Języki

iCloud: Korzystanie z witryny iCloud.com

Korzystanie z witryny iCloud.com

Dostęp do danych usługi iCloud można uzyskać nie tylko za pośrednictwem aplikacji zainstalowanych na urządzeniu z systemem iOS, komputerze Mac czy komputerze z systemem Windows, ale także za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze. Wystarczy zalogować się w witrynie iCloud.com i tam skorzystać z aplikacji internetowych: Mail, Kontakty, Kalendarz, Notatki, Przypomnienia, Znajdź mój iPhone, Pages, Numbers i Keynote.

Możesz również wylogować się, aby zablokować dostęp niepowołanych osób do Twoich danych w usłudze iCloud w witrynie iCloud.com (na przykład poczty email) po odejściu od komputera. W przypadku zalogowania z poziomu więcej niż jednej przeglądarki można wylogować się we wszystkich przeglądarkach jednocześnie.

Logowanie się w witrynie iCloud.com

Przejdź do witryny iCloud.com, a następnie zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID (używanego w usłudze iCloud).

Zaznaczenie pola wyboru Pamiętaj mnie sprawi, że przez kolejne dwa tygodnie nie będzie trzeba logować się przy wchodzeniu na stronę iCloud.com (nie dotyczy to aplikacji Znajdź mój iPhone, która nadal będzie wymagała podania hasła). Użytkownik pozostanie zalogowany w witrynie iCloud.com, nawet jeśli odświeży lub zamknie okno przeglądarki, na którym zalogował się do usługi iCloud, albo zamknie przeglądarkę.

Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w części Jeśli nie możesz zalogować się na stronie iCloud.com.

Wylogowywanie się z witryny iCloud.com

  • Aby wylogować się w używanej obecnie przeglądarce, kliknij nazwę konta w górnej części okna witryny iCloud.com i wybierz opcję Wyloguj się.

    Jeśli podczas logowania się w witrynie iCloud.com nie zaznaczyłeś(-aś) pola wyboru Pamiętaj mnie, możesz się także wylogować przez zamknięcie przeglądarki.

    Note:   Możesz zalogować się do witryny iCloud.com w wielu przeglądarkach jednocześnie. Wylogowanie się z witryny iCloud.com w jednej przeglądarce nie powoduje wylogowania w pozostałych przeglądarkach.
  • Aby wylogować się we wszystkich przeglądarkach, w których są aktywne zalogowania, kliknij nazwę konta w górnej części okna usługi iCloud, wybierz opcję Ustawienia konta, kliknij opcję Zaawansowane, a następnie kliknij opcję Wyloguj się z wszystkich przeglądarek.

Ostatnia modyfikacja: 2014-06-17
Był pomocny?
Tak
Nie

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu