อัปเกรดเป็น macOS Ventura

ตรวจสอบความเข้ากันได้

macOS Ventura รองรับ Mac รุ่นส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 2017 และใหม่กว่า

สำรองข้อมูล

ก่อนที่คุณจะอัปเกรด ให้สำรองข้อมูล Mac ของคุณด้วย Time Machine 

เพิ่มพื้นที่ว่าง

ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเพื่ออัปเกรดหรือไม่ ดูวิธีเพิ่มพื้นที่ว่างโดยใช้เครื่องมือที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณ

อัปเกรดเป็น macOS Ventura

จากเมนู Apple  ที่มุมของหน้าจอ ให้เลือกการตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์

แหล่งข้อมูล

คู่มือผู้ใช้

ดูเกี่ยวกับคุณสมบัติและสำรวจสิ่งต่างๆ ที่ macOS ของคุณสามารถทำได้

บริการช่วยเหลือ macOS

รับความช่วยเหลือในการใช้ macOS เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ และอื่นๆ