macOS High Sierra

การตกแต่งรูปภาพ

คุณสามารถเอาตำหนิ จุดฝุ่น และรอยเล็กๆ จากรูปภาพออกได้

รูปภาพก่อนการตกแต่งมีรอยเล็กที่มองเห็นได้ และหลังการตกแต่งที่ไม่มีรอยแล้ว

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ

 3. ในบานหน้าต่างการปรับ ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากตกแต่ง

 4. ลากตัวเลื่อนขนาดเพื่อเลือกขนาดแปรง

  คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดแปรงได้โดยกดปุ่มวงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ ) และปุ่มวงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

 5. วางตำแหน่งแปรงเหนือรอย แล้วคลิกหรือลากผ่านรอยเพื่อเอาออก

  หากรอยมีขนาดเล็กและเอาไม่ออกในครั้งแรก ให้ลองคลิกซูมเข้าเพื่อทำการเปลี่ยนให้ดีขึ้น

  เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถคัดลอกพิกเซลจากส่วนอื่นของรูปภาพและมาปรับใช้ตรงตำหนิได้กดปุ่ม Option ในขณะที่คุณคลิกพื้นที่ที่มีพื้นผิวที่คุณต้องการ จากนั้นใช้เครื่องมือตกแต่งเพื่อปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปภาพแล้วเลือก “ล้างจุดอ้างอิงสำหรับการตกแต่งด้วยตัวเอง” เพื่อหยุดการคัดลอกพิกเซลจากพื้นที่