บริการช่วยเหลือ iTunes

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อของคุณ

ดูวิธีรับบริการช่วยเหลือสำหรับรายการที่คุณซื้อจาก iTunes Store หรือการสมัครใช้บริการ Apple Music ของคุณ หรือค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes

ใช้บัตรของขวัญเพื่อซื้อคอนเทนต์ดิจิตอลและการสมัครใช้งานของ Apple