ค้นหาเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ใน iPhone, iPad หรือ iPod

คุณสามารถค้นหาเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของ iOS, iPadOS หรือ iPod ที่ติดตั้งใน iPhone, iPad หรือ iPod ได้จากในอุปกรณ์หรือโดยใช้คอมพิวเตอร์

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากต้องการค้นหาเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป แล้วแตะเกี่ยวกับ

บน iPod, iPod classic, iPod nano หรือ iPod mini

  1. กดปุ่ม Menu ซ้ำๆ จนกว่าเมนูหลักจะปรากฏขึ้น
  2. เลื่อนไปและเลือกการตั้งค่า > เกี่ยวกับ
  3. เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ควรจะปรากฏบนหน้าจอนี้ บน iPod nano (รุ่นที่ 3 หรือ 4) และ iPod classic ให้กดปุ่มตรงกลางสองครั้งบนหน้าจอเกี่ยวกับ เพื่อดูเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

ใช้คอมพิวเตอร์

คุณยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 ให้เปิด Finder สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือใหม่กว่าหรือสำหรับ PC ให้เปิด iTunes
  2. ต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
  3. ค้นหาอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอุปกรณ์ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
  4. ดูเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ภายใต้แท็บทั่วไปหรือแท็บสรุป

วันที่เผยแพร่: