Používání záhlaví a zápatí v Numbers

Numbers pro Mac obsahují možnost nastavit při tisku tabulky záhlaví a zápatí.

Postup přidání záhlaví a zápatí do dokumentu Numbers

  1. Jestliže máte v Numbers otevřenou tabulku, vyberte z nabídky Soubor možnost Tisk. Měl by se vám zobrazit náhled první vytištěné tabulky. Tabulky můžou přesahovat do několika stránek.
  2. Pokud má tabulka několik listů a chcete u ní upravit záhlaví nebo zápatí, klikněte v náhledu nahoře na panel. Záhlaví a zápatí každé tabulky obsahuje jedinečné informace.
  3. Jestliže chcete záhlaví nebo zápatí tabulky upravit, přesuňte ukazatel na horní nebo dolní část tabulky. Objeví se tři pole. Klikněte na jedno z nich a zadejte obsah. Obsah záhlaví nebo zápatí se vám bude jednodušeji upravovat, když na panelu nástrojů kliknete na vyskakovací nabídku Zvětšení a vyberete úroveň zvětšení.
  4. Jestliže má číslování stránek navazovat na předchozí list, vyberte na bočním panelu Nastavení tisku Pokračovat z předchozího listu. Ve výchozím nastavení se v tabulce zobrazují uprostřed všech zápatí čísla stránek. 
  5. Jestliže chcete čísla stránek odebrat, klikněte na příslušné zápatí, vyberte číslo stránky a stiskněte na klávesnici klávesu Delete. 
  6. Jestliže tabulku chcete vytisknout, klikněte dole na bočním panelu na Tisk. 
  7. Jestliže chcete obrazovku Nastavení tisku opustit bez tisku, klikněte v inspektoru na Hotovo.

Změny záhlaví a zápatí se uloží do tabulky.

Datum zveřejnění: