การแก้ไขตัวควบคุมนี้จะทำให้หน้านี้โหลดอีกครั้ง
Apple Watch Series 2 และ 3

โปรแกรมเปลี่ยนหน้าจอสำหรับ Apple Watch Series 2 และ Series 3 รุ่นอะลูมิเนียม

Apple ได้พิจารณาแล้วว่า ในกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก Apple Watch Series 2 หรือ Series 3 รุ่นอะลูมิเนียมอาจมีรอยแตกเกิดขึ้นตามแนวขอบมนของหน้าจอ รอยแตกอาจเกิดขึ้นที่ด้านหนึ่งแล้วแตกเพิ่มรอบหน้าจอตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง

Apple Watch ตัวอย่างที่ 1
Apple Watch ตัวอย่างที่ 2

Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะเปลี่ยนหน้าจอให้ Apple Watch ที่เข้าเกณฑ์ซึ่งมีรอยแตกประเภทนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รุ่นที่เข้าเกณฑ์

รุ่นที่แสดงด้านล่างคือรุ่นที่เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ โปรดดูการระบุ Apple Watch ของคุณ เพื่อค้นหารุ่น คอลเลกชั่น และสีของ Apple Watch ของคุณ

Series และรุ่น ขนาดเคส สีและวัสดุ วันที่จำหน่าย
Apple Watch Series 2 38 มม. และ 42 มม. อะลูมิเนียมสีเทาสเปซเกรย์ สีทอง สีโรสโกลด์ และสีเงิน กันยายน 2016 - กันยายน 2017
Apple Watch Nike+ Series 2 38 มม. และ 42 มม. อะลูมิเนียมสีเทาสเปซเกรย์และสีเงิน ตุลาคม 2016 - ตุลาคม 2017

Apple Watch Series 3 (GPS)

Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

38 มม. และ 42 มม. อะลูมิเนียมสีเทาสเปซเกรย์ สีทอง และสีเงิน กันยายน 2017 - กันยายน 2019

Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS)

Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS+ Cellular)

38 มม. และ 42 มม. อะลูมิเนียมสีเทาสเปซเกรย์และสีเงิน ตุลาคม 2017 - กันยายน 2019

ไม่มี Apple Watch รุ่นอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

ขั้นตอนการให้บริการ

เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับบริการสำหรับ Apple Watch ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งไปยังศูนย์ซ่อม Apple ในทุกกรณี Apple Watch ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

เราจะส่ง Apple Watch คืนให้คุณในอีก 5 วันทำการโดยประมาณ


หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ในการเตรียม Apple Watch ของคุณให้พร้อมรับบริการ โปรดดูก่อนที่คุณจะส่ง Apple Watch ให้กับเรา

หมายเหตุ: หาก Apple Watch มีความเสียหายใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการซ่อมก่อน ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือขีดจำกัดในการซ่อมแซมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

โปรแกรม Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายความคุ้มครองในการรับประกันแบบมาตรฐานสำหรับ Apple Watch ของคุณ

โปรแกรมนี้ครอบคลุม Apple Watch Series 2 และ Series 3 รุ่นอะลูมิเนียมที่เข้าเกณฑ์เป็นเวลาสามปีนับจากวันที่จำหน่ายปลีกครั้งแรก หรือหนึ่งปีนับจากวันที่เริ่มต้นโปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนานกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2019