เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Mac

ใช้ Wi-Fi, ฮอตสปอตส่วนบุคคล หรืออีเธอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อ Mac ของคุณกับเครือข่ายที่ให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

จากเมนู Wi-FiNo alt supplied for Image ในแถบเมนู ให้เลือกเครือข่าย จากนั้นระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หากคุณไม่เห็นเมนู Wi-Fi ในแถบเมนู

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่าน Wi-Fi

หาก Mac ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลังจากเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi

เชื่อมต่อโดยใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล

ด้วยแผนของผู้ให้บริการเครือข่ายโดยส่วนใหญ่ คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของ iPhone หรือ iPad (Wi-Fi + Cellular) กับ Mac ได้

เรียนรู้วิธีตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคล

เชื่อมต่อโดยใช้อีเธอร์เน็ต

หากต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย ให้เชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตระหว่างเราเตอร์หรือโมเด็มกับพอร์ตอีเธอร์เน็ตบน Mac หาก Mac ของคุณไม่มีพอร์ตอีเธอร์เน็ต ให้ใช้อะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต เช่น อะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต USB-C เป็น Gigabit จาก Belkin

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Mac กับอินเทอร์เน็ตโดยใช้อีเธอร์เน็ต

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: