macOS High Sierra

การทำเครื่องหมายไฟล์แนบ

เมื่อคุณจะเขียนข้อความแล้วเพิ่มเอกสารรูปภาพหรือ PDF คุณสามารถใช้ การทำเครื่องหมาย เพื่อเขียนหรือวาดบนไฟล์แนบได้ หรือเพื่อเพิ่มรูปร่างหรือลายเซ็นไปยังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบที่มีแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมายอยู่ที่ด้านบนสุด

เปิดเมลให้ฉัน

 1. ย้ายตัวชี้ไปไว้เหนือไฟล์แนบรูปภาพหรือ PDF ในข้อความของคุณ คลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ ที่มุมขวาบนของไฟล์แนบ จากนั้นเลือก การทำเครื่องหมายหรือเพียงคลิกลงน้ำหนักที่รูปภาพ

  หากคุณไม่เห็นเมนูป๊อปอัพ คุณอาจต้องเปิดใช้งานการทำเครื่องหมายเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก ส่วนขยาย คลิก การกระทำ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย มาร์กอัป

  เปิดการตั้งค่าส่วนขยายให้ฉัน

 2. ใช้เครื่องมือเพื่อทำเครื่องหมายไฟล์แนบ

  คุณสามารถปรับได้ว่าต้องการแสดงไฟล์แนบมากน้อยขนาดไหนเมื่อใดก็ได้โดยการย้ายตัวชี้ไปใกล้ขอบ จากนั้นลากขอบจับสีน้ำเงิน

  หากต้องการทำสำเนารูปร่าง, ข้อความ หรือลายเซ็นใดๆ ให้กดปุ่มตัวเลือกค้างไว้ขณะคุณลากรายการ ใช้เส้นบอกแนวสีเหลืองจัดแนวรายการ

  ภาพสเก๊ตช์

  สเก็ตช์รูปร่างโดยใช้ฝีแปรงเดี่ยว

  หากสิ่งที่คุณวาดถูกจดจำเป็นรูปร่างมาตรฐาน สิ่งนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยรูปร่างนั้น ทั้งนี้หากต้องการใช้สิ่งที่คุณวาดแทน ให้เลือกจากจานสีที่แสดง

  วาด

  วาดรูปร่างโดยการใช้ฝีแปรงเดี่ยวกดลงน้ำหนักบนแทร็คแพดมากขึ้นเพื่อวาดด้วยเส้นที่หนาและเข้มขึ้น

  เครื่องมือนี้จะปรากฏในคอมพิวเตอร์ที่มีแทร็คแพด Force Touch เท่านั้น

  รูปร่าง

  คลิกรูปร่าง จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการในการปรับขนาดรูปร่าง ให้ใช้ขอบจับสีน้ำเงินหากมีขอบจับสีเขียว ให้ใช้ขอบจับเหล่านั้นเพื่อดัดแปลงรูปร่าง

  คุณสามารถซูมและไฮไลท์รูปร่างโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้:

  • แว่นขยาย:ลากแว่นขยายไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการขยายหากต้องการเพิ่มหรือลดการขยาย ให้ลากขอบจับสีเขียว ลากขอบจับสีฟ้าเพื่อเปลี่ยนขนาดของแว่นขยาย

   หากต้องการขยายพื้นที่เพิ่มเติม คุณสามารถสร้างแว่นขยายเพิ่มเติมแล้วสแต็คแว่นขยาย โดยใช้เส้นบอกแนวสีเหลืองจัดแนวแว่นขยายได้

  • ไฮไลท์ :ลากไฮไลท์ไปที่ที่คุณต้องการในการปรับขนาด ให้ใช้ขอบจับสีฟ้า

  ข้อความ

  ป้อนข้อความของคุณ จากนั้นลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เซ็นชื่อ

  หากลายเซ็นแสดงในรายการ ให้คลิก ลายเซ็นหนึ่งลายเซ็น แล้วลากไปยังตำแน่งที่คุณต้องการในการปรับขนาด ให้ใช้ขอบจับสีฟ้า

  หากต้องการสร้างลายเซ็นใหม่:

  • การใช้แทร็คแพดของคุณ:คลิก เครื่องมือเซ็นชื่อ คลิก สร้างลายเซ็น หากแสดง แล้วคลิก แทร็คแพดคลิกข้อความตามที่ได้รับแจ้ง เซ็นชื่อของคุณบนแทร็คแพดโดยใช้นิ้วของคุณ แล้วคลิก เสร็จหากคุณไม่ชอบผลลัพธ์ที่ได้ ให้คลิก ล้าง แล้วลองเซ็นใหม่อีกครั้ง

   หากแทร็คแพดของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ ให้กดนิ้วของคุณบนแทร็คแพดให้หนักขึ้นเพื่อเซ็นชื่อด้วยเส้นที่หนักและเข้มขึ้น

  • การใช้กล้องในตัวของคอมพิวเตอร์ของคุณ:คลิก เครื่องมือเซ็นชื่อ คลิก สร้างลายเซ็น หากแสดง แล้วคลิก กล้องถือลายเซ็นของคุณ (ที่อยู่บนกระดาษสีขาว) โดยให้หันหน้าเข้าหากล้องเพื่อให้ลายเซ็นของคุณอยู่ในระดับเดียวกับเส้นสีฟ้าในหน้าต่างเมื่อลายเซ็นของคุณปรากฏในหน้าต่าง คลิก เสร็จสิ้นหากคุณไม่ชอบผลลัพธ์ที่ได้ ให้คลิก ล้าง แล้วลองเซ็นใหม่อีกครั้ง

  ลักษณะรูปร่าง

  เปลี่ยนความหนาและลักษณะของเส้นที่ใข้ในรูปร่าง แล้วเพิ่มเงา

  สีขอบ

  เปลี่ยนสีของเส้นที่ใช้ในรูปร่าง

  เติมสี

  เปลี่ยนสีของเส้นที่ใช้ข้างในรูปร่าง

  ลักษณะข้อความ

  เปลี่ยนแบบอักษรหรือลักษณะแบบอักษร และสี

 3. เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้คลิก ตกลง

คุณสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มคำอธิบายประกอบได้จนกว่าคุณจะส่งข้อความเมื่อส่งแล้ว คำอธิบายประกอบของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพหรือ PDF และคุณและผู้รับของคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้