macOS High Sierra

ปรับแสงไฟ การเปิดรับแสง และอื่นๆ

คุณสามารถใช้เครื่องมือปรับในแอพรูปภาพเพื่อปรับแสงและสีของรูปภาพได้อย่างง่ายดายด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการใช้ขั้นตอนวิธีที่ซับซ้อน โดยแอพรูปภาพจะวิเคราะห์รูปภาพของคุณและปรับใช้ชุดการปรับที่เหมาะสมเพื่อแต่งรูปภาพของคุณให้ดูดีที่สุดคุณยังสามารถแสดงตัวควบคุมโดยละเอียดที่ช่วยให้คุณแก้ไขปรับปรุงการปรับแต่ละอย่างได้ รวมถึงการเปิดรับแสง ไฮไลท์และเงา ความสว่าง และความต่างระดับสี

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

เคล็ดลับ: ในการดูเครื่องมือการปรับอย่างรวดเร็วขณะที่กำลังแก้ไขอยู่ ให้กด A แล้วกด A อีกครั้งเมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

การดำเนินการปรับพื้นฐานกับรูปภาพ

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ

 3. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากแสงไฟ สี หรือขาวดำ จากนั้นลากแถบเลื่อนจนกว่าคุณจะพอใจกับลักษณะของรูปภาพหรือให้แอพรูปภาพแก้ไขรูปภาพโดยอัตโนมัติ โดยคลิก อัตโนมัติ

   แถบเลื่อนแสงไฟ สี และขาวดำในบานหน้าต่างการปรับปุ่มอัตโนมัติปรากฏขึ้นเหนือแถบเลื่อนแต่ละแถบ

เคล็ดลับ: หากต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงและแปลงกลับเป็นการตั้งค่าเดิมสำหรับการปรับเฉพาะ ให้คลิกสองครั้งที่แถบเลื่อนการปรับนั้นๆเมื่อคุณปรับ เครื่องหมายถูกสีน้ำเงินจะปรากฏใกล้ชื่อการปรับเพื่อบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วคุณสามารถเลือกหรือเลิกเลือกเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดหรือปิดการปรับชั่วคราวได้ แล้วดูว่าการปรับส่งผลต่อรูปภาพอย่างไร

ปรับให้แสงไฟดูสวยงาม

คุณสามารถแก้ไขปรับปรุงการปรับที่คุณทำกับการตั้งค่าแสงไฟของรูปภาพได้เพิ่มเติม

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ แล้วคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากแสงไฟ จากนั้นคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากตัวเลือก

 3. ลากแถบเลื่อนใดก็ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูปภาพ:

  พื้นที่แสงไฟของบานหน้าต่างการปรับซึ่งแสดงแถบเลื่อนสำหรับแสงสว่าง การเปิดรับแสง ไฮไลท์ เงา ความสว่าง ความต่างระดับสี และจุดดำ
  • ความสว่าง:ปรับใช้การปรับเฉพาะพื้นที่เพื่อทำให้บริเวณที่มืดสว่างขึ้น ดึงไฮไลท์ หรือเพิ่มความต่างระดับสีเพื่อเปิดเผยรายละเอียดที่ซ่อนอยู่และทำให้รูปภาพของคุณดูเข้มข้นและมีชีวิตชีวามากขึ้นการปรับคือการทำให้สีเป็นกลาง (ไม่มีการปรับใช้ความอิ่มตัวของสี) แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้สี เพราะรูปภาพที่สว่างกว่าที่มีความต่างระดับสีที่มากจะดูมีชีวิตชีวามากกว่า

  • การรับแสง:ปรับโทนสีทั้งรูปภาพ

  • ไฮไลท์:ปรับรายละเอียดไฮไลท์

  • เงา:ปรับรายละเอียดที่ปรากฏขึ้นในเงา

  • ความสว่าง:ปรับความสว่างของรูปภาพ

  • ความต่างระดับสี:ปรับความต่างระดับสีของรูปภาพ

  • จุดดำ:ตั้งค่าจุดที่ในส่วนที่มืดที่สุดของรูปภาพให้เป็นสีดำทั้งหมดโดยไม่ใส่รายละเอียดใดๆการตั้งค่าจุดดำสามารถปรับปรุงความต่างระดับสีในรูปภาพที่สีตกได้

เคล็ดลับ: วางตำแหน่งตัวชี้ไว้เหนือตัวเลื่อนแล้วกดปุ่ม Option ค้างไว้เพื่อขยายช่วงของค่าของตัวเลื่อน

ปรับให้สีดูสวยงาม

คุณสามารถแก้ไขปรับปรุงการปรับที่คุณทำกับการตั้งค่าความอิ่มตัว ความต่างระดับสี และโทนสีของรูปภาพได้เพิ่มเติม

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ แล้วคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากสี จากนั้นคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากตัวเลือก

 3. ลากแถบเลื่อนใดก็ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูปภาพ:

  พื้นที่สีของบานหน้าต่างการปรับซึ่งแสดงแถบเลื่อนสำหรับความอิ่มตัว ความต่างระดับสี และโทนสี
  • ความอิ่มตัวของสี:ปรับความเข้มของสีโดยรวมของรูปภาพ

  • ความต่างระดับสี:ปรับความต่างระดับสีและการแยกสีระหว่างสีที่คล้ายกันในรูปภาพ

  • โทนสี:ปรับและแก้ไขสำหรับการใส่สีในรูปภาพ

ทำให้การปรับขาวดำดูสวยงาม

คุณสามารถแก้ไขปรับปรุงความเข้มของโทนสีและพื้นที่สีเทา รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเกรนของรูปภาพได้

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ แล้วคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากขาวดำ จากนั้นคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากตัวเลือก

 3. ลากแถบเลื่อนใดก็ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูปภาพ:

  พื้นที่ขาวดำของบานหน้าต่างการปรับซึ่งแสดงแถบเลื่อนสำหรับความเข้ม ความเป็นกลาง โทนสี และเกรน
  • ความเข้ม:เพิ่มหรือลดความเข้มของโทนสีในรูปภาพ

  • เป็นกลาง:ทำพื้นที่สีเทาของรูปภาพให้อ่อนหรือเข้มขึ้น

  • โทนสี:ปรับรูปภาพให้มีลักษณะความต่างระดับสีที่สูงขึ้นหรือความต่างระดับสีที่ต่ำลง

  • เกรน:ปรับจำนวนเกรนของฟิล์มที่ปรากฏในรูปภาพ