iBooks Author: HTML araç takımı oluşturma hakkında

iBooks Author'da hazırladığınız kitapları kullanmak için HTML5 araç takımları oluşturabilirsiniz.

iBooks Author HTML5 araç takımlarını (.wdgt uzantılı) destekler.

iBooks Author için bir HTML araç takımı oluşturmak için bir metin düzenleyicisi veya web içeriği oluşturma uygulaması kullanarak aşağıdaki dosyaları oluşturun: 

 • Ana HTML dosyası: Bu dosya araç takımının ana bölümüdür. Bu dosyaya istediğiniz adı verebilirsiniz, ancak uzantısı ".html" olmalıdır. Ana HTML dosyasının içine CSS ve JavaScript koyabilirsiniz veya araç takımı paketine .css ve .js dosyaları ekleyip ana HTML dosyasını bu dosyaları yükleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu dosyalarda, bir web sayfası tasarlarken kullandığınız tüm teknikleri veya püf noktalarını kullanabilirsiniz. Genellikle, araç takımınızın yapısını tanımlamak için HTML, görsel stili sağlamak için CSS, etkileşimi desteklemek içinse JavaScript kullanırsınız. 
 • Default.png: Bu, sayfada görüntülenecek olan ve kullanıcıların araç takımınızı açmak için dokunacağı görüntüdür. Bu görüntünün adı, "D" harfi büyük olacak şekilde "Default.png" olmalıdır. Bir Default.png oluşturmanın en kolay yolu, web içeriği oluşturma uygulamasında veya web tarayıcısında çalışan ana HTML dosyanızın ekran resmini almaktır. Araç takımınız etkinken, Info.plist'te farklı bir boyut tanımlamadığınız sürece, Default.png'nin boyutu bu olacaktır.
 • Info.plist: Bu dosya, iBooks Author'a ve iBooks'a araç takımınızı çalıştırmak için gereken bilgileri verir. Bu dosyanın adı "Info.plist" olmalıdır. Ayrıntılı bilgileri ve ilgili bir örneği aşağıda bulabilirsiniz. 

Gereken üç dosyayı (ve belki CSS veya JavaScript gibi bazı isteğe bağlı dosyaları) oluşturduğunuzda bu dosyaları bir araç takımı paketinde birleştirin:

 1. Finder'ı kullanarak bir klasör oluşturun ve dosyaları bu klasöre ekleyin.
 2. Klasörü yeniden adlandırın ve klasör adına .wdgt uzantısı ekleyin. Bunu yaptığınızda araç takımı paketi oluşturulur ve klasör simgesi araç takımı simgesi olarak değişir.

Araç takımınız şimdi iBooks Author'a eklenmeye hazırdır.

Notlar

 • Kitabınızda dosya adlarında kontrol karakterleri olan dosyalar içeren HTML araç takımları varsa kitap iBooks Store'da yayımlanamaz. Araç takımı paketini oluşturmadan önce paketteki dosyaların hiçbirinin dosya adında bu karakterlerin kullanılmadığından emin olun. Özel klasör simgeleri kullanmayın.
 • Araç takımı paketinizin içinde aşağıdaki adlara sahip klasörler kullanmayın:
  • Kaynaklar/
  • Support Files/Resources/
  • Contents/Resources/
 • Retina ekranlı iPad veya Mac için içerik oluşturuyorsanız:
  • HTML, CSS ve JavaScript dosyalarınızı kodlarken, Retina (2x) grafik kartları ile web siteleri oluşturmak için kullanılan standart protokolü izleyin. 
  • Araç takımı paketinizde, Default.png dosyasının iki katı çözünürlüğe sahip bir Default@2x.png dosyası bulunmalıdır. Bu dosyayı iBooks Author'da görüntüleyemezsiniz, ancak Retina ekranlı iPad veya Mac üzerindeki iBooks'ta görüntüleyebilirsiniz. 
 • Araç takımınızın büyütüldüğünde tam ekran görüntülenmesini istiyorsanız, Default.png dosyasını 768 x 1024 piksel, Default@2x.png dosyasını da 1536 x 2048 piksel çözünürlükte oluşturun. Araç takımınızın tam ekrandan daha küçük görüntülenmesini istiyorsanız, Default.png dosyasını araç takımınızın görüntülemesini istediğiniz boyutta (örneğin, 600 x 900), Default@2x.png dosyasını da bu boyutun iki katı olacak şekilde oluşturun.
 • iBooks Author ile hazırlanan kitapları en iyi duruma getirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Info.plist 

Temel bir araç takımının Info.plist dosyası, bazı gerekli tuşları ve bazı isteğe bağlı tuşları içerir. Bu tuşlar tanımlarıyla ve "Hello World" adındaki bir araç takımının bazı örnek değerleriyle birlikte aşağıda listelenmiştir. 

CFBundleDevelopmentRegion English İsteğe Bağlı. Paketin asıl bölgesini belirten dize. Bu dize genellikle paketi oluşturan kişinin anadilindedir. 
CFBundleDisplayName Hello World Gerekli. Paketin, iBooks Author'da ve iBooks'ta görüntülenecek gerçek adını içeren dize.
CFBundleIdentifier com.apple.widget.HelloWorld Gerekli. Araç takımını, ters etki alanı biçiminde benzersiz olarak tanımlayan dize.
CFBundleName Hello World İsteğe Bağlı. Araç takımınızın adını içeren dize. Finder'daki araç takımı paketi adının .wdgt dosya uzantısını içermeyen haliyle aynı olmalıdır.
CFBundleShortVersionString 1,0 İsteğe Bağlı. Araç takımının kısaltılmış sürüm numarasını belirten dize. Genellikle CFBundleVersion ile aynıdır.
CFBundleVersion 1,0 İsteğe Bağlı. Araç takımının sürüm numarasını belirten dize.
Yükseklik 768 İsteğe Bağlı. Araç takımınızın piksel cinsinden yüksekliğini belirten sayı. Belirtilmemişse Default.png'nin yüksekliği kullanılır.
MainHTML HelloWorld.html Gerekli. Araç takımınızı uygulayan HTML dosyasının adını belirten dize.
Genişlik 1024 İsteğe Bağlı. Araç takımınızın piksel cinsinden genişliğini belirten sayı. Belirtilmemişse Default.png'nin genişliği kullanılır.
IBNotifiesOnReady <true/> İsteğe Bağlı. True olarak ayarlandığında, araç takımı iBooks'a Default.png görüntüsünden çalışan HTML araç takımı görüntüsüne geçeceği zamanı belirtir. 

 Bir araç takımının Info.plist dosyasının tamamı aşağıdaki gibi görünür:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN""http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"><plist version="1.0"><dict>	<key>CFBundleDevelopmentRegion</key>	<string>English</string>	<key>CFBundleDisplayName</key>	<string>Hello World</string>	<key>CFBundleIdentifier</key>	<string>com.apple.widget.HelloWorld</string>	<key>CFBundleName</key>	<string>Hello World</string>	<key>CFBundleShortVersionString</key>	<string>1.0</string>	<key>CFBundleVersion</key>	<string>1.0</string>	<key>Height</key>	<integer>768</integer>	<key>MainHTML</key>	<string>HelloWorld.html</string>	<key>Width</key>	<integer>1024</integer>	<key>IBNotifiesOnReady</key>	<true/></dict></plist>

Kısıtlamalar ve sınırlamalar

Bazı özellikler uyumlu değildir. Aşağıdaki tuşları kullanmamanız gerekir:

AllowFileAccessOutsideOfWidget iBooks Author ile oluşturulan kitaplardaki araç takımları genel dosya sistemindeki dosyalara erişemez.
AllowFullAccess Bazıları uyumlu olmayan diğer erişim tuşlarının listesi için kısayol.
AllowInternetPlugins Flash gibi Internet eklentileri, iBooks Author ile oluşturulan kitaplarda kullanılamaz. Filmler ve ses, sırasıyla HTML5 <video> ve <ses> öğeleri aracılığıyla eklenebilir.
Not: HTML araç takımlarının içindeki filmler ve ses DRM korumalı olmaz.
AllowJava iBooks Author ile oluşturulan kitaplardaki araç takımlarında Java içeriği bulunamaz.
AllowSystem iBooks Author ile oluşturulan kitaplardaki araç takımları sistem komutlarına erişemez.
Plugin iBooks Author ile oluşturulan kitaplardaki araç takımları Cocoa eklenti bileşeni içeremez.

iBooks Author aşağıdaki tuşları yok sayar: 

CloseBoxInsetX iBooks Author ve iBooks'taki araç takımları kapalı bir süsü görüntülemez.
CloseBoxInsetY  

 

Fontlar iBooks Author araç takımları paketteki fontları kullanamaz.

Film ve Ses Gereksinimleri

".m4v" veya ".m4p" dosya uzantısına sahip ortamları kullanamazsınız. 

".mp4" dosya uzantılı MPEG-4 kapsayıcısında H.264 video kullanmanız önerilir.

Ses için, ".m4a" dosya uzantılı MPEG-4 kapsayıcısında AAC sesi kullanmanız önerilir.

Not: HTML araç takımı paketlerindeki video ve ses ortamı DRM korumalı değildir.

Not: Bazı durumlarda, HTML araç takımlarındaki filmler ve ses dosyaları iBooks Author'da oynatılamazken iBooks'ta oynatılabilir. iBooks Author'da araç takımınızdaki bir film veya ses dosyasını oynatamıyorsanız, iPad'de veya OS X Mavericks ile önizlemeyi deneyin. Bunu yapmak dosyanın tamamlanmış kitabınızda nasıl oynatılacağını görmenizi sağlayacaktır.

Yerelleştirme

Yerelleştirilmiş dizeler ve bileşenler iBooks Author'da desteklenmez. Bu nedenle, kullanıcı tarafından görülebilir metin dizeleri, hedef dilde satır içine eklenmelidir.

Kesilmiş öğeler

<Video> öğesi gibi bir öğe bir yanı kesik olarak görüntülenirse, bunun nedeni görülebilir olandan daha büyük bir alanı doldurmak üzere genişlemesi olabilir. CSS'te #video seçicide "width:auto" öğesini bulun ve bu öğeyi gerçek boyutları yansıtacak şekilde değiştirin. Örneğin, araç takımınızda 960 x 540 boyutlarında bir video varsa, CSS'te ilgili seçiciyi bulun ve genişliği ve yüksekliği doğru değerlere ayarlayın:

#video  {	width: 960;	height: 540;}

iOS ve OS X Mavericks için geliştirme

iOS ve OS X temelde farklı giriş türleri kullandığından iBooks Author için HTML araç takımları oluşturduğunuzda, standart hareketlerle yönetilmeyen bir kontrol türü kullanmak istiyorsanız hem dokunma hem de fare yoluyla kullanım olanağı sağlamalısınız.

 

HTML araç takımını açma

HTML araç takımınızın karmaşıklık düzeyine bağlı olarak, okuyucularınız araç takımını iBooks'ta açtıklarında HTML başlatılırken ekranda bir yanıp sönme görebilirler. Yanıp sönmeyi engellemek için araç takımınızı iBooks'a Default.png görüntüsünden, çalışan HTML araç takımı görüntüsüne geçiş yapacağı zamanı belirtecek şekilde değiştirin.

Bu isteğe bağlı işlevselliği eklemek için yapmanız gereken üç değişiklik vardır:

 1. Araç takımının info.plist dosyasına "true" olarak ayarlanmış bir "IBNotifiesOnReady" öğesi ekleyerek iBooks'un bu araç takımının kendisine çalışan HTML araç takımını görüntülemeye geçeceği zamanı belirteceğini bilmesini sağlayın:
  <key>IBNotifiesOnReady</key><true/>
 2. Araç takımınızı HTML dosyasının HEAD kısmına Apple JavaScript kitaplığını yükleyecek şekilde ayarlayın:
  <script type="text/javascript" src="AppleClasses/AppleWidget.js"> </script>
  Not: AppleWidget.js iPad'de zaten vardır; araç takımı paketinize eklemeniz gerekmez.

 3. Araç takımınızı, iBooks'un HTML'in ne zaman başlatıldığını bilmesini sağlayacak şekilde ayarlayın; iBooks, aşağıdaki kodu çağırarak (HTML dosyasının HEAD kısmında bulunan JavaScript'te) Default.png dosyası görüntüsünden çalışan HTML araç takımı görüntüsüne geçiş yapabilir:
  widget.notifyContentIsReady()

Önemli: Yanıp sönmeyi önlemek için HTML araç takımınızı değiştirmeyi seçerseniz, yukarıdaki üç adımı gerçekleştirdiğinizden emin olun. Bunun düzgün şekilde çalışması için tüm adımları tamamlamanız gerekir.

Harici Web Servislerine gönderme hakkında

HTML araç takımları sadece web hizmetlerinin uygun CORS (Çapraz Orijinli Kaynak Paylaşımı) başlıklarını uygulamış olması durumunda harici web servislerine gönderme yapabilir.

Yayın Tarihi: