macOS High Sierra

Yazım ve dilbilgisi denetimi yapma

Çoğu macOS uygulamasında, siz yazarken yazım denetimi kontrol edilir ve hatalar otomatik olarak düzeltilir. Bu özellikleri kapatabilir ve e-posta, ileti veya belge yazarken diğer seçenekleri kullanabilirsiniz.

Dikteyi kullanma

Yazımınız denetlenirken, yanlış yazılan sözcüklerin altı kırmızı ile çizilir ve öneriler düzeltmeler gösterilir.

 • Önerileri kabul edin: Sadece tek bir öneri varsa, sözcüğün otomatik olarak düzeltilmesi için yazmaya devam edin. İki veya daha fazla öneri varsa, birinizi seçin.

 • Önerileri yoksayın: Escape tuşuna basın, sonra yazmaya devam edin.

 • Dikteleri geri alın: Otomatik olarak düzeltilen bir sözcüğün altı mavi renkle çizilir. Orijinal ayarlarınıza dönmek için, ayarınızı görmek üzere ekleme noktasını sözcüğün hemen sonuna getirin ve ardından yazımınızı seçin. Ayrıca yazımınızı göstermek için Control tuşuna basıp sözcüğü tıklayabilir, ardından onu seçebilirsiniz.

Not: Siz yazarken cümlenin ilk sözcüğünün ve özel adların (İstanbul veya Tarık gibi) baş harfinin otomatik olarak büyük harf yapılması için, Klavye tercihlerinin Metin bölümündeki “Sözcüklerin baş harfini otomatik olarak büyük yap” onay kutusunu seçin.

Dikteyi kapatma

 • Belirli bir uygulama için: Uygulamada Düzen > Yazım ve Dilbilgisi Denetimi > Yazım Hatalarını Otomatik Düzelt’i seçin (onay işareti yoksa kapalıdır).

 • Tüm uygulamalar için: Elma menüsü > Sistem Tercihleri’ni seçin, Klavye’yi tıklayın, Metin’i tıklayın, sonra “Yazım hatalarını otomatik düzelt” onay kutusunun seçimini kaldırın.

  Metin bölümünü aç

Yazım ve dilbilgisi denetimi yapma

 • Yazımı denetleyin: Düzen > Yazım ve Dilbilgisi Denetimi > Belgeyi Şimdi Denetle’yi seçin. İlk hata vurgulanır. Sonraki hatayı göstermek için Komut-noktalı virgüle (;) basın. Bir sözcüğün önerilen yazımlarını görmek için sözcüğü Control tuşuna basarak tıklayın.

 • Dilbilgisini denetleyin: Düzen > Yazım ve Dilbilgisi Denetimi > Yazım ve Dilbilgisi Denetimi Yap’ı seçin (onay işareti seçeneğin açık olduğunu gösterir). Dilbilgisi hatalarının altı yeşil çizgiyle çizilir. Sorunun açıklamasını görmek için işaretçiyi altı çizili bir sözcüğün üzerine getirin.

 • Yazım hatalarını yoksayın: Sözcüğü Control tuşuna basarak tıklayın, daha sonra Yazım Hatalarını Yoksay‘ı seçin. Sözcüğe belgede bir daha rastlanırsa göz ardı edilir, ancak diğer belgelerde görünürse vurgulanır.

 • Yazım sözlüğüne sözcük ekleyin: Bir sözcüğü Control tuşuna basarak tıklayın, daha sonra Yazımı Öğren‘i seçin. Sözcük herhangi bir belgede yanlış yazılmış olarak işaretlenmeyecektir. Sözcüğün tekrar yanlış yazılmış olarak işaretlenmesi için, belgede Control tuşuna basıp sözcüğü tıklayın, sonra Yazımı Öğrenme‘yi seçin.

Uzun bir belgeyi denetliyorsanız, Yazım ve Dilbilgisi penceresini kullanmak daha kolay olabilir. Düzen > Yazım ve Dilbilgisi Denetimi > Yazım ve Dilbilgisi Denetimini Göster’i seçin.

Uygulamanın Düzen menüsünde yazım veya dilbilgisi komutu yoksa, kendi yazım denetimcisinin olup olmadığını görmek için tercihlerini veya menülerini denetleyin.