รวมเพลงของคุณลงในอัลบั้มใน iTunes

เมื่อคุณอยู่ในมุมมองอัลบั้มใน iTunes ใน Mac หรือพีซี เพลงจากอัลบั้มเดียวกันอาจไม่ได้จับกลุ่มเข้าด้วยกัน  คุณสามารถจัดระเบียบเพลงด้วยตัวเอง เพื่อให้เพลงเหล่านั้นจับกลุ่มตามอัลบั้มเดียวกัน

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ตามค่าดีฟอลต์ iTunes จะจัดระเบียบอัลบั้มตามชื่อศิลปินเจ้าของอัลบั้ม บางเพลงจากอัลบั้มเดียวกันอาจไม่ได้จัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน หากชื่ออัลบั้มต่างกันเล็กน้อย หากอัลบั้มเป็นชุดรวม หรือหากเพลงจากอัลบั้มมีศิลปินที่แตกต่างกัน หากต้องการจัดกลุ่มเพลงทั้งหมดในอัลบั้มเดียวกัน ให้จัดระเบียบเพลงเหล่านั้นด้วยตนเอง

นอกจากนี้ หากคุณเป็นสมาชิกของ Apple Music หรือสมัครใช้งาน iTunes Match ระบบจะอัพเดทการเปลี่ยนรูปแบบการจัดระเบียบทั้งหมดที่คุณทำไว้ไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ หากคุณซิงค์คอนเทนต์ของคุณกับ iTunes ระบบจะอัพเดทการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณซิงค์คอนเทนต์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่ออัลบั้มตรงกัน

ความแตกต่างในการเว้นวรรค การสะกดคำ หรือเครื่องหมายวรรคตอนของชื่ออัลบั้มอาจทำให้ iTunes จัดทำรายการเพลงเอาไว้ในอัลบั้มที่แยกกัน เช่น ชื่ออัลบั้มหนึ่งอาจมีการเว้นวรรคเพิ่มขึ้นมา ขณะที่ชื่ออัลบั้มจริงไม่มี

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเพลงที่มาจากอัลบั้มเดียวกันจะมีชื่ออัลบั้มตรงกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเพลงทั้งหมดที่ควรอยู่ในอัลบั้มเดียวกัน
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกแก้ไข > ดูข้อมูล
  เมื่อข้อความ "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการแก้ไขข้อมูลสำหรับหลายรายการ" ปรากฏขึ้น ให้คลิก แก้ไขรายการ
 3. ในช่องถัดจาก "อัลบั้ม" ให้พิมพ์ชื่ออัลบั้มที่ถูกต้อง
 4. คลิกตกลง

ทำเครื่องหมายเพลงเป็นส่วนหนึ่งของชุดรวม

หากอัลบั้มนั้นเป็นชุดรวมเพลงจากศิลปินหลายราย iTunes อาจจัดทำรายการเพลงเอาไว้ในอัลบั้มที่แยกกัน

หากต้องการจัดระเบียบให้เพลงเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดรวม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกทุกเพลงที่อยู่ในชุดรวม
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกแก้ไข > ดูข้อมูล
  เมื่อข้อความ "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการแก้ไขข้อมูลสำหรับหลายรายการ" ปรากฏขึ้น ให้คลิก "แก้ไขรายการ"
 3. เลือก "อัลบั้มคือชุดรวมเพลงของหลากหลายศิลปิน"
 4. คลิก "ตกลง"

ระบุชื่อศิลปินหลักของอัลบั้มให้กับเพลง

หากอัลบั้มประกอบด้วยเพลงจากศิลปินเจ้าของอัลบั้มหลายราย iTunes อาจจัดทำรายการเพลงเอาไว้ในอัลบั้มที่แยกกัน หากต้องการกำหนดชื่อศิลปินหลักสำหรับอัลบั้มที่มีเพลงจากศิลปินหลายราย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเพลงทั้งหมดที่ควรมีศิลปินเจ้าของอัลบั้มคนเดียวกัน
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกแก้ไข > ดูข้อมูล
  เมื่อข้อความ "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการแก้ไขข้อมูลสำหรับหลายรายการ" ปรากฏขึ้น ให้คลิก "แก้ไขรายการ"
 3. ในช่องที่อยู่ถัดจาก "ศิลปินเจ้าของอัลบั้ม" ให้พิมพ์ศิลปินเจ้าของอัลบั้มที่คุณต้องการให้ปรากฏในทุกเพลง
  หากต้องการใส่หมายเหตุศิลปินเจ้าของอัลบั้มดั้งเดิมสำหรับเพลงนั้นๆ คุณก็สามารถพิมพ์ลงในช่อง "ความคิดเห็น" ได้ หากต้องการดูช่อง "ความคิดเห็น" ให้เลือกเพลงและเลือก แก้ไข > ขอรายละเอียด
 4. คลิก "ตกลง"
วันที่เผยแพร่: