โปรดเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์เพื่อส่งข้อมูลนี้
การแก้ไขตัวควบคุมนี้จะทำให้หน้านี้โหลดอีกครั้ง
iPhone 6s iPhone 6s Plus

โปรแกรมการให้บริการสำหรับ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ในกรณีที่เปิดเครื่องไม่ติด

Apple ได้พิจารณาแล้วว่า iPhone 6s และ iPhone 6s Plus บางเครื่องเปิดไม่ติดเพราะมีส่วนประกอบที่อาจทำงานผิดพลาด ปัญหานี้ส่งผลกระทบเฉพาะต่ออุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึงสิงหาคม 2019 ซึ่งมีหมายเลขประจำเครื่องอยู่ในช่วงที่จำกัด

หากคุณเชื่อว่าตนกำลังประสบปัญหานี้ โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องด้านล่างเพื่อดูว่า iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus ของคุณเข้าเกณฑ์สำหรับการซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

Valid Input Invalid Input

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนอาจเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ โปรดเลือกตัวเลือกบริการหนึ่งข้อจากด้านล่าง

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนไม่เข้าเกณฑ์ของโปรแกรมนี้ เนื่องจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- ไม่อยู่ในช่วงหมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ
- บันทึกของเราระบุว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้แล้ว
- บันทึกของเราระบุว่าอุปกรณ์ของคุณไม่เข้าเกณฑ์สำหรับบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรมนี้อีกต่อไป หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

โปรดป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคุณ

หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดป้อนหมายเลขอีกครั้ง หากคุณยังมีปัญหา ให้ติดต่อเรา

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณทำได้ง่ายๆ ดูวิธี

หมายเหตุ: iPhone รุ่นอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้

ขั้นตอนการให้บริการ

เลือกตัวเลือกหนึ่งข้อด้านล่างในการรับบริการสำหรับ iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus ของคุณ iPhone ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับการซ่อมใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ก่อนเข้ารับบริการ ให้สำรองข้อมูล iPhone ไปที่ iTunes หรือ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

หาก iPhone ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

หากคุณเชื่อว่า iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และคุณได้ชำระเงินค่าซ่อมอุปกรณ์ไปแล้ว คุณสามารถติดต่อหา Apple เพื่อขอรับเงินคืนได้

โปรแกรม Apple ทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานให้กับ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus

โดยโปรแกรมจะครอบคลุมอุปกรณ์ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2 ปีนับจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2019