ภาษา

หากคุณลืมคำตอบสำหรับคำถามรักษาความปลอดภัย Apple ID ของคุณ

หากจำคำตอบสำหรับคำถามรักษาความปลอดภัย Apple ID ของคุณไม่ได้ ให้ลองรีเซ็ตคำถามดู 

หากคุณไม่ทราบคำตอบสำหรับ คำถามรักษาความปลอดภัย ของ Apple ID ให้ลองตอบคำถามอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากคุณตอบคำถามผิดติดต่อกันหลายครั้งมากเกินไป คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีของคุณได้ชั่วคราว แต่คุณสามารถลองรีเซ็ตคำถามของคุณหลังจากรอจนครบกำหนดเวลานั้นแล้วได้

รีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัย

 1. โปรดไปที่ Apple ID ของฉัน (appleid.apple.com/th/)
 2. เลือก "จัดการ Apple ID ของคุณ" และลงชื่อเข้าใช้
 3. เลือก "รหัสผ่านและความปลอดภัย" ทางด้านซ้ายของหน้า
 4. หากคุณมีคำถามรักษาความปลอดภัยเพียงข้อเดียว คุณสามารถเปลี่ยนคำถามและคำตอบได้เลยในตอนนี้
 5. หากคุณมีคำถามรักษาความปลอดภัยมากกว่าหนึ่งข้อ:
  • เลือก "ส่งอีเมลรีเซ็ตข้อมูลความปลอดภัยไปยัง [ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนของคุณ]" หากคุณไม่เห็นลิงก์นี้หรือไม่สามารถเข้าใช้งาน ที่อยู่สำหรับการกู้คืน ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป
  • ที่อยู่สำหรับการกู้คืนของคุณจะได้รับอีเมลรีเซ็ตจาก Apple ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณและตั้งคำถามและคำตอบใหม่ หากไม่ได้รับอีเมล

หลังจากรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณแล้ว ควรเปิด การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน ด้วยการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำถามรักษาความปลอดภัยเพื่อกู้คืนบัญชีของคุณหรือตรวจสอบตัวตนของคุณ

ส่งอีเมลรีเซ็ต (ลิงก์)

หากคุณไม่สามารถรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณ

โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Apple ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังนี้:

 • คุณไม่เห็นลิงก์เพื่อส่งอีเมลรีเซ็ต ซึ่งหมายถึงคุณไม่มี ที่อยู่สำหรับการกู้คืน
 • คุณเห็นลิงก์ที่จะส่งอีเมลรีเซ็ต แต่คุณไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลในที่อยู่สำหรับการกู้คืน

โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ PIN สนับสนุนชั่วคราว แต่ Apple อาจขอให้คุณสร้าง PIN หากจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของคุณ

แก้ไขล่าสุด: 2 มิ.ย. 2557
เป็นประโยชน์ไหม
ใช่
ไม่
 • Last Modified: 2 มิ.ย. 2557
 • Article: HT6170
 • Views:

  50886
 • Rating:
  • 100.0

  (1 คำตอบ)

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม