ขั้นตอนการสำรองข้อมูลของ iPhone, iPad และ iPod touch

ข้อมูลสำรองช่วยให้คุณคัดลอกและบันทึกข้อมูลจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้ หากคุณเปลี่ยนอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ข้อมูลสำรองของอุปกรณ์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้

วิธีการใดดีที่สุดสำหรับคุณ

ในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลสำรองอีกทางหนึ่ง คุณสามารถสํารองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iCloud และใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วย ดูวิธีสำรองข้อมูลอุปกรณ์หรือกู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรอง

iCloud

 • จัดเก็บข้อมูลสำรองใน iCloud
 • ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 12TB (สำหรับแผน Apple One Premier คุณจะได้รับสูงสุด 14TB)
 • เข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณเสมอ
 • ให้คุณสามารถสร้างและใช้ข้อมูลสำรองได้จากทุกที่ที่มี Wi-Fi

คอมพิวเตอร์

 

 • จัดเก็บข้อมูลสำรองบน Mac หรือ PC
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีอยู่ใน Mac หรือ PC ของคุณ
 • มอบข้อมูลสำรองที่มีการเข้ารหัส (ปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น)
 • ช่วยให้คุณสามารถสร้างและใช้ข้อมูลสำรองจาก Mac หรือ PC ของคุณ

ข้อมูลสำรอง iCloud

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ช่วยให้คุณสามารถสํารองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iCloud ในการสำรองข้อมูลด้วย iCloud คุณไม่จำเป็นต้องเสียบอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลสำรอง iCloud มีข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณที่ยังไม่ได้ซิงค์กับ iCloud ข้อมูลสำรองใน iCloud จะไม่รวมข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่คุณจัดเก็บและซิงค์ใน iCloud แล้ว เช่น รายชื่อ ปฏิทิน และโน้ต
 • รูปภาพ หากคุณเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud
 • ข้อความ iMessages, ข้อความตัวหนังสือ (SMS) และข้อความมัลติมีเดีย (MMS) หากคุณซิงค์ข้อความกับ iCloud
 • ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบริการอื่นๆ ของคลาวด์ เช่น Gmail และเมล Exchange
 • ข้อมูลเมลของ Apple
 • ข้อมูลและการตั้งค่า Apple Pay
 • การตั้งค่า Face ID หรือ Touch ID
 • คอนเทนต์ของคลังเพลง iCloud และ App Store

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ iCloud สำรองข้อมูล

ข้อมูลสำรองจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลสำรองจากคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกับการซิงค์เพราะมีข้อมูลและการตั้งค่าของอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ ข้อมูลสำรองจากคอมพิวเตอร์นั้นไม่รวม

 • คอนเทนต์จาก iTunes และ App Store หรือ PDF ที่ดาวน์โหลดโดยตรงไปยัง Apple Books
 • คอนเทนต์ที่ซิงค์จาก Mac หรือ PC ของคุณ เช่น MP3 หรือ CD, วิดีโอ หนังสือ และรูปภาพที่นำเข้า
 • ข้อมูลที่ซิงค์และจัดเก็บใน iCloud ไว้แล้ว เช่น ข้อความ iMessage, ข้อความตัวหนังสือ (SMS) และข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
 • การตั้งค่า Face ID หรือ Touch ID
 • ข้อมูลและการตั้งค่า Apple Pay
 • ข้อมูลเมลของ Apple
 • ข้อมูลกิจกรรม สุขภาพ และพวงกุญแจ (หากต้องการสำรองข้อมูลคอนเทนต์นี้ คุณจะต้องใช้ข้อมูลสำรองแบบเข้ารหัส)

เรียนรู้วิธีสํารองข้อมูล ค้นหาข้อมูลสํารอง และลบข้อมูลสํารองที่คุณไม่ต้องการบน Mac หรือ PC แล้ว

ฉันสามารถใช้ข้อมูลสำรองของอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่ง เช่น ข้อมูลสำรองของ iPhone สำหรับ iPad ได้หรือไม่

คุณสามารถกู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรองของอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งได้ เช่น การใช้ข้อมูลสำรองของ iPad สำหรับ iPhone แต่คอนเทนต์บางประเภทจะไม่ถ่ายโอนมาด้วย ดังนี้

 • รูปภาพ เว้นแต่ว่าคุณใช้รูปภาพ iCloud
 • ข้อความและไฟล์แนบในข้อความ เว้นแต่ว่าคุณซิงค์ข้อความกับ iCloud
 • เสียงบันทึก
 • แอปต่างๆ ที่ใช้งานไม่ได้กับอุปกรณ์ที่คุณกำลังตั้งค่า (เช่น แอปที่ใช้ได้กับ iPad อย่างเดียวจะไม่ถ่ายโอนไปยัง iPhone)
วันที่เผยแพร่: