หาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบไม่สำเร็จ

หาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบไม่สำเร็จหรือต้องการให้คุณทำอะไรบางอย่างระหว่างการเริ่มต้นระบบ คุณอาจค้างอยู่ที่หน้าจอใดหน้าจอหนึ่งต่อไปนี้

วงกลมที่มีเส้นขีดผ่านตัวเลือกที่มีไอคอนรูปเฟือง


หน้าจอว่าง (ไม่มีข้อมูล)

หน้าจอว่างสีเทาของโน้ตบุ๊ก Mac

ดูสิ่งที่ควรทำ หาก Mac เริ่มต้นระบบขึ้นมาแล้วปรากฏเป็นหน้าจอว่าง เช่น หน้าจอว่างสีเทา สีดำ หรือสีน้ำเงินลูกโลกพร้อมสัญลักษณ์เตือน

หน้าจอการเริ่มต้นระบบ macOS ที่แสดงลูกโลกพร้อมสัญลักษณ์เตือนและ URL: support.apple.com/mac/startup

หากมีลูกโลกพร้อมเครื่องหมายอัศเจรีย์ปรากฏขึ้น แสดงว่า Mac ของคุณพยายามเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถทำได้ ดูว่าคุณควรทำอย่างไร หาก Mac ไม่สามารถเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS


ไอคอนแม่กุญแจ

หน้าจอการเริ่มต้นระบบ macOS ที่แสดงไอคอนล็อคเฟิร์มแวร์และช่องป้อนรหัสผ่าน

หาก Mac ของคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ไอคอนแม่กุญแจจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่มต้นระบบจากดิสก์หรือโวลุ่มอื่น เช่น ไดรฟ์ภายนอกหรือจากการกู้คืน macOS คุณต้องป้อนรหัสผ่านเฟิร์มแวร์เพื่อดำเนินการต่อ


รหัส PIN สำหรับล็อคระบบ

หน้าจอการเริ่มต้นระบบที่มีรหัส PIN สำหรับล็อคระบบ macOS

Mac จะถามรหัส PIN เมื่อเครื่องถูกล็อคจากระยะไกลด้วยค้นหาของฉัน ป้อนรหัสสี่หลักหรือหกหลักเพื่อดำเนินการต่อ


หน้าต่างเข้าสู่ระบบ

หน้าจอเข้าสู่ระบบผู้ใช้ macOS Big Sur

หน้าต่างเข้าสู่ระบบ ให้ป้อนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ Mac ของคุณ ถ้า FileVault เปิดใช้งานอยู่ การดำเนินการนี้จะเป็นการปลดล็อคดิสก์ของคุณด้วย คุณอาจเห็นรูปภาพเดสก์ท็อปเริ่มต้นในพื้นหลัง ซึ่งอาจเปลี่ยนไปเป็นรูปภาพเดสก์ท็อปที่คุณเลือกเมื่อคุณเลือกบัญชีของคุณ


สัญลักษณ์ Thunderbolt, USB หรือ FireWire

สัญลักษณ์ Thunderbolt , USB  หรือ FireWire ขนาดใหญ่บนหน้าจอสีดำ หมายความว่า Mac ของคุณอยู่ในโหมดดิสก์เป้าหมาย


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: