ไอคอน "คุณครู"

เพิ่มชั้นเรียนใน "งานชั้นเรียน", ส่งการประเมิน และสร้างงานมอบหมายอย่างรวดเร็ว

"งานชั้นเรียน" ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มชั้นเรียน ส่งการประเมิน และสร้างงานมอบหมาย จากนั้นดูผลลัพธ์ของการประเมินและชั้นเรียน งานมอบหมาย และความคืบหน้าของนักเรียนได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้นใช้งาน "งานชั้นเรียน"

ไอคอน "จัดการ"

จัดการชั้นเรียน "งานชั้นเรียน" คุณครู และนักเรียนของคุณ

ตั้งค่า "งานชั้นเรียน" ด้วยการลงทะเบียนใน Apple School Manager, ตั้งค่าบัญชีคุณครูและนักเรียน, สร้างชั้นเรียน, ติดตั้งแอป "งานชั้นเรียน" และเปิดใช้งานความคืบหน้าของนักเรียน

รับการตั้งค่าสำหรับ "งานชั้นเรียน"

หากต้องการสำรวจคู่มือผู้ใช้ "งานชั้นเรียน" ให้แตะสารบัญที่ด้านบนสุดของหน้า หรือป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น