ใช้ Dock บน Apple Watch

เปิดแอพโปรดของคุณหรือย้ายจากแอพหนึ่งไปอีกแอพได้อย่างรวดเร็ว 

     แอพสภาพอากาศและแอพออกกำลังกายใน Dock

เปิดแอพจาก Dock

 1. กดปุ่มด้านข้าง
 2. ปัดขึ้นหรือลง หรือหมุน Digital Crown 
 3. แตะเพื่อเปิดแอพ หากคุณเลื่อนลงมาจนสุด คุณจะสามารถแตะ "แอพทั้งหมด" เพื่อไปที่หน้าจอโฮมได้ 
 4. หากต้องการปิด Dock ให้กดปุ่มด้านข้าง

เลือกว่าจะให้แอพใดปรากฏบน Dock

Dock สามารถแสดงแอพล่าสุดของคุณหรือแอพโปรดของคุณได้มากถึง 10 แอพ เมื่อคุณเลือก "ล่าสุด" แอพของคุณจะปรากฏตามลำดับที่คุณเปิดแอพ เมื่อคุณเลือกรายการโปรด คุณจะสามารถเลือกแอพที่ปรากฏได้ แต่แอพที่คุณใช้งานล่าสุดจะยังคงปรากฏที่ด้านบนสุดของ Dock หากแอพไม่ได้อยู่ในรายการโปรด คุณสามารถแตะเก็บไว้ใน Dock เพื่อเพิ่มแอพได้

วิธีเลือกรูปแบบที่ปรากฏทำได้ดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone 
 2. แตะแถบ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะ Dock
 3. แตะล่าสุดหรือรายการโปรด


หน้าจอ Dock บน iPhone

เลือกแอพโปรดของคุณ

หากคุณจัดเรียง Dock ตามรายการโปรด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้แอพใดปรากฏอยู่บนหน้าจอหรือเอาแอพใดออกได้ดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone
 2. แตะแถบ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะ Dock
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรายการโปรดแล้ว
 4. แตะแก้ไข 
  • หากต้องการเอาแอพออก ให้แตะไอคอนเอาออก จากนั้นแตะเอาออก
  • หากต้องการเพิ่มแอพ ให้แตะไอคอนเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มแอพได้มากถึง 10 แอพ
  • หากต้องการจัดเรียงแอพ ให้แตะปุ่มจัดเรียงใหม่ถัดจากแอพค้างไว้ จากนั้นลากขึ้นหรือลง
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

     ตัวเลือกการลบใน Apple Watch

เอาแอพออกจาก Dock

 1. เปิด Dock
 2. ไปที่แอพ จากนั้นปัดซ้าย 
 3. แตะเอาออก 

คุณสามารถเอาแอพออกจาก Dock ได้ ไม่ว่าคุณจะจัดเรียงตาม "ล่าสุด" หรือ "รายการโปรด" ก็ตาม 

วันที่เผยแพร่: