macOS High Sierra

ใส่คำอธิบายประกอบให้รูปภาพ

ถ้าคุณเพิ่มรูปภาพไปที่เอกสารของคุณ คุณสามารถใช้ ทำเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มรูปร่าง ข้อความ และ คำบรรยายภาพ ใน TextEditคุณสามารถทำได้กระทั่งวาดบนรูปภาพของคุณโดยใช้แทร็คแพดของคุณ

เปิด TextEdit ให้ฉัน

 1. เลื่อนตัวชี้ไว้เหนือรูปภาพ แล้วคลิกที่เมนูป๊อปอัพทำเครื่องหมาย จากนั้นเลือก ทำเครื่องหมาย

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนูป๊อปอัพ คุณอาจต้องเปิดใช้งานการทำเครื่องหมายเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก ส่วนขยาย คลิก การกระทำ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายทำเครื่องหมาย

 2. ใช้เครื่องมือต่างๆ ในแถบเครื่องมือเพื่อทำเครื่องหมายรูปภาพ (หรือใช้ Touch Bar)

  สเก็ตช์

  สเก็ตช์รูปร่างโดยใช้ฝีแปรงเดี่ยว

  ถ้าสิ่งที่คุณวาดถูกจดจำเป็นรูปร่างมาตรฐาน สิ่งนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยรูปร่างนั้น ทั้งนี้ถ้าต้องการใช้สิ่งที่คุณวาดแทน ให้เลือกจากจานสีที่แสดง

  วาด

  วาดรูปร่างโดยการใช้ฝีแปรงเดี่ยวกดลงน้ำหนักบนแทร็คแพดมากขึ้นเพื่อวาดด้วยเส้นที่หนาและเข้มขึ้น

  เครื่องมือนี้จะปรากฏในคอมพิวเตอร์ที่มีแทร็คแพด Force Touch เท่านั้น

  รูปร่าง

  คลิกรูปร่าง จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการในการปรับขนาดรูปร่าง ให้ใช้ขอบจับสีน้ำเงินถ้ามีขอบจับสีเขียว ให้ใช้ขอบจับเหล่านั้นเพื่อดัดแปลงรูปร่าง

  คุณสามรถซูมและทำไฮไลท์รูปร่างได้โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้:

  • ซูม  :ลากเลนส์ไปที่ที่คุณต้องการในการเพิ่มหรือลดการซูม ให้ลากขอบจับสีเขียว ลากขอบจับสีฟ้าเพื่อเปลี่ยนขนาดของเลนส์

  • ไฮไลท์  :ลากไฮไลท์ไปที่ที่คุณต้องการในการปรับขนาด ให้ใช้ขอบจับสีฟ้า

  ข้อความ

  ป้อนข้อความของคุณ จากนั้นลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เซ็นชื่อ

  ถ้ามีลายเซ็นแสดงอยู่ในรายการ ให้คลิกลายเซ็นรายการหนึ่ง แล้วลากไปที่ที่คุณต้องการในการปรับขนาด ให้ใช้ขอบจับสีฟ้า

  ถ้าต้องการสร้างลายเซ็นใหม่:

  • การใช้แทร็คแพดของคุณ:คลิก แทร็คแพด แล้วคลิกข้อความที่ได้รับแจ้ง จากนั้นเซ็นชื่อของคุณบนแทร็คแพดโดยใช้นิ้วของคุณ แล้วคลิก เสร็จถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธ์ที่ได้ ให้คลิก ล้าง แล้วลองเซ็นใหม่อีกครั้ง

   ถ้าแทร็คแพดของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ ให้กดนิ้วของคุณบนแทร็คแพดให้หนักขึ้นเพื่อเซ็นชื่อด้วยเส้นที่หนักและเข้มขึ้น

  • การใช้กล้องที่มีในตัวของคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ:คลิก กล้องถือลายเซ็นของคุณ (ที่อยู่บนกระดาษสีขาว) โดยให้หันหน้าเข้าถ้าล้องเพื่อให้ลายเซ็นของคุณอยู่ในระดับเดียวกับเส้นสีฟ้าในหน้าต่างเมื่อลายเซ็นของคุณปรากฏในหน้าต่าง คลิก เสร็จสิ้นถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธ์ที่ได้ ให้คลิก ล้าง แล้วลองเซ็นใหม่อีกครั้ง

  ลักษณะรูปร่าง

  เปลี่ยนความหนาและประเภทของเส้นที่ใช้ในรูปร่าง และเพิ่มเงา

  สีขอบ

  เปลี่ยนสีของเส้นที่ใช้ในรูปร่าง

  สีเติม

  เปลี่ยนสีที่ใช้ภายในรูปร่าง

  ลักษณะข้อความ

  เปลี่ยนแบบอักษรหรือลักษณะและสีของแบบอักษร

  ในการครอบตัดรูปภาพ ให้เลื่อนตัวชี้ไปใกล้ขอบของรูปภาพ จากนั้นลากขอบจับสีฟ้าเพื่อปรับขนาดของหน้าต่างการครอบตัดในการเลื่อนหน้าต่างการครอบตัด ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่ขอบของรูปภาพและให้อยู่ระหว่างขอบจับสีฟ้า จากนั้นลากหน้าต่างไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 3. คลิก เสร็จ