macOS High Sierra

การเพิ่มไฟล์แนบ

คุณสามารถรวมรูปภาพ เอกสาร และอื่นๆ ด้วยได้เมื่อคุณเขียนข้อความ

เมื่อคุณแนบรูปภาพหรือเอกสาร PDF คุณสามารถ ทำเครื่องหมายไว้ ในเมลก่อนที่คุณจะส่งข้อความของคุณ

เปิดเมลให้ฉัน

การเพิ่มรูปภาพและไฟล์อื่น ๆ

ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

 • ลากไฟล์จากเดสก์ท็อป, Finder หรือแอพลงในข้อความของคุณ

 • คลิกปุ่มแนบ ในแถบเครื่องมือ แล้วหาไฟล์ (คุณอาจต้องคลิกที่ปุ่มแถบข้าง เพื่อดูโฟลเดอร์เพิ่มเติม) เลือกไฟล์นั้น จากนั้นคลิก เลือกไฟล์

 • สำหรับรูปภาพ คุณสามารถคลิกปุ่ม เบราว์เซอร์รูปภาพ ในแถบเครื่องมือ จากนั้นลากรูปภาพไปในข้อความของคุณได้

ตามค่าเริ่มต้น แอพเมลจะแทรกรูปภาพตามขนาดจริงหากมีขนาดอื่นๆ ให้ใช้งาน คุณก็สามารถเลือกหนึ่งขนาดในเมนูป๊อปอัพที่อยู่บนด้านขวาของส่วนหัวของข้อความได้

การส่งไฟล์แนบขนาดใหญ่โดยใช้ Mail Drop

คุณสามารถใช้ Mail Drop เพื่อส่งไฟล์ที่เกินขนาดสูงสุดที่ผู้ให้บริการของบัญชีอีเมลของคุณอนุญาตให้ใช้ได้Mail Drop จะอัพโหลดไฟล์แนบขนาดใหญ่ไปยัง iCloud ซึ่งเป็นที่ที่ถูกเข้ารหัสไว้และจะถูกจัดเก็บไว้ไม่เกิน 30 วัน

 • หากคุณมีบัญชี iCloud และคุณลงชื่อเข้าสู่ iCloud เมื่อคุณคลิก ส่ง แอพเมลจะส่งไฟล์แนบโดยใช้ Mail Drop โดยอัตโนมัติไฟล์แนบของ Mail Drop ไม่ได้นับรวมการจัดเก็บ iCloud ของคุณด้วย

 • หากคุณไม่มีบัญชี iCloud หรือหากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้า แอพเมลจะถามคุณว่าต้องการใช้ Mail Drop หรือไม่ (เลือก “ไม่ต้องถามอีกสำหรับบัญชีนี้” เพื่อใช้ Mail Drop เสมอ)

หากผู้รับใช้แอพเมลใน OS X v10.10 ขึ้นไป จะมีไฟล์แนบรวมอยู่ในข้อความของคุณด้วยสำหรับผู้รับอื่นๆ ข้อความของคุณจะมีลิงก์สำหรับให้ดาวน์โหลดไฟล์แนบและวันหมดอายุ

คุณสามารถเปิดหรือปิด Mail Drop กับบัญชีได้เลือก เมล > การตั้งค่า คลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชี คลิก ขั้นสูง จากนั้นเลือกหรือเลิกเลือก “ส่งไฟล์แนบขนาดใหญ่ด้วย Mail Drop”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Mail Drop ให้ดูบทความการสนับสนุนของ Apple เรื่อง การจำกัด Mail Drop

การใส่ไฟล์แนบมาที่ตอนท้ายของข้อความ

 • สำหรับข้อความปัจจุบัน:เลือก แก้ไข > ไฟล์แนบ > แทรกไฟล์แนบที่ตอนท้ายของข้อความ

 • สำหรับข้อความทั้งหมด:จากหน้าต่างตัวแสดงข้อความ ให้เลือก แก้ไข > ไฟล์แนบ > แทรกไฟล์แนบที่ท้ายข้อความเสมอ (เครื่องหมายถูกจะแสดงว่าเปิดอยู่)

การรวมหรือไม่รวมไฟล์แนบลงในการตอบกลับ

 • การรวมไฟล์แนบลงในการตอบกลับ:ในแถบเครื่องมือของหน้าต่างข้อความ ให้คลิกปุ่มรวมไฟล์แนบ หรือเลือก แก้ไข > ไฟล์แนบ > รวมไฟล์แนบต้นฉบับในการตอบกลับ (เครื่องหมายถูกจะแสดงว่าเปิดอยู่)

 • การไม่รวมไฟล์แนบต้นฉบับลงในการตอบกลับ:ในแถบเครื่องมือของหน้าต่างข้อความ ให้คลิกปุ่มไม่รวมไฟล์แนบ หรือเลือก ข้อความ > เอาไฟล์แนบออก (เครื่องหมายถูกจะแสดงว่าเปิดอยู่)

 • การรวมไฟล์แนบต้นฉบับลงในการตอบกลับทั้งหมด:จากหน้าต่างตัวแสดงข้อความ ให้เลือก แก้ไข > ไฟล์แนบ > รวมไฟล์แนบต้นฉบับในการตอบกลับ (เครื่องหมายถูกจะแสดงว่าเปิดอยู่)

การส่งไฟล์แนบไปยังผู้ใช้ Windows

การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเหล่านี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งไฟล์แนบที่ Windows รองรับเสมอหากต้องการดำเนินการดังกล่าวกับข้อความทั้งหมด จากหน้าต่างตัวดูข้อความ ให้เลือก แก้ไข > ไฟล์แนบ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ส่งไฟล์แนบที่ Windows รองรับเสมอ แล้ว (ซึ่งจะมีเครื่องหมายถูก)สำหรับข้อความที่คุณกำลังเขียนที่ระบุไว้ ให้คลิกปุ่มแนบ ในแถบเครื่องมือของหน้าต่างข้อความ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ส่งไฟล์แนบที่ Windows รองรับเสมอ (หากคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมายนี้ ให้คลิก ตัวเลือก ที่มุมล่าง)

 • คุณสามารถส่งออกเอกสารเป็น PDF แล้วส่ง PDF นั้นได้แทนการส่งเอกสาร Pages, Keynote หรือ Numbers

 • ใช้นามสกุลไฟล์ (เช่น .docx สำหรับเอกสาร Microsoft Word)

 • หากผู้รับเห็นไฟล์แนบมามีสองไฟล์ (เช่น “MyFile” และ “._MyFile”) ผู้รับจะสามารถเพิกเฉยต่อไฟล์ที่มีเครื่องหมายขีดล่างได้ (เช่น “._MyFile”)

หากขนาดข้อความที่แสดงทางด้านซ้ายของส่วนหัวข้อความเป็นสีแดง แสดงว่าไฟล์แนบกำลังทำให้ข้อความของคุณเกินขีดจำกัดของขนาดที่ผู้ให้บริการบัญชีอีเมลของคุณกำหนดไว้ ลองลดจำนวนหรือขนาดของไฟล์แนบ หรือใช้ Mail Drop