Numbers pro Mac: Používání záhlaví a zápatí při tisku

Numbers pro Mac 3.2 a novější obsahují možnost nastavit při tisku tabulek i záhlaví a zápatí.

Chcete-li při tisku tabulky v Numbers 3.2 nebo novějších zahrnout i záhlaví a zápatí, můžete je upravit na obrazovce Nastavení tisku.

  1. V nabídce Soubor vyberte Tisknout.
  2. Měl by se vám zobrazit náhled vytištěné tabulky.
  3. Záhlaví tabulky upravíte kliknutím na horní část jakékoli stránky a zadáním požadovaných informací. Zápatí upravíte kliknutím na spodní část jakékoli stránky a doplněním informací.

Úpravy obsahu záhlaví a zápatí si můžete usnadnit pomocí nabídky Velikost. 

Čísla stránek se standardně zobrazují uprostřed zápatí. Chcete-li čísla stránek odstranit, stačí jedno v náhledu vybrat a smazat. Změny provedené v záhlaví nebo zápatí jedné stránky se projeví na všech stránkách listu. Každý list tabulky však má samostatné záhlaví a zápatí.

Změny záhlaví a zápatí se uloží jako součást tabulky. Chcete-li obrazovku Nastavení tisku opustit bez tisku, klikněte v inspektoru na Hotovo.

Datum zveřejnění: