Khung Giọng nói của Tiện ích VoiceOver đang hiển thị cài đặt giọng nói cho các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật.

Làm việc theo cách bạn thích

Muốn sử dụng giọng nói khác cho các ngôn ngữ khác? Hoặc thay đổi cách bạn điều hướng các trang web? Sử dụng Tiện ích VoiceOver để tùy chỉnh cách VoiceOver hoạt động cho bạn.

Cách sử dụng Tiện ích VoiceOver

Danh sách các cử chỉ VoiceOver và các lệnh tương ứng được hiển thị trong Trình điều khiển bàn di chuột trong Tiện ích VoiceOver.

Sử dụng các cử chỉ quen thuộc

VoiceOver trong macOS sử dụng nhiều cử chỉ tương tự bạn biết từ iOS và iPadOS—ví dụ: chạm vào bàn di chuột để nghe mục trong con trỏ VoiceOver.

Cách sử dụng các cử chỉ VoiceOver

Trang web Safari trong con trỏ VoiceOver và rô-to VoiceOver được đặt thành Tiêu đề.

Duyệt web dễ dàng hơn

VoiceOver cung cấp một vài cách để duyệt các trang web—ví dụ: bạn có thể điều hướng các trang web bằng cách sử dụng các liên kết, tiêu đề, điểm cửa sổ hoặc địa danh.

Cách duyệt trang web

Bảng braille đang hiển thị nội dung trong con trỏ VoiceOver trên trang web. Bảng braille hiển thị dấu chấm braille màu vàng được mô phỏng, với văn bản tương ứng bên dưới dấu chấm.

Tiếp tục với braille cắm và phát

Do VoiceOver tương thích với hơn 100 màn hình braille có thể làm mới, nên bạn chỉ cần cắm hoặc đồng bộ hóa màn hình của mình—thậm chí nhiều màn hình—là đã hoàn thành.

Cách sử dụng VoiceOver với màn hình braille

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng VoiceOver, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập Trang web Hỗ trợ Trợ năng của máy Mac.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.