โปรดเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์เพื่อส่งข้อมูลนี้
การแก้ไขการควบคุมนี้จะทำให้โหลดหน้านี้อีกครั้ง
iPhone 6s

โปรแกรม iPhone 6s สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด

Apple ได้ระบุแล้วว่ามี iPhone 6s จำนวนน้อยที่อาจปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาด้านความปลอดภัย และจำกัดผลอยู่ในอุปกรณ์ที่อยู่ในช่วงหมายเลขประจำเครื่องจำนวนหนึ่งเท่านั้น อุปกรณ์เหล่านี้ผลิตขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2015

หากคุณพบปัญหานี้ โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องด้านล่างเพื่อดูว่า iPhone 6s ของคุณเข้าเกณฑ์สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

Valid Input Invalid Input

หมายเลขประจำเครื่อง iPhone 6s ที่คุณป้อนเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกการบริการด้านล่างนี้

หมายเลขเครื่องที่คุณป้อนไม่เข้าเกณฑ์ของโปรแกรมนี้ เนื่องจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
- นี่ไม่ใช่หนึ่งในหมายเลขเครื่องที่อยู่ในช่วงหมายเลขที่ได้รับผลกระทบ
หรือ
- มีบันทึกของเราที่ระบุไว้ว่าคุณได้รับการเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่แล้ว หากคุณได้ชำระเงินสำหรับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้ว โปรดตรวจสอบกับ Apple เพื่อดูว่าคุณเข้าเกณฑ์สำหรับการคืนเงินหรือไม่

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งหลังจากนี้สักครู่

โปรดป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคุณ

หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดป้อนหมายเลขอีกครั้ง ถ้าคุณยังคงมีปัญหา โปรดติดต่อเรา

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งหลังจากนี้สักครู่

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง iPhone ของคุณได้ง่ายๆ ดูวิธี

กระบวนการเปลี่ยนทดแทน

เลือกหนึ่งในตัวเลือกบริการด้านล่างเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณ iPhone ของคุณจะได้รับการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้และทำงานได้ดีตามปกติหรือไม่

โปรดโทรหาผู้ให้บริการของคุณเพื่อยืนยันความพร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในวันที่คุณไปติดต่อ

หมายเหตุ: คู่ค้าผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้

หากต้องการเตรียม iPhone 6s ของคุณให้พร้อมสำหรับกระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง

หมายเหตุ: หาก iPhone 6s ของคุณได้รับความเสียหาย เช่น หน้าจอมีรอยร้าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในบางกรณี อาจจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวเนื่องในการซ่อมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือขีดจำกัดในการซ่อมแซมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

หากคุณเชื่อว่า iPhone 6s ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวและคุณได้ชำระเงินเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ iPhone 6s

โปรแกรมจะรับประกันแบตเตอรี่ของ iPhone 6s ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561