Màn hình nền máy Mac với một trang web được mở. Ở bên dưới, bảng braille hiển thị nội dung trong con trỏ VoiceOver trên trang web bằng các dấu chấm braille màu vàng được mô phỏng, với văn bản tương ứng bên dưới các dấu chấm.

Bạn mới sử dụng VoiceOver trên máy Mac?

Tìm hiểu và thực hành các kiến thức cơ bản để điều khiển máy Mac của bạn bằng VoiceOver – trình đọc màn hình được tích hợp vào macOS.

Bắt đầu với VoiceOver

Danh sách các cử chỉ VoiceOver và các lệnh tương ứng được hiển thị trong Trình điều khiển bàn di chuột trong Tiện ích VoiceOver.

Sử dụng các cử chỉ quen thuộc

VoiceOver trong macOS sử dụng nhiều cử chỉ tương tự bạn biết từ iOS và iPadOS—ví dụ: chạm vào bàn di chuột để nghe mục trong con trỏ VoiceOver.

Cách sử dụng các cử chỉ VoiceOver

Các cài đặt như giọng nói và tốc độ đọc cho nhiều ngôn ngữ VoiceOver được hiển thị trong khung Giọng nói của danh mục Lời nói trong Tiện ích VoiceOver.

Làm việc theo cách bạn thích

Tùy chỉnh VoiceOver bằng Tiện ích VoiceOver. Thay đổi giọng nói VoiceOver, kết nối các thiết bị braille, đặt các tùy chọn cho cách bạn điều hướng với VoiceOver, v.v.

Cách sử dụng Tiện ích VoiceOver

Khung Giọng nói của danh mục Lời nói trong Tiện ích VoiceOver được hiển thị. Một hoạt động đang được tạo, sử dụng một nhóm cài đặt VoiceOver trong ngữ cảnh viết mã lập trình.

Có gì mới trong macOS Sonoma

VoiceOver trong macOS Sonoma cung cấp cho bạn thêm các cách cải thiện luồng công việc, bao gồm các tùy chọn để tự động chuyển đổi giữa các nhóm cài đặt VoiceOver dựa trên việc bạn đang làm trong một ứng dụng, các giọng nói của Siri nghe tự nhiên và biểu cảm khi đọc nhanh, hỗ trợ các màn hình braille hai chiều có thể làm mới, v.v.

Tìm hiểu xem có gì mới trong VoiceOver

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng VoiceOver, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Để có thêm nguồn lực, hãy truy cập Trang web Hỗ trợ Trợ năng của Apple.

Tải về hướng dẫn này ở Định dạng sẵn sàng cho chữ nổi braille: BRF (Tiếng Anh)

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.