ใช้โหมดข้างเตียงบน Apple Watch

ขณะที่ Apple Watch กำลังชาร์จ คุณสามารถใช้เป็นนาฬิกาข้างเตียงและนาฬิกาปลุกได้ 

เปิดโหมดข้างเตียง*

เมื่อคุณใช้โหมดข้างเตียง* Apple Watch จะแสดงวันที่และเวลาพร้อมกับระดับแบตเตอรี่ที่เหลือ หากคุณตั้งปลุก การปลุกก็จะแสดงบนหน้าปัดนาฬิกาด้วย เปิดโหมดข้างเตียงโดยทำดังนี้

 1. ต่อ Apple Watch กับที่ชาร์จ ในขณะที่ชาร์จอยู่ Apple Watch จะอยู่ในโหมดข้างเตียง 
 2. หากต้องการดูจอแสดงผล ให้แตะที่หน้าจอ กด Digital Crown หรือปุ่มด้านข้าง หรือสะกิด Apple Watch เบาๆ หรือลองเขย่าหรือเคาะโต๊ะดูก็อาจได้ผลเช่นกัน

หากต้องการใช้ Apple Watch ขณะที่อยู่ในโหมดข้างเตียง ให้หงายขึ้นหรือวางบนพื้นราบ แล้วกด Digital Crown หรือปุ่มด้านข้าง 

ตั้งปลุก

คุณสามารถขอให้ Siri ตั้งปลุกให้คุณได้ พูดบางอย่าง เช่น "ตั้งปลุกตอน 7 นาฬิกา" หรือ "ปลุกฉันตอน 19:00 นาฬิกา" 

หรือตั้งนาฬิกาปลุกจาก iPhone จากนั้นผลักข้อมูลไปยัง Apple Watch ดังนี้

 1. ตั้งค่านาฬิกาปลุกบน iPhone
 2. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ
 3. แตะ Apple Watch ของฉัน แตะนาฬิกา จากนั้นผลักข้อมูลการเตือนจาก iPhone

การตั้งปลุกบน Apple Watch จะอยู่แยกกับการตั้งปลุกใน iPhone เมื่อคุณตั้งนาฬิกาปลุก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple Watch และ iPhone ของคุณไม่อยู่ในโหมดปิดเสียง หากต้องการตั้งหรือปรับเวลาปลุกสำหรับโหมดข้างเตียง ให้ใช้ Apple Watch โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพนาฬิกาปลุกบน Apple Watch
 2. แตะเพิ่มการตั้งปลุก หรือแตะการตั้งปลุกที่มีอยู่ แล้วแตะเปลี่ยนเวลา
 3. แตะ AM หรือ PM แล้วแตะชั่วโมงหรือนาที หมุน Digital Crown เพื่อปรับเวลา
 4. แตะตั้ง

เมื่อการตั้งปลุกเริ่มขึ้น Apple Watch จะส่งเสียงเตือนและเปลี่ยนเป็นสีส้ม เมื่อต้องการปิดเสียงปลุก ให้กดปุ่มด้านข้าง หากต้องการเลื่อนปลุกออกไปอีก 9 นาที ให้กด Digital Crown

เปิดหรือปิดโหมดข้างเตียง

 1. ใน Apple Watch ให้เปิดแอพการตั้งค่า 
 2. แตะทั่วไป > โหมดข้างเตียง
 3. แตะเพื่อปิดโหมดข้างเตียงหรือเปิดขึ้นอีกครั้ง

 

* โหมดข้างเตียงจะเรียกว่า Bedside mode (โหมดข้างเตียง) ในสหราชอาณาจักร

วันที่เผยแพร่: