MacBook Pro với bộ chọn mẫu Pages mở trên màn hình. Danh mục Tất cả mẫu được chọn ở bên trái và các mẫu được thiết kế sẵn sẽ xuất hiện ở bên phải trong các hàng theo danh mục.

Bắt đầu với mẫu

Tất cả tài liệu bắt đầu với mẫu – một mô hình mà bạn có thể sử dụng làm điểm bắt đầu. Bạn có thể tạo tài liệu soạn thảo văn bản, chẳng hạn như báo cáo và thư, và tài liệu bố cục trang, chẳng hạn như áp phích và bản tin. Chỉ cần thay thế hình ảnh và văn bản mẫu bằng nội dung của riêng bạn.

Giới thiệu về tài liệu soạn thảo văn bản và tài liệu bố cục trang

Thanh công cụ với các nút để thêm bảng, biểu đồ, hộp văn bản, hình và phương tiện. Hình được chọn và hiển thị danh mục Hoạt động được chọn trên thanh bên ở bên trái và các hình ở bên phải.

Thêm ảnh, hình, bảng và các nội dung khác

Thêm đối tượng như bảng, biểu đồ, hình và phương tiện (hình ảnh, âm thanh và video) vào tài liệu của bạn. Bạn có thể tạo lớp các đối tượng, định cỡ lại chúng và đặt chúng ở bất cứ đâu trên trang.

Giới thiệu về hình ảnh, biểu đồ và các đối tượng khác

Hình có văn bản chạy quanh ở ba phía.

Tùy chỉnh mọi chi tiết

Thay đổi hình thức của văn bản, thêm bóng đổ rơi vào hình ảnh, tô màu cho hình và các tính năng khác – bạn có thể sửa đổi mọi thứ trong tài liệu. Bạn thậm chí có thể ngắt dòng văn bản quanh các hình ảnh, liên kết các hộp văn bản để văn bản chạy từ một hộp sang hộp tiếp theo hoặc sử dụng tính năng hợp nhất thư để tự động cá nhân hóa nhiều tài liệu.

Giới thiệu về Pages

Bộ chọn mẫu với Sách được chọn trong danh sách danh mục ở bên trái và các mẫu sách hướng dọc ở bên phải.

Trở thành nhà xuất bản

Pages bao gồm các mẫu sách để giúp bạn tạo sách tương tác ở định dạng EPUB. Thêm văn bản và hình ảnh—và thậm chí cả bảng mục lục. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể làm cho sách của mình có sẵn để mua hoặc tải về trong Apple Books.

Giới thiệu về tạo sách

Menu cộng tác đang hiển thị tên của những người đang cộng tác trên tài liệu.

Cộng tác trong thời gian thực

Mời những người khác làm việc cùng bạn trong tài liệu của bạn. Mọi người bạn mời đều có thể xem các thay đổi khi các thay đổi đó được thực hiện, tuy nhiên, bạn sẽ kiểm soát những ai có thể sửa hoặc chỉ xem tài liệu.

Giới thiệu về cộng tác

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng Pages 14.0 trên máy Mac. (Để xem phiên bản của Pages mà bạn có, hãy chọn Pages > Giới thiệu về Pages từ menu Pages ở đầu màn hình). Để khám phá hướng dẫn sử dụng Pages, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ vào trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Pages.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.