macOS High Sierra

การส่งออกรูปภาพ วิดีโอ และสไลด์โชว์

การส่งออกรูปภาพในรูปแบบที่เลือก

คุณสามารถส่งออกรูปภาพเพื่อให้คุณสามารถนำเข้าและทำงานกับรูปภาพในแอพอื่นๆคุณยังสามารถนำออก Live Photo ให้เป็นภาพนิ่งได้คุณสามารถเลือกขนาดและรูปแบบสำหรับรูปภาพที่ส่งออก

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการส่งออก

 2. เลือก ไฟล์ > ส่งออก > ส่งออก [หมายเลข] รูปภาพ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพชนิดรูปภาพ แล้วเลือกประเภทไฟล์สำหรับรูปภาพที่ส่งออก

  • JPEG สร้างไฟล์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้กับเว็บไซต์และแอพรูปภาพอื่นๆ

  • TIFF คือรูปแบบไฟล์ที่บีบอัดโดยไม่สูญเสียข้อมูลที่ทำงานได้ดีสำหรับถ่ายโอนรูปภาพระหว่างคอมพิวเตอร์กับแอพ

  • PNG คือรูปแบบไฟล์ที่บีบอัดโดยไม่สูญเสียข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับภาพบนเว็บ

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพชื่อไฟล์ แล้วเลือกวิธีตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งออก (ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือก)

  คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งออกของคุณโดยใช้ชื่อที่คุณตั้งชื่อให้ในแอพรูปภาพ ชื่อไฟล์ของไฟล์ หรือชื่อไฟล์ที่มีหมายเลขตามลำดับได้หากคุณเลือกแบบลำดับ คุณสามารถระบุข้อความที่ปรากฏด้านหน้าแต่ละหมายเลข (ตัวอย่างเช่น วันเกิด01 วันเกิด02 และอื่นๆ)

 5. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบโฟลเดอร์ย่อย แล้วเลือกวิธีแบ่งไฟล์ที่ส่งออกไปยังโฟลเดอร์

  ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งออกรูปภาพในหลายช่วงเวลาที่ต่างกัน คุณสามารถให้แอพรูปภาพส่งออกแต่ละช่วงเวลาเป็นโฟลเดอร์ย่อยที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาได้เลือก ไม่มี เพื่อส่งออกรูปภาพแต่ละไฟล์โดยไม่มีโฟลเดอร์ย่อย

 6. คลิก ส่งออก

 7. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์รูปภาพที่ส่งออก จากนั้นคลิก ส่งออก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณลงชื่อเข้า iCloud และได้เปิดใช้ iCloud Drive ไว้ คุณจะสามารถส่งออกไฟล์รูปภาพไปที่ iCloud Drive ได้ จากนั้นเข้าถึงไฟล์รูปภาพจาก Mac อุปกรณ์ iOS หรือ PC ที่ใช้ Windows เครื่องใดๆ ที่ตั้งค่าให้ใช้ iCloud Driveสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดเก็บเอกสารด้วย iCloud Drive

การส่งออกรูปภาพเป็นรูปแบบต้นฉบับ

คุณสามารถส่งออกรูปภาพเป็นรูปแบบไฟล์ต้นฉบับได้ โดยรูปภาพเหล่านั้นจะถูกนำเข้าไปยังคลังรูปภาพของคุณLive Photo จะถูกส่งออกเป็นสองไฟล์แยกต่างหาก:ไฟล์รูปภาพนิ่งและไฟล์วิดีโอ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการส่งออก

 2. เลือก ไฟล์ > ส่งออก > ส่งออกต้นฉบับที่ไม่ได้แก้ไข

 3. คลิกกล่องกาเครื่องหมายส่งออก IPTC เป็น XMP เพื่อส่งออกข้อมูล IPTC (กำหนดเมตาดาต้า IPTC และคำสำคัญ) เป็นไฟล์พ่วง XMP

  กล่องโต้ตอบส่งออกต้นฉบับที่แสดงตัวเลือกการส่งออก
 4. คลิกเมนูป๊อปอัพชื่อไฟล์ แล้วเลือกวิธีตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งออก (ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือก)

  คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งออกของคุณโดยใช้ชื่อที่คุณตั้งชื่อให้ในแอพรูปภาพ ชื่อไฟล์ของไฟล์ หรือชื่อไฟล์ที่มีหมายเลขตามลำดับได้หากคุณเลือกแบบลำดับ คุณสามารถระบุข้อความที่ปรากฏด้านหน้าแต่ละหมายเลข (ตัวอย่างเช่น วันเกิด01 วันเกิด02 และอื่นๆ)

 5. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบโฟลเดอร์ย่อย แล้วเลือกวิธีแบ่งไฟล์ที่ส่งออกไปยังโฟลเดอร์

  ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งออกรูปภาพในหลายช่วงเวลาที่ต่างกัน คุณสามารถให้แอพรูปภาพส่งออกแต่ละช่วงเวลาเป็นโฟลเดอร์ย่อยที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาได้เลือก ไม่มี เพื่อส่งออกรูปภาพแต่ละไฟล์โดยไม่มีโฟลเดอร์ย่อย

 6. คลิก ส่งออก

 7. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์รูปภาพที่ส่งออก จากนั้นคลิก ส่งออกต้นฉบับ

ส่งออกรูปภาพเป็นรูปภาพเดสก์ท็อป

คุณสามารถเลือกรูปภาพและใช้เป็นรูปภาพเดสก์ท็อปของคุณได้

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการส่งออก

 2. คลิกปุ่มแชร์ ในแถบเครื่องมือแล้วเลือกตั้งค่ารูปภาพเดสก์ท็อป

การส่งออกวิดีโอ

คุณสามารถส่งออกวิดีโอเพื่อให้คุณสามารถแชร์และทำงานกับวิดีโอในแอพอื่นๆเมื่อคุณส่งออกวิดีโอ คุณสามารถเลือกคุณภาพของภาพยนตร์และเมตาดาต้าได้ เช่น ชื่อเรื่องหรือคำอธิบายที่รวมอยู่ในไฟล์ที่ส่งออก

 1. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการส่งออก

 2. เลือก ไฟล์ > ส่งออก > ส่งออก [หมายเลข] วิดีโอ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพคุณภาพของภาพยนตร์ แล้วเลือกรูปแบบวิดีโอสำหรับวิดีโอที่ส่งออก

  กล่องโต้ตอบส่งออกต้นฉบับที่แสดงตัวเลือกการส่งออก

  ความละเอียดมาตรฐาน (480p) เหมาะสำหรับทีวีความละเอียดมาตรฐานหากจะเล่นหรือแสดงสไลด์โชว์ในทีวีความละเอียดสูง ให้เลือกรูปแบบความละเอียดสูงอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้:720p หรือ 1080p4K เหมาะสำหรับทีวีและจอแสดงผลความละเอียดสูงพิเศษ

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพชื่อไฟล์ แล้วเลือกวิธีตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งออก (ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือก)

  คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งออกของคุณโดยใช้ชื่อที่คุณตั้งชื่อให้ในแอพรูปภาพ ชื่อไฟล์ของไฟล์ หรือชื่อไฟล์ที่มีหมายเลขตามลำดับได้หากคุณเลือกแบบลำดับ คุณสามารถระบุข้อความที่ปรากฏด้านหน้าแต่ละหมายเลข (ตัวอย่างเช่น วันเกิด01 วันเกิด02 และอื่นๆ)

 5. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบโฟลเดอร์ย่อย แล้วเลือกวิธีแบ่งไฟล์ที่ส่งออกไปยังโฟลเดอร์

  ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งออกวิดีโอในหลายช่วงเวลาที่ต่างกัน คุณสามารถให้แอพรูปภาพส่งออกแต่ละช่วงเวลาเป็นโฟลเดอร์ย่อยที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาได้เลือก ไม่มี เพื่อส่งออกวิดีโอแต่ละไฟล์โดยไม่มีโฟลเดอร์ย่อย

 6. คลิก ส่งออก

 7. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์วิดีโอที่ส่งออก จากนั้นคลิก ส่งออก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณลงชื่อเข้า iCloud และได้เปิดใช้ iCloud Drive ไว้ คุณจะสามารถส่งออกไฟล์รูปภาพไปที่ iCloud Drive ได้ จากนั้นเข้าถึงไฟล์รูปภาพจาก Mac อุปกรณ์ iOS หรือ PC ที่ใช้ Windows เครื่องใดๆ ที่ตั้งค่าให้ใช้ iCloud Driveสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดเก็บเอกสารด้วย iCloud Drive

การส่งออกสไลด์โชว์

คุณสามารถส่งออกสไลด์โชว์เพื่อแชร์กับบุคคลอื่นได้เมื่อคุณส่งออกสไลด์โชว์ แอพรูปภาพจะสร้างไฟล์ภาพยนตร์โดยใช้รูปแบบวิดีโอที่คุณเลือก

 1. คลิก สไลด์โชว์ ที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิก ส่งออก ในแถบเครื่องมือ หรือคลิกเมนูไฟล์แล้วเลือก ส่งออก > ส่งออกสไลด์โชว์

 3. ป้อนชื่อไฟล์สำหรับภาพยนตร์สไลด์โชว์ของคุณในช่องบันทึกเป็น

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบ แล้วเลือกประเภทไฟล์สำหรับภาพยนตร์ที่ส่งออก

  ความละเอียดมาตรฐาน (480p) เหมาะสำหรับทีวีความละเอียดมาตรฐานหากจะเล่นหรือแสดงสไลด์โชว์ในทีวีความละเอียดสูง ให้เลือกรูปแบบความละเอียดสูงอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้:720p หรือ 1080p

 5. ในการส่งออกภาพยนตร์สไลด์โชว์ไปยัง iTunes เพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อีกเครื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งไปที่ iTunes โดยอัตโนมัติ

 6. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกภาพยนตร์สไลด์โชว์ที่ส่งออก แล้วคลิก บันทึก

เคล็ดลับ: ในการส่งออกกลุ่มรูปภาพไปที่เดสก์ท็อปอย่างรวดเร็ว ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นลากตัวบ่งชี้การเลือกที่ด้านขวาบนสุดของหน้าต่างไปที่เดสก์ท็อป

ตัวบ่งชี้การเลือกซึ่งแสดงรูปภาพที่เลือกไว้สามรูป