Když nemůžete tisknout z Macu nebo iOS zařízení

Když se vám nedaří tisknout na vaší tiskárně z Macu, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, můžou pomoct tyto rady.

K následujícím potížím může dojít při pokusu o tisk z Macu nebo tisk z iOS zařízení:

 • Nevidíte tiskárnu ze svého zařízení nebo se zobrazuje zpráva, že nebyly nalezeny žádné tiskárny.
 • Zobrazí se zpráva, že pro vaše zařízení není dostupný software.
 • Máte jiné potíže s tiskem, související se softwarem vašeho Macu nebo iOS zařízení.

Informace o výstražných indikátorech nebo jiných chybových stavech samotné tiskárny vyhledejte v dokumentaci k tiskárně nebo kontaktujte jejího výrobce.

Když vaše tiskárna podporuje AirPrint

Pokud tiskárna podporuje AirPrint umožňující tisk z Macu nebo iOS zařízení, zkontrolujte, jestli je připojená ke stejné Wi-Fi síti jako Mac nebo iOS zařízení.1

Když pořád nemůžete tisknout, zkuste některé z následujících řešení:

 • Restartujte Wi-Fi směrovač. Potom restartujte tiskárnu.
 • Přesuňte tiskárnu blíž k Wi-Fi směrovači. 
 • Aktualizujte firmware ve směrovači a tiskárně na nejnovější verzi získanou od výrobce.2 
 • Aktualizujte software Macu nebo iOS zařízení.

Když z Macu pořád nemůžete tisknout, možná pomůže reset tiskového systému. Jinak se obraťte na výrobce tiskárny o pomoc.

Když vaše tiskárna nepodporuje AirPrint

Když tisknete z Macu na tiskárnu, která nepodporuje AirPrint:

 1. Když máte tiskárnu připojenou k Macu kabelem, zkuste ho odpojit.
 2. Vypněte tiskárnu.
 3. Nainstalujte do Macu aktualizace softwaru. Váš Mac si v rámci těchto aktualizací automaticky stáhne i nejnovější software pro většinu tiskáren a tento způsob je lepší, než instalovat software přímo od výrobce tiskárny.
 4. Znova připojte tiskárnu k Macu, pokud jste ji odpojili.
 5. Zapněte tiskárnu a počkejte, než dokončí spouštění.
 6. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Tiskárny a skenery.
 7. Ze seznamu zařízení vyberte svoji tiskárnu.

Pokud se tiskárna nezobrazuje v seznamu zařízení v předvolbách Tiskárny a skenery, klikněte na  v dolní části seznamu a zvolte příkaz k přidání tiskárny nebo skeneru. Otevře se okno, které nabízí několik způsobů, jak tiskárnu přidat, třeba podle IP adresy:

Pokud pořád nemůžete tisknout a vaše tiskárna je připojená přes Wi-Fi:

 • Restartujte Wi-Fi směrovač. Potom restartujte tiskárnu.
 • Přesuňte tiskárnu blíž k Wi-Fi směrovači.
 • Aktualizujte firmware ve směrovači a tiskárně na nejnovější verzi získanou od výrobce.2

Resetování tiskového systému

Když potíže trvají, zkuste na Macu resetovat tiskový systém. Tím se z předvoleb Tiskárny a Skenery odeberou všechny tiskárny a skenery včetně jejich nastavení a tiskových úloh.

 1. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a poté klikněte na Tiskárny a skenery.
 2. Podržte klávesu Ctrl a klikněte kamkoli do seznamu zařízení.
 3. V zobrazené místní nabídce zvolte „Resetovat tiskový systém“.

Odstranění ovladačů tiskárny

Pokud potíže s Macem přetrvávají i po resetování tiskového systému, zkuste pomocí tohoto posledního postupu odstranit všechny nainstalované ovladače tiskárny. Tento postup nemůže vyřešit potíže s tiskárnou AirPrint.

 1. V řádku nabídek Finderu zvolte Otevřít > Otevřít složku. Zadejte /Library/Printers/ a klepněte na Otevřít.
 2. Otevře se složka Printers. Výběrem Upravit > Vybrat vše vyberete všechny položky ve složce. 
 3. Zvolte příkaz Soubor > Nová složka s výběrem, který přesune všechny vybrané soubory do nově vytvořené složky, pojmenované Nová složka s položkami. Chcete-li ušetřit místo, můžete tuto složku smazat.

Pokud problém trvá, kontaktujte výrobce tiskárny.

1. Ve firemním prostředí je možné nastavit DNS záznamy tak, aby byly tiskárny podporující AirPrint viditelné i v jiných sítích, než ke kterým je připojené zařízení, ze kterého tisknete. V iOS můžete tiskárny s AirPrintem nastavit taky pomocí konfiguračních profilů.

2. Aktualizace firmwaru, třeba pro základny AirPort, nainstalují novou verzi softwaru do tiskárny nebo směrovače – neinstalují software do Macu nebo iOS zařízení. Pokud je ale nejnovější verze firmwaru od výrobce několik let stará, výrobce možná přestal vaše zařízení podporovat nebo aktualizovat. V takovém případě možná potřebujete novější verzi tiskárny nebo směrovače. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: