ใช้การปรับเสียงอัตโนมัติใน iTunes เพื่อปรับระดับเสียงเพลงให้สม่ำเสมอกัน

เปิดการปรับเสียงอัตโนมัติใน iTunes เพื่อให้เพลงทั้งหมดเล่นในระดับเสียงที่เท่ากัน

เมื่อเปิดการปรับเสียงอัตโนมัติ iTunes จะสแกนเพลงในคลังและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับเสียงในการเล่น เมื่อคุณเพิ่มเพลงใหม่ไปที่คลังของคุณ iTunes จะรวบรวมข้อมูลนี้ไว้ในเบื้องหลัง และจัดเก็บไว้ในแท็ก ID3 "ข้อมูลการปรับเป็นค่าปกติ" หรือในคลังเพลง iTunes ข้อมูลเสียงในไฟล์เพลงของคุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลง หากคุณเข้ารหัสหรือ "ริพ" เพลงจากแผ่นซีดี iTunes จะจัดเก็บระดับการปรับเสียงอัตโนมัติไว้ในแท็ก ID3 ของเพลงนั้น

เมื่อปิดการปรับเสียงอัตโนมัติ iTunes จะไม่สนใจข้อมูลการปรับเสียงอัตโนมัติที่จัดเก็บไว้สำหรับแต่ละเพลง แต่จะไม่ลบข้อมูลนั้นออกจากคลังเพลง iTunes หรือแท็ก ID3

การเปิดการปรับเสียงอัตโนมัติ

  1. เปิด iTunes ในคอมพิวเตอร์
  2. Mac: จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า
    Windows: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก แก้ไข > การตั้งค่า
  3. คลิกแท็บ การเล่น
  4. เลือกการปรับเสียงอัตโนมัติ
  5. คลิกตกลง

การปรับเสียงอัตโนมัติสามารถใช้งานได้กับไฟล์ประเภท .mp3, .AAC, .wav และ .aiff

การเร่งเสียงขณะเล่นจะใช้ตัวจำกัดระดับเสียงที่มีอยู่ใน iTunes เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงแตก

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: