Používání dvou SIM karet s eSIM

eSIM je digitální SIM, která umožňuje používat u operátora mobilní tarif bez nutnosti používat fyzickou nano-SIM. Přečtěte si, jak nastavit a používat dvě SIM karty.1

Jak můžete používat dvě SIM karty?

 • Používat jedno číslo pro služební a jiné pro osobní hovory.

 • Přidat si v zahraničí místní datový tarif.

 • Využívat jeden tarif pro hlasové služby a jiný pro data.

Na obou telefonních číslech můžete uskutečňovat i přijímat hlasové hovory a hovory FaceTime a odesílat a přijímat zprávy prostřednictvím iMessage, SMS a MMS.2 iPhone může v jednu chvíli využívat jenom jednu mobilní datovou síť.

Pokud chcete používat 5G a Dual SIM na iPhonu 12, iPhonu 12 mini, iPhonu 12 Pro nebo iPhonu 12 Pro Max, ujistěte se, že máte iOS 14.5 nebo novější.

Co potřebujete

Chcete-li používat dva operátory, musí být iPhone odblokovaný. V opačném případě musí být oba tarify od stejného operátora. Pokud je první SIM od operátora podporujícího CDMA, druhá SIM nebude CDMA podporovat. Další informace vám sdělí operátor.

Pokud máte firemní mobilní tarif, ověřte si u firemního správce, jestli tarif tuto funkci podporuje.

Nastavení dalšího mobilního tarifu na iPhonu

Všechny iPhony, které podporují eSIM, mohou mít více eSIM a používat Dual SIM se dvěma aktivními SIM kartami současně.

Dual SIM můžete používat s fyzickou SIM kartou a eSIM. iPhone 13 a novější podporuje také dvě aktivní eSIM. Modely iPhone bez fyzické zásuvky na SIM kartu podporují dvě aktivní eSIM.

Zjistěte, jak aktivovat mobilní tarif na eSIM.

Označení tarifů

Po aktivaci druhého tarifu si tarify označte. Můžete si například jeden tarif označit jako Služební a druhý jako Osobní.

Tyto štítky využijete, až budete vybírat, které telefonní číslo používat pro odchozí a příchozí hovory a které pro mobilní data. Taky můžete jednotlivá čísla přiřadit ke kontaktům, abyste věděli, které číslo budete používat.

Pokud si rozhodnutí později rozmyslíte, můžete štítky změnit tak, že přejdete do Nastavení, klepnete na Mobilní data a pak klepnete na číslo, u kterého chcete štítek změnit. Potom klepněte na Štítek mobilního tarifu a vyberte nový štítek nebo zadejte vlastní.

ios-16-iphone-13-pro-dual-sim-setup-choose-label-from-list

Nastavení výchozího čísla

Zvolte číslo, které chcete používat k volání nebo posílání zpráv lidem, které nemáte v aplikaci Kontakty. Vyberte, které mobilní tarify chcete používat s iMessage a FaceTimem. Můžete zvolit buď jenom jedno, nebo obě čísla najednou.

ios-16-iphone-13-pro-sim-settings-cellular-set-default-line

Na této obrazovce vyberte číslo, které budete mít jako výchozí. Anebo vyberte číslo, které se bude využívat jenom pro mobilní data, a druhé se pak použije jako výchozí. Pokud chcete, aby iPhone používal mobilní data z obou tarifů, podle pokrytí a dostupnosti, zapněte volbu Povolit přepínání mobilních dat.

Používání dvou telefonních čísel pro hovory, zprávy a data

Teď když máte na iPhonu nastavená dvě telefonní čísla, přečtěte si, jak je používat.

iPhone si pamatuje, které číslo použít

Při volání kontaktům nemusíte pokaždé vybírat číslo, ze kterého chcete zavolat. Standardně iPhone použije stejné číslo, ze kterého jste danému kontaktu volali naposledy. Pokud jste kontaktu ještě nevolali, použije iPhone výchozí číslo. Můžete také určit, které číslo se má použít pro hovory s kontaktem. Postupujte takhle:

 1. Klepněte na kontakt.

 2. Klepněte na Preferovaný mobilní tarif.

 3. Klepněte na číslo, které chcete pro daný kontakt používat.

ios-16-iphone-13-pro-dual-sim-contacts-set-line-phone-contact

Telefonování

Z obou čísel můžete volat i na nich přijímat hovory.

Pokud zrovna někomu voláte, pak v případě, že operátor vašeho druhého telefonního čísla podporuje Wi-Fi hovory, můžete na tomto druhém čísle přijímat další příchozí hovory. Když voláte na lince, která se nepoužívá pro mobilní data, musíte mít zapnutou volbu Povolit přepínání mobilních dat, abyste mohli přijímat hovory z druhé linky. Pokud hovor nepřijmete a máte u operátora nastavenou hlasovou schránku, obdržíte oznámení o zmeškaném hovoru a hovor bude přesměrován do hlasové schránky. Ověřte si u operátora dostupnost Wi-Fi hovorů a zjistěte jestli vám poskytovatel datového připojení nebude účtovat další poplatky nebo využívání dat.

Jestli se během volání zobrazuje u druhé linky „Žádná služba“, pak váš operátor buď nepodporuje Wi-Fi hovory, nebo je nemáte zapnuté.3 Když máte obsazeno a někdo vám zavolá na druhé číslo, hovor se přesměruje do hlasové schránky (pokud ji máte u operátora nastavenou). Když máte obsazeno a někdo vám zavolá na druhé číslo, hovor se přesměruje do hlasové schránky (pokud ji máte u operátora nastavenou).4

Změna telefonního čísla, ze kterého se má volat

Než někomu zavoláte, můžete si změnit telefonní číslo. Pokud voláte někomu ze seznamu oblíbených, postupujte takhle:

 1. Klepněte na informační tlačítkoinformační tlačítko.

 2. Klepněte na své aktuální telefonní číslo.

 3. Klepněte na druhé číslo.

Na číselníku:

ios-16-iphone-13-pro-dvě-sim-telefon-sada-telefonní-hovor-linka
 1. Zadejte telefonní číslo.

 2. U horního okraje obrazovky klepněte na telefonní číslo.

 3. Klepněte na číslo, které chcete použít.

Odesílání zpráv iMessage a SMS/MMS

Zprávy iMessage SMS a MMS můžete posílat z obou telefonních čísel.5 Číslo, které chcete použít, si můžete vybrat před nebo po zahájení hovoru.

Číslo vyberte před odesláním zprávy iMessage nebo SMS/MMS

 1. Otevřete Zprávy.

 2. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Nové.

 3. Zadejte jméno kontaktu.

 4. Klepněte na své aktuální telefonní číslo.

 5. Klepněte na číslo, které chcete použít.

ios-16-iphone-13-pro-dual-sim-messages-select-line-to-send-message

Přepínání čísel během hovoru

 1. Klepněte na číslo, které používáte, v horní části obrazovky.

 2. Vyberte číslo, které chcete místo toho použít.

  ios-16-iphone-13-pro-dvé-sim-zprávy-výběr-konverzace-linka

Stavové ikony dvou SIM

Ikony na stavové liště v horní části obrazovky zobrazují sílu signálu obou operátorů. Přečtěte si, co indikují stavové ikony.

Další stavové ikony uvidíte, když otevřete Ovládací centrum.

ios-16-iphone-13-pro-dvě-sim-ovládací-centrum-žádná-služba-druhá-linka

Při používání operátora 1 se u druhé linky zobrazuje „Žádná služba“.

ios-16-iphone-13-pro-dual-sim-control-center-status-wifi-wifi-calling

Na stavovém řádku se zobrazuje, že zařízení je připojené k Wi-Fi a operátor 2 používá Wi-Fi hovory.

ios-16-iphone-13-pro-dual-sim-control-center-second-line-using-cellular-data

Když je zapnutá volba Povolit přepínání mobilních dat, na stavovém řádku se zobrazuje, že operátor 1 používá 5G a operátor 2 používá mobilní data operátora 1 a jsou u něj zapnuté Wi-Fi hovory.

Změna čísla pro mobilní data

Pro mobilní data lze vždycky používat jen jedno číslo. Číslo, které používáte pro mobilní data, změníte takhle:

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na Mobilní data.

 3. Klepněte na Mobilní data.

 4. Klepněte na číslo, které chcete používat pro mobilní data.

  ios-16-iphone-13-pro-sim-settings-cellular-cellular-data

Když zapnete volbu Povolit přepínání mobilních dat, bude se ve chvílích, kdy telefonujete na čísle vyhrazeném jenom k hovorům, toto číslo automaticky přepínat na používání hovorů i dat.6 Díky tomu můžete v jednu chvíli současně telefonovat i používat data.

Když volbu Povolit přepínání mobilních dat vypnete a potom budete telefonovat na čísle, které nemáte vyhrazené pro mobilní data, nebudou vám mobilní data při telefonování fungovat.

Volbu Povolit přepínání mobilních dat zapnete takhle:

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na Mobilní data.

 3. Klepněte na Mobilní data.

 4. Zapněte volbu Povolit přepínání mobilních dat.

Nastavení mobilního připojení

Nastavení mobilního připojení u jednotlivých tarifů změníte takhle:

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na Mobilní data.

 3. Klepněte na číslo, jehož nastavení chcete změnit.

 4. Nastavení určete jako obvykle klepáním na jednotlivé volby.

ios-16-iphone-13-pro-sim-settings-cellular

Další informace

 1. eSIM není na iPhonu k dispozici v kontinentální Číně. V Hongkongu a Macau mají eSIM jenom iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. a 3. generace) a iPhone XS. Přečtěte si o používání Dual SIM se dvěma nano-SIM kartami v kontinentální Číně, Hongkongu a Macau.

 2. K obsluze příchozích i odchozích hovorů na obou SIM kartách slouží technologie Dual SIM Dual Standby (DSDS).

 3. Nebo pokud používáte iOS 12, aktualizujte na iOS 13 nebo novější, abyste mohli přijímat hovory, když používáte své druhé číslo.

 4. 4. Pokud máte na čísle používajícím mobilní data zapnutý datový roaming, budete mít na čísle používaném jenom pro hovory vypnuté MMS a Grafický záznamník.

 5. Můžou být účtovány další poplatky. Informujte se u svého operátora.

 6. Datová linka se přepne automaticky po dobu hovoru. Přepínání mobilních dat nebude fungovat, pokud zrovna používáte datový roaming. Ověřte si dostupnost u operátora a informujte se o případných dalších poplatcích.

Datum zveřejnění: