macOS High Sierra

การพิมพ์หน้าเว็บ

ในขณะที่พิมพ์หรือสร้าง PDF ของหน้าเว็บ คุณสามารถใส่รูปภาพพื้นหลังและสี และแสดงที่อยู่เว็บและวันที่ในหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้

เปิด Safari ให้ฉัน

  1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

  2. คลิกที่เมนูป๊อปอัพตัวเลือก (ในแถบตัวแบ่ง) เลือก Safari จากนั้นตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์หน้าเว็บ

    หากคุณไม่เห็นเมนูป๊อปอัพตัวเลือกในแถบตัวแบ่งทางด้านขวาของการแสดงตัวอย่างหน้า ให้คลิก แสดงรายละเอียด ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์

    ในการสร้าง PDF ของหน้าเว็บ ให้คลิก PDF ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างโต้ตอบ จากนั้นเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำกับ PDF