หาก AirPods Pro (รุ่นที่ 1) มีเสียงแตกหรือเสียงซ่า

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ที่เชื่อมต่ออยู่ของคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ในบริเวณใกล้เคียง และไม่มีสัญญาณรบกวนไร้สายหรือสิ่งกีดขวางระหว่างคุณกับอุปกรณ์ 
  3. ฟังเสียงจากแอปอื่นเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากแอปหรือไม่ 

หากคุณยังพบปัญหาด้านคุณภาพเสียง หรือปัญหามีอาการหนักขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ระหว่างออกกำลังกาย หรือระหว่างคุยโทรศัพท์ โปรดดูโปรแกรมการบริการ AirPods Pro สำหรับปัญหาเกี่ยวกับเสียง

วันที่เผยแพร่: