macOS High Sierra

ใช้แอพข้อความและแอพเมลในการแชร์รูปภาพ

คุณสามารถใช้แอพข้อความเพื่อส่งรูปภาพจากแอพรูปภาพโดยตรงได้สูงสุดครั้งละ 10 รูปในการแชร์โดยใช้แอพข้อความ คุณต้องลงชื่อเข้าแอพข้อความคุณสามารถลงชื่อเข้าได้โดยใช้ Apple ID ของคุณ

คุณยังสามารถใช้แอพเมลเพื่อส่งอีเมลรูปภาพโดยตรงจากแอพรูปภาพได้ด้วย

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

การลงชื่อเข้าแอพข้อความ

 1. เปิดแอพข้อความ

 2. เลือก ข้อความ > การตั้งค่า จากนั้นคลิก บัญชี

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก ลงชื่อเข้า

  • คลิกปุ่มเพิ่ม ตรงมุมซ้ายล่างของบานหน้าต่างบัญชี คลิกประเภทของบัญชี แล้วคลิก ดำเนินการต่อ จากนั้นป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 4. ปิดหน้าต่างการตั้งค่า

การแชร์รูปภาพโดยใช้แอพข้อความ

 1. ในแอพรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพที่ต้องการแชร์ไม่เกิน 10 รูป

  ผู้รับของคุณสามารถเล่นวิดีโอใน Live Photos ที่คุณส่งโดยใช้แอพข้อความได้

 2. คลิกปุ่มแชร์ ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือก แอพข้อความ

 3. ป้อนที่อยู่อีเมลเดียวหรือหลายที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือคลิกปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกผู้คนจากรายชื่อ

  กล่องโต้ตอบซึ่งมีตัวเลือกของแอพข้อความ

  หากคุณต้องการ คุณสามารถป้อนข้อความตัวอักษรเพื่อใส่ไปในรูปภาพของคุณได้

 4. คลิก ส่ง

การใช้แอพเมลเพื่อแชร์รูปภาพ

คุณสามารถใช้แอพเมลส่งอีเมลรูปภาพได้โดยตรงจากแอพรูปภาพเมื่อคุณใช้แอพเมลส่งรูปภาพในอีเมล แอพรูปภาพจะส่งรูปภาพจากบัญชีแรกที่อยู่ในรายการในการตั้งค่าเมลของคุณหากคุณมีบัญชีอีเมลอื่นๆ ที่ตั้งค่าในการตั้งค่าเมล คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บัญชีอีเมลใดส่งอีเมลเมื่อคุณจะส่งอีเมล

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้แอพเมลส่ง Live Photo ระบบจะถ่ายโอน Live Photo เป็นรูปภาพนิ่งอย่างเดียว

เคล็ดลับ: หากคุณจะส่งหลายไฟล์หรือไฟล์ขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้ Mail Drop เพื่อส่งไฟล์ได้คุณจะต้องลงชื่อเข้า iCloud เพื่อใช้ Mail Dropคุณสามารถใช้ Mail Drop เพื่อส่งไฟล์แนบที่มีขนาดสูงสุดได้ไม่เกิน 5 GB จากแอพเมลโดยตรงใน Mac ของคุณ หรือจาก icloud.com/mail ใน Mac หรือพีซีของคุณรองรับไฟล์ทุกประเภท และไฟล์แนบจะไม่นับรวมอยู่ในเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณ

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการส่ง

  คุณสามารถส่งรูปภาพจากคลังรูปภาพของคุณหรืออัลบั้มได้ แต่ส่งจากสไลด์โชว์หรือโปรเจ็กต์ (เช่น หนังสือ การ์ด หรือปฏิทิน) ไม่ได้

 2. คลิกปุ่มแชร์ ในแถบเครื่องมือแล้วเลือก แอพเมล

  แอพเมลจะเปิดข้อความเมลพร้อมรูปภาพที่แนบของคุณ

 3. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับในช่องถึง จากนั้นป้อนบรรทัดชื่อเรื่องในช่องชื่อเรื่อง

 4. ป้อนข้อความแล้วเลือกขนาดภาพจากเมนูป๊อปอัพขนาดภาพถ้าคุณต้องการ จากนั้นคลิก ส่ง