การแก้ไขการควบคุมนี้จะทำให้โหลดหน้านี้อีกครั้ง
iPhone 6 Plus

โปรแกรมซ่อมแซมจอภาพ Multi-Touch สำหรับ iPhone 6 Plus

Apple ได้ระบุแล้วว่าอุปกรณ์ iPhone 6 Plus บางเครื่องอาจแสดงอาการจอภาพสั่นไหวหรือมีปัญหาเกี่ยวกับจอภาพ Multi-Touch หลังจากตกลงบนพื้นแข็งหลายครั้ง ส่งผลให้อุปกรณ์ต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น

หาก iPhone 6 Plus แสดงอาการที่ระบุไว้ด้านบน ยังใช้งานได้ดี และหน้าจอไม่มีรอยร้าวหรือรอยแตก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณในราคา 4,900 บาทตามราคาค่าบริการที่ผู้ผลิตแนะนำ ราคาที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เสนออาจแตกต่างกัน

Apple จะติดต่อลูกค้าที่อาจชำระค่าส่งซ่อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ไว้แล้วผ่านทาง Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อนัดหมายการจ่ายเงินชดเชย หากคุณยังไม่ได้รับการติดต่อ แต่ได้ชำระค่าซ่อมแซมที่คุณคิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหานี้แล้ว โปรดติดต่อ Apple

จำนวนเงินที่จ่ายชดเชยจะเท่ากับความต่างระหว่างราคาที่คุณชำระค่าบริการเดิมของ iPhone 6 Plus กับราคาค่าบริการที่ผู้ผลิตแนะนำ

ขั้นตอนการให้บริการ

เลือกหนึ่งในตัวเลือกบริการด้านล่าง iPhone ของคุณจะได้รับการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้และทำงานได้ดีตามปกติหรือไม่ โปรแกรมนี้ใช้กับ iPhone 6 Plus เท่านั้น

หมายเหตุ: คู่ค้าผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้

เพื่อเตรียม iPhone 6 Plus ให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณไปที่ iTunes หรือ iCloud

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือขีดจำกัดในการซ่อมแซมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

เครื่อง iPhone 6 Plus ที่มีปัญหาจะได้รับความคุ้มครองจากโปรแกรมทั่วโลกนี้เป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562