macOS High Sierra

การปรับแต่งหน้าต่าง Safari ด้วยตัวเอง

คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของแถบ Safari ปุ่ม และที่คั่นหน้าเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการเลือกดูของคุณ

เปิด Safari ให้ฉัน

ใช้แถบรายการโปรด

 • เลือก มุมมอง > แสดงแถบรายการโปรด

  แถบรายการโปรดที่มีโฟลเดอร์ที่คั่นหน้าในการแก้ไขที่คั่นหน้าหรือโฟลเดอร์ในแถบ ให้คลิกที่คั่นหน้าหรือโฟลเดอร์นั้นค้างไว้ในการจัดเรียงรายการในแถบ ให้ลากรายการไปยังตำแหน่งที่ต้องการในการเอารายการออก ให้ลากรายการนั้นออกจากแถบ

แสดงแถบสถานะ

 • เลือก มุมมอง > แสดงแถบสถานะเมื่อคุณวางตัวชี้ค้างไว้เหนือลิงก์ แถบสถานะที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง Safari จะแสดงที่อยู่แบบเต็มของลิงก์นั้น

  ตัวชี้ที่อยู่เหนือลิงก์บนหน้าเว็บมี URL ของลิงก์ แสดงในแถบสถานะที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

การปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง

 • เลือก มุมมอง > กำหนดแถบเครื่องมือเอง จากนั้นเพิ่ม เอาออก แล้วจัดเรียงรายการแถบเครื่องมืออีกครั้งโดยการลากรายการเหล่านั้นตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มปุ่มแถบ iCloud ที่แสดงรายการของหน้าเว็บที่เปิดอยู่บนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณซึ่งเปิดใช้ Safari ไว้ในการตั้งค่า iCloud ได้

  • จัดเรียงปุ่มแถบเครื่องมืออย่างรวดเร็ว:กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลากปุ่มไปทางขวาหรือซ้ายปุ่มลัดนี้ใช้ไม่ได้กับปุ่มย้อนกลับ/ไปข้างหน้า ปุ่มแถบข้าง ปุ่มเว็บไซต์ยอดนิยม ปุ่มโฮม ปุ่มประวัติ หรือปุ่มรายการดาวน์โหลด หรือช่องค้นหาอัจฉริยะ

  • ปรับขนาดแถบเครื่องมือ: หากคุณเห็นวงเล็บมุม อยู่ทางปลายขวาสุดของแถบเครื่องมือ หมายถึง หน้าต่างมีขนาดเล็กเกินกว่าจะแสดงรายการแถบเครื่องมือได้หมดขยายหน้าต่างหรือคลิกที่วงเล็บมุมเพื่อดูแถบเครื่องมือส่วนที่เหลือ

  • การลบเนื้อหาในแถบเครื่องมือออก:กดปุ่ม Command ค้างไว้ แล้วลากรายการออกจากแถบเครื่องมือ

  • การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือในมุมมองเต็มหน้าจอ:ในระหว่างที่อยู่ในมุมมองเต็มหน้าจอ ให้เลือกมุมมอง > แสดงแถบเครื่องมือในมุมมองเต็มหน้าจอเสมอ

ในการปรับแต่ง Safari ให้มากยิ่งขึ้นด้วยตัวเอง ให้เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นเปลี่ยนตัวเลือก