ใช้ Dock บน Apple Watch

เปิดแอพโปรดของคุณหรือย้ายจากแอพหนึ่งไปอีกแอพได้อย่างรวดเร็ว 

วิธีเปิดแอพจาก Apple Watch Dock

 1. กดปุ่มด้านข้าง
 2. ปัดขึ้นหรือลงหรือหมุน Digital Crown 
 3. แตะแอพเพื่อเปิด
 4. หากต้องการปิด Dock ให้กดปุ่มด้านข้าง

เลือกระหว่างล่าสุดหรือรายการโปรด

Dock สามารถแสดงแอพล่าสุดของคุณหรือแอพโปรดของคุณได้มากถึง 10 แอพ เมื่อคุณเลือก "ล่าสุด" แอพของคุณจะปรากฏตามลำดับที่คุณเปิดแอพ เมื่อคุณเลือกรายการโปรด คุณจะสามารถเลือกแอพที่ปรากฏได้ แต่แอพที่คุณใช้งานล่าสุดจะยังคงปรากฏที่ด้านบนสุดของ Dock หากแอพไม่ได้อยู่ในรายการโปรด คุณสามารถแตะเก็บไว้ใน Dock เพื่อเพิ่มแอพได้

วิธีเลือกรูปแบบที่ปรากฏทำได้ดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอพ Watch บน iPhone ของคุณ 
 2. แตะแถบ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะ Dock
 3. แตะล่าสุดหรือรายการโปรด

 

เพิ่มแอพโปรดของคุณ

หากคุณจัดเรียง Dock ตามรายการโปรด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้แอพใดปรากฏอยู่บนหน้าจอหรือเอาแอพใดออกได้ดังนี้

 1. เปิดแอพ Watch บน iPhone ของคุณ
 2. แตะแถบ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะ Dock
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรายการโปรดแล้ว
 4. แตะแก้ไข 
  • หากต้องการเอาแอพออก ให้แตะปุ่มลบ  จากนั้นแตะเอาออก
  • หากต้องการเพิ่มแอพ ให้แตะปุ่มเพิ่ม  คุณสามารถเพิ่มแอพได้มากถึง 10 แอพ
  • หากต้องการจัดเรียงแอพ ให้แตะปุ่มจัดเรียงใหม่  ถัดจากแอพค้างไว้ จากนั้นลากขึ้นหรือลง
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

วิธีลบแอพออกจาก Apple Watch Dock

 1. กดปุ่มข้างเพื่อเปิด Dock
 2. ไปที่แอพ จากนั้นปัดซ้าย 
 3. แตะปุ่มลบ  

คุณสามารถเอาแอพออกจาก Dock ได้ ไม่ว่าคุณจะจัดเรียงตาม "ล่าสุด" หรือ "รายการโปรด" ก็ตาม 

วันที่เผยแพร่: