ใช้ Dock บน Apple Watch

เปิดแอพโปรดของคุณหรือย้ายจากแอพหนึ่งไปอีกแอพได้อย่างรวดเร็ว 

เปิดแอพจาก Dock

 1. กดปุ่มด้านข้าง
 2. ปัดขึ้นหรือลง หรือหมุน Digital Crown 
 3. แตะเพื่อเปิดแอพ หากคุณเลื่อนลงมาจนสุด คุณจะสามารถแตะ "แอพทั้งหมด" เพื่อไปที่หน้าจอโฮมได้ 
 4. หากต้องการปิด Dock ให้กดปุ่มด้านข้าง

เลือกว่าจะให้แอพใดปรากฏบน Dock

Dock สามารถแสดงแอพล่าสุดของคุณหรือแอพโปรดของคุณได้มากถึง 10 แอพ เมื่อคุณเลือก "ล่าสุด" แอพของคุณจะปรากฏตามลำดับที่คุณเปิดแอพ เมื่อคุณเลือกรายการโปรด คุณจะสามารถเลือกแอพที่ปรากฏได้ แต่แอพที่คุณใช้งานล่าสุดจะยังคงปรากฏที่ด้านบนสุดของ Dock หากแอพไม่ได้อยู่ในรายการโปรด คุณสามารถแตะเก็บไว้ใน Dock เพื่อเพิ่มแอพได้

วิธีเลือกรูปแบบที่ปรากฏทำได้ดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone 
 2. แตะแถบ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะ Dock
 3. แตะล่าสุดหรือรายการโปรด

 

เลือกแอพโปรดของคุณ

หากคุณจัดเรียง Dock ตามรายการโปรด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้แอพใดปรากฏอยู่บนหน้าจอหรือเอาแอพใดออกได้ดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone
 2. แตะแถบ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะ Dock
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรายการโปรดแล้ว
 4. แตะแก้ไข 
  • หากต้องการเอาแอพออก ให้แตะไอคอนเอาออก จากนั้นแตะเอาออก
  • หากต้องการเพิ่มแอพ ให้แตะไอคอนเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มแอพได้มากถึง 10 แอพ
  • หากต้องการจัดเรียงแอพ ให้แตะปุ่มจัดเรียงใหม่ถัดจากแอพค้างไว้ จากนั้นลากขึ้นหรือลง
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เอาแอพออกจาก Dock

 1. เปิด Dock
 2. ไปที่แอพ จากนั้นปัดซ้าย 
 3. แตะ  

คุณสามารถเอาแอพออกจาก Dock ได้ ไม่ว่าคุณจะจัดเรียงตาม "ล่าสุด" หรือ "รายการโปรด" ก็ตาม 

วันที่เผยแพร่: