečtěte si, jak řešit problémy s připojením k internetu.
 2. Na svém iOS zařízení otevřete nějaký zabezpečený web, abyste zjistili, zda máte přístup k portům 80 a 443. Safari k synchronizaci dat mezi iCloudem a vašimi zařízeními potřebuje přístup k portu 443.

* Seznam četby je podporován pouze na iOS a macOS zařízeních.

Zkontrolujte údaje o svém účtu

Zkontrolujte, jestli jste přihlášeni stejným Apple ID, jaké používáte i na ostatních podporovaných zařízeních. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno].

Restartujte Safari

Na iOS zařízení zavřete a restartujte aplikaci Safari. Pokud si nejste jistí, jak Safari zavřít, použijte tento postup.

Vypněte Záložky na iCloudu a znova je zapněte

 1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud.
 2. Vypněte Safari. 
 3. Pokud máte data uložená na webu a alespoň jednom dalším počítači, můžete zvolit možnost Smazat ze [zařízení]. V opačném případě vyberte Ponechat v [zařízení].
 4. Počkejte několik minut a pak Safari znova zapněte.

Restartujte zařízení

Restartujte zařízení. Pokud si nejste jisti, jak to provést, postupujte takto.

Mac

Po každém kroku vyzkoušejte, zda se problém nevyřešil.

Zapněte Záložky na iCloudu a aktualizujte svůj software

 

Zkontrolujte připojení k internetu

 1. Ukončete Safari a pak ho znova otevřete.
 2. Zkuste v Safari otevřít web www.apple.com/cz. Pokud se nemůžete připojit k internetu, Záložky a Seznam četby na iCloudu se nebudou v Safari aktualizovat. Přečtěte si, jak řešit problémy s připojením k internetu.
 3. Otevřete na Macu nějaký zabezpečený web – podle toho poznáte, jestli máte přístup k portům 80 a 443. Safari k synchronizaci dat mezi iCloudem a vašimi zařízeními potřebuje přístup k portu 443.

Zkontrolujte údaje o svém účtu

Zvolte nabídku Apple  a klikněte na iCloud. Zkontrolujte, zda jste přihlášeni pod stejným Apple ID, jaké používáte i v ostatních podporovaných zařízeních.

Vypněte Záložky na iCloudu a znova je zapněte

 1. Ukončete Safari.
 2. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému. Pokud máte macOS Catalina, klikněte na Apple ID. Klikněte na iCloud.
 3. Zrušte výběr možnosti Safari.
 4. Zavřete Předvolby systému a zhruba minutu počkejte.
 5. Otevřete Předvolby systému a klikněte na iCloud.
 6. Vyberte Safari.
 7. Otevřete Safari.

Restartujte počítač

Restartujte počítač a podívejte se, jestli problém pořád existuje.

Microsoft Windows

Po každém kroku vyzkoušejte, zda se problém nevyřešil.

Zkontrolujte systémové požadavky

Zkontrolujte, jestli vaše PC a prohlížeč vyhovují systémovým požadavkům iCloudu.

Zkontrolujte připojení k internetu

 1. Zkuste otevřít web www.apple.com/cz. Pokud se nemůžete připojit k internetu, Záložky na iCloudu se nebudou aktualizovat. Přečtěte si, jak řešit problémy s připojením k internetu.
 2. Otevřete nějaký zabezpečený web, abyste zjistili, zda máte přístup k portům 80 a 443. Safari a Internet Explorer k synchronizaci dat mezi iCloudem a vašimi zařízeními potřebují přístup k portu 443.

Zavřete a znova otevřete iCloud pro Windows

Pokud instalujete prohlížeč, když je iCloud pro Windows otevřený, musíte iCloud pro Windows ukončit a znova otevřít. Nový prohlížeč se potom objeví v seznamu Volby záložek v předvolbách iCloudu pro Windows.

V Nastaveních

Otevřete iCloud pro Windows a přesvědčte se, že jste přihlášeni stejným Apple ID, jaké používáte na ostatních podporovaných zařízeních.

Obnovte prohlížeč

Některé nedávné změny provedené ve webovém prohlížeči se na ostatních zařízeních nemusí aktualizovat (nebo může dojít k jejich vrácení). Změny obnovte ukončením a novým otevřením webového prohlížeče.

Záložky v Google Chromu se nemusí aktualizovat tak rychle jako v Internet Exploreru* nebo Firefoxu.

* Pokud používáte iCloud pro Windows 10 a novější v Internet Exploreru, můžou být záložky zpřeházené.

Zkontrolujte svoje záložky v jiném prohlížeči

Pokud Záložky na iCloudu nemůžete používat v jednom prohlížeči, zkuste je použít v jiném prohlížeči.

Prohlížeč Microsoft Edge ve Windows 10 nepodporuje záložky na iCloudu. Jestli chcete používat Záložky na iCloudu ve Windows 10, použijte podporovaný prohlížeč, například Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Internet Explorer.  Přečtěte si další informace o systémových požadavcích pro iCloud.

Pokud například běžně používáte Internet Explorer, zkuste použít Firefox. Pokud tento problém zaznamenáváte jenom v určitém prohlížeči, použijte postup pro daný prohlížeč v této části. Pokud se problém vyskytuje ve víc prohlížečích, zjistěte, jestli není problém s vaším počítačem, nastavením sítě a připojením k síti.

Zkontrolujte umístění složky oblíbených položek v Internet Exploreru

Pokud jste změnili umístění pro ukládání oblíbených položek (záložek) Internet Exploreru, nebudou vaše oblíbené položky automaticky aktualizovány v jiných zařízeních. Problém odstraníte takto: 

 1. Otevřete iCloud pro Windows.
 2. Zrušte zaškrtnutí možnosti Záložky a klikněte na Použít. 
 3. Nastavte umístění složky oblíbených položek zpět na výchozí hodnotu (obvykle C:\Users\uživatelské jméno\Favorites). 
 4. Vraťte se do iCloudu pro Windows, vyberte Záložky a klikněte na Použít.

Uveďte Internet Explorer 10 nebo Google Chrome do režimu aplikace pro klasickou plochu

Nastavení výchozího režimu aplikace pro klasickou plochu v Internet Exploreru 10:

 1. Spusťte Internet Explorer.
 2. Klikněte na Nástroje > Možnosti internetu a klikněte na kartu Programy.
 3. Vyberte možnost „Vždy v aplikaci Internet Explorer na ploše“. Klikněte na OK.
 4. Zaškrtněte políčko „Otvírat dlaždice aplikace Internet Explorer na ploše“. Klikněte na OK.

Nastavení výchozího režimu aplikace pro klasickou plochu v Google Chromu:

 1. Otevřete Chrome.
 2. Klikněte na Chrome a pak vyberte možnost „Znovu spustit Chrome na ploše“. 
  Pokud uvidíte volbu Znovu spustit Chrome v režimu Windows 8, režim aplikace pro klasickou plochu už je nastavený jako výchozí.

Aktivujte rozšíření nebo doplněk Záložky iCloudu v Google Chromu nebo Firefoxu

Google Chrome:

 1. Otevřete Chrome.
 2. Klikněte na nabídku Chromu v pravém horním rohu a zvolte Další nástroje > Rozšíření.
 3. Zaškrtněte políčko Aktivní vedle položky Záložky na iCloudu.

Firefox:

 1. Otevřete Firefox
 2. Klikněte na nabídku Firefoxu v pravém horním rohu a zvolte Doplňky.
 3. Klikněte na Rozšíření.
 4. Klikněte na Povolit vedle položky Záložky na iCloudu.

Vypněte Záložky na iCloudu a znova je zapněte

 1. Zavřete prohlížeč.
 2. Otevřete iCloud pro Windows.
 3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Záložky a klikněte na Použít. 
 4. Počkejte několik sekund, vyberte Záložky a klikněte na Použít.
 5. Otevřete prohlížeč.

Restartujte počítač

Po restartování počítače se podívejte, jestli je problém vyřešený.

Zastavte automatické aktualizace záložek v Google Chromu nebo Firefoxu

Pokud chcete dočasně zastavit automatickou aktualizaci záložek v Google Chromu nebo Firefoxu, nevypínejte rozšíření iCloud ani doplněk prohlížeče:

 1. Otevřete iCloud pro Windows.
 2. Klikněte na Volby vedle položky Záložky.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Chrome nebo Firefox. Klikněte na OK.
 4. Klikněte na Použít a potom na Odebrat.
 • Pokud v iCloudu pro Windows vypnete Chrome, otevře se v Chromu karta Rozšíření. Pokud rozšíření chcete vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Aktivní vedle rozšíření Záložky na iCloudu, nebo kliknutím na ikonu koše rozšíření odstraňte.
 • Pokud v iCloudu pro Windows vypnete Firefox, otevře se ve Firefoxu Správce doplňků. Kliknutím na Zakázat vedle doplňku Záložky na iCloudu doplněk vypněte nebo ho kliknutím na Odebrat odeberte.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: