หากคุณไม่สามารถรับส่งอีเมลใน Mac ได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากอยู่ดีๆ แอพเมลบน Mac ก็ไม่สามารถรับส่งอีเมลได้

หาก Mac เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต แต่แอพเมลกลับไม่รับส่งอีเมลใดๆ แสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือการตั้งค่าในส่วนบัญชีของการตั้งค่าแอพเมล (เมล > การตั้งค่า) อาจไม่ครบถ้วนหรือเป็นข้อมูลเก่า

หากแอพเมลบ่งบอกว่าเกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์เมลหรือเครือข่าย

แอพเมลอาจแจ้งว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากเกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์เมลหรือเครือข่าย ตัวอย่างเช่น อาจมีข้อความระบุว่าการเชื่อมต่อหมดเวลา หรือมีการเชื่อมต่อพร้อมกันมากเกินไป

 ข้อความเตือนว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้

หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตแต่การเชื่อมต่อหมดเวลา แสดงว่าผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจพบปัญหาบริการหยุดชะงักให้ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการในหน้าสถานะระบบ หน้าสถานะระบบของ Apple จะแสดงสถานะของเมล iCloud และบริการอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าสถานะสำหรับเมลอื่นๆ ด้วย อย่างเช่น Gmail และ Outlook เป็นต้น

หากข้อความระบุว่ามีการเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนหนึ่ง แสดงว่ามีอุปกรณ์ที่กำลังตรวจสอบบัญชีอีเมลของคุณพร้อมกันมากเกินไป ให้ออกจากแอพเมลในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง

หากแอพเมลขอให้คุณกรอกรหัสผ่านอีเมลซ้ำแล้วซ้ำอีก

หากแอพเมลแจ้งว่าบัญชีของคุณดูเหมือนออฟไลน์อยู่

แอพเมลอาจแจ้งว่าบัญชีของคุณดูเหมือนออฟไลน์อยู่ เนื่องจากเกิดปัญหาเครือข่าย

 ข้อความเตือนสถานะออนไลน์

หากคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่บัญชีของคุณดูเหมือนออฟไลน์อยู่ แสดงว่าการตั้งค่าอีเมลของคุณอาจไม่ถูกต้อง หากต้องการดูการตั้งค่าปัจจุบันในแอพเมล ให้เลือกการตั้งค่าจากเมนูเมล คลิกบัญชี จากนั้นเลือกบัญชีอีเมลของคุณ

Mac จะใช้การตั้งค่าบัญชีที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ให้บริการอีเมลหลายๆ ราย คุณสามารถใช้การค้นหาการตั้งค่าเมลเพื่อดูการตั้งค่าเหล่านั้น หรือรับการตั้งค่าจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณโดยตรงก็ได้ จากนั้นเปรียบเทียบกับการตั้งค่าที่คุณเห็นในการตั้งค่าแอพเมล 

หากอีเมลมาถึงช้ากว่าที่ควรเป็น

อีเมลขาเข้าหรือขาออกอาจมาถึงช้ากว่าที่ควรเป็น หรืออาจมาถึงอุปกรณ์เครื่องหนึ่งก่อนที่จะมาถึงอีกเครื่องหนึ่งก็ได้

นั่นเป็นเพราะผู้ให้บริการอีเมลกำหนดเวลาในการส่งอีเมลไว้ และเวลาในการส่งยังอาจได้รับผลกระทบจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณด้วย หากคุณพบปัญหาอีเมลล่าช้ากว่าปกติอยู่บ่อยๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หากความล่าช้าเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อติดต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บุคคลนั้นอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของตน

หากคุณยังไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ Mac แล้วโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดปัญหาทันทีหลังจากติดตั้งรายการอัพเดทก่อนหน้า
  2. ใน OS X El Capitan หรือใหม่กว่า คุณอาจเห็นไอคอนสถานะและข้อความแสดงข้อความผิดพลาดแบบสั้นๆ ที่มุมขวาบนของหน้าต่างแอพเมลใต้ช่องค้นหา ข้อความนี้อาจแจ้งว่า "เครือข่ายออฟไลน์" หรือ "การเข้าสู่ระบบล้มเหลว" เป็นต้น คลิกข้อความนั้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา
  3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อในตัวรักษาการเชื่อมต่อของเมล ซึ่งอาจบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: