ความต้องการของระบบสำหรับคุณสมบัติความต่อเนื่องบน Mac, iPhone, iPad, iPod touch และ Apple Watch

คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้เพื่อใช้คุณสมบัติปลดล็อคโดยอัตโนมัติ, ความต่อเนื่องของกล้อง, Handoff, Instant Hotspot, การโทรผ่านเซลลูลาร์ของ iPhone, การส่งข้อความ SMS/MMS และคลิปบอร์ดกลาง

หากอุปกรณ์ของคุณตรงตามข้อกำหนดความต้องการสำหรับคุณสมบัติความต่อเนื่อง คุณสามารถตั้งค่าและใช้คุณสมบัตินั้นเพื่อทำงานระหว่างอุปกรณ์แต่ละเครื่องได้อย่างราบรื่น

ปลดล็อคโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติปลดล็อคโดยอัตโนมัติใช้งานได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการเหล่านี้

watchOS 3 หรือใหม่กว่า macOS Sierra หรือใหม่กว่า*
 • Apple Watch (รุ่นที่ 1)
 • Apple Watch Series 1
 • Apple Watch Series 2
 • Apple Watch Series 3*
 • Apple Watch Series 4*
 • MacBook (ต้นปี 2015 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ปลายปี 2013 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (กลางปี 2013 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ปลายปี 2014 หรือใหม่กว่า)
 • iMac (ปลายปี 2013 หรือใหม่กว่า)
 • iMac Pro
 • Mac Pro (ปลายปี 2013 หรือใหม่กว่า)

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ข้อมูลระบบเพื่อดูว่า Mac รองรับคุณสมบัติปลดล็อคโดยอัตโนมัติหรือไม่ โปรดดูรายละเอียดในวิธีการปลดล็อค Mac ด้วย Apple Watch

* การใช้คุณสมบัติปลดล็อคโดยอัตโนมัติกับ Apple Watch Series 3 หรือใหม่กว่าต้องใช้ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า

ความต่อเนื่องของกล้อง

ความต่อเนื่องของกล้องใช้งานได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

iOS 12 macOS Mojave
 • iPhone, iPad หรือ iPod touch ทุกรุ่นที่ใช้ iOS 12
 • MacBook (ต้นปี 2015 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac Pro
 • Mac Pro (ปลายปี 2013)

Handoff

Handoff ใช้งานได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการเหล่านี้

iOS 8 หรือใหม่กว่า OS X Yosemite หรือใหม่กว่า  watchOS 1.0 หรือใหม่กว่า
 • iPhone 5 หรือใหม่กว่า
 • iPad Pro
 • iPad (รุ่นที่ 4) หรือใหม่กว่า
 • iPad Air หรือใหม่กว่า
 • iPad mini หรือใหม่กว่า
 • iPod touch (รุ่นที่ 5) หรือใหม่กว่า
 • MacBook (ต้นปี 2015 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac Pro
 • Mac Pro (ปลายปี 2013)
 • Apple Watch (รุ่นที่ 1)
 • Apple Watch Series 1
 • Apple Watch Series 2
 • Apple Watch Series 3
 • Apple Watch Series 4

Instant Hotspot

Instant Hotspot ต้องใช้หนึ่งในอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการเหล่านี้

iOS 8.1 หรือใหม่กว่า

อุปกรณ์ต้องมีแผนบริการของผู้ให้บริการเครือข่ายที่เปิดใช้งานแล้วเพื่อกระจายฮอตสปอตส่วนบุคคลอีกด้วย

 • iPhone 5 หรือใหม่กว่า
 • iPad Pro
 • iPad (รุ่นที่ 4) หรือใหม่กว่า
 • iPad Air หรือใหม่กว่า
 • iPad mini หรือใหม่กว่า

จากนั้นคุณสามารถใช้ Instant Hotspot เพื่อเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลจากอุปกรณ์เหล่านี้ได้

iOS 8 หรือใหม่กว่า OS X Yosemite หรือใหม่กว่า 
 • iPhone 5 หรือใหม่กว่า
 • iPad Pro
 • iPad (รุ่นที่ 4) หรือใหม่กว่า
 • iPad Air หรือใหม่กว่า
 • iPad mini หรือใหม่กว่า
 • iPod touch (รุ่นที่ 5) หรือใหม่กว่า
 • MacBook (ต้นปี 2015 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac Pro
 • Mac Pro (ปลายปี 2013)

การโทรผ่านเซลลูลาร์ของ iPhone

การโทรผ่านเซลลูลาร์ของ iPhone ต้องใช้ iPhone รุ่นใดก็ได้ที่ใช้ iOS 8.1 หรือใหม่กว่า และแผนของผู้ให้บริการเครือข่ายที่เปิดใช้งานแล้ว จากนั้นคุณสามารถส่งต่อสายโทรเข้าและออกของ iPhone เครื่องนั้นจากอุปกรณ์เหล่านี้ได้

 • Mac รุ่นใดก็ได้ที่ใช้ OS X Yosemite หรือใหม่กว่า หากเป็น Mac mini และ Mac Pro จะต้องใช้ไมโครโฟนภายนอกหรือชุดหูฟัง
 • iPhone, iPad หรือ iPod touch รุ่นใดก็ได้ที่ใช้ iOS 8 หรือใหม่กว่า

การรับส่งข้อความ SMS และ MMS

การรับส่งข้อความ SMS และ MMS ต้องใช้ iPhone รุ่นใดก็ได้ที่ใช้ iOS 8.1 หรือใหม่กว่า ซึ่งมีแผนบริการของผู้ให้บริการเครือข่ายที่เปิดใช้งานแล้ว จากนั้นคุณสามารถส่งและรับข้อความ SMS และ MMS จากอุปกรณ์เหล่านี้ได้

 • Mac รุ่นใดก็ได้ที่ใช้ OS X Yosemite หรือใหม่กว่า 
 • iPhone, iPad หรือ iPod touch รุ่นใดก็ได้ที่ใช้ iOS 8 หรือใหม่กว่า

คลิปบอร์ดกลาง

คลิปบอร์ดกลางใช้งานได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการเหล่านี้เมื่อคัดลอกข้อความ ภาพ รูปภาพ และวิดีโอจากอุปกรณ์ Apple เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

iOS 10 หรือใหม่กว่า macOS Sierra หรือใหม่กว่า
 • iPhone 5 หรือใหม่กว่า
 • iPad Pro
 • iPad (รุ่นที่ 4) หรือใหม่กว่า
 • iPad Air หรือใหม่กว่า
 • iPad mini 2 หรือใหม่กว่า
 • iPod touch (รุ่นที่ 6) หรือใหม่กว่า
 • MacBook (ต้นปี 2015 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac (ปี 2012 หรือใหม่กว่า)
 • iMac Pro
 • Mac Pro (ปลายปี 2013)

คลิปบอร์ดกลางยังสามารถคัดลอกไฟล์ทั้งหมดจาก Mac เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ Mac แต่ละเครื่องต้องการ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า 

วันที่เผยแพร่: