เช่าภาพยนตร์จากแอป Apple TV

ค้นหาและเช่าภาพยนตร์ในแอป Apple TV แล้วดาวน์โหลดหรือสตรีมบน iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, PC, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม

เช่าภาพยนตร์จากแอป Apple TV

 1. เปิดแอป Apple TV
 2. ค้นหาภาพยนตร์ที่คุณต้องการเช่า
 3. บนหน้าของภาพยนตร์ ให้แตะหรือคลิกปุ่มเช่า หากไม่มีปุ่มเช่า แสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีให้เช่า
  ปุ่มเช่าบนหน้าของภาพยนตร์
 4. ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณเพื่อเช่าภาพยนตร์

คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดูรายการเช่าก่อนที่รายการนั้นจะถูกลบออกจากคลัง ทันทีที่คุณเล่นรายการเช่าของคุณ การเช่าจะพร้อมให้ดูได้เป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกลบออกจากคลังของคุณ ดูวิธีการเปลี่ยนภาษาของคำบรรยายหรือเสียงสำหรับรายการเช่าของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูว่าภาพยนตร์มีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง เช่น CC, SDH หรือ AD หรือไม่


ค้นหารายการเช่าของคุณ

ดูรายการเช่าของคุณจากแท็บคลังในแอป Apple TV หรือจากเมนูภาพยนตร์ใน iTunes

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอป Apple TV
 2. บน iPhone หรือ iPod touch แตะคลัง จากนั้นดูภายใต้รายการเช่า หากคุณไม่พบรายการเช่า แสดงว่ารายการเช่าของคุณหมดอายุหรือไม่ได้เช่าด้วย Apple ID ที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้
  จะหาการเช่าในแท็บคลังบน iPhone ได้ที่ไหนบน iPad ให้ไปที่แถบด้านข้าง ภายใต้คลัง ให้แตะรายการเช่า
  จะหารายการเช่าในแท็บคลังบน iPad ได้ที่ไหน
 3. แตะรายการเช่าภาพยนตร์ของคุณ จากที่นี่ คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้
  ปุ่มสตรีมและดาวน์โหลดสำหรับรายการเช่าภาพยนตร์บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
  • สตรีมรายการเช่าของคุณ: แตะปุ่มเล่น 
  • ดาวน์โหลดรายการเช่าของคุณ: แตะปุ่มดาวน์โหลด 

บน Apple TV, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม

 1. เปิดแอป Apple TV 
 2. ไปที่แท็บคลัง
 3. ในแถบด้านข้าง ให้เลือกรายการเช่า หากคุณไม่พบรายการเช่า แสดงว่ารายการเช่าของคุณหมดอายุหรือไม่ได้เช่าด้วย Apple ID ที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้
  จะค้นหารายการเช่าในแท็บคลังบน Apple TV, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีมได้ที่ไหน
 4. เลือกรายการเช่าภาพยนตร์ของคุณ แล้วเลือกเล่นเพื่อเริ่มดู 

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดรายการเช่าไปยัง Apple TV ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีมของคุณ

บน Mac

 1. เปิดแอป Apple TV
 2. ไปที่แท็บคลัง
 3. คลิกรายการเช่าในแถบด้านข้าง หากคุณไม่พบรายการเช่า แสดงว่ารายการเช่าของคุณหมดอายุหรือไม่ได้เช่าด้วย Apple ID ที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้
 4. วางตัวชี้ไว้เหนือรายการเช่าภาพยนตร์ จากนั้นคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้
  ปุ่มสตรีมและดาวน์โหลดในรายการเช่าภาพยนตร์ใน Mac
  • สตรีมรายการเช่าของคุณ: คลิกปุ่มเล่น  
  • ดาวน์โหลดรายการเช่าของคุณ: คลิกปุ่มดาวน์โหลด 

ใน iTunes บน PC

 1. เปิด iTunes
 2. จากเมนูป๊อปอัพที่มุมซ้ายบน ให้เลือกภาพยนตร์
 3. ที่ด้านบนของหน้าต่าง iTunes ให้คลิกแท็บรายการเช่า หากคุณไม่พบแท็บเช่าแล้ว แสดงว่ารายการเช่าของคุณหมดอายุหรือไม่ได้เช่าด้วย Apple ID ที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้า
 4. วางตัวชี้ไว้เหนือรายการเช่าภาพยนตร์ จากนั้นคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้
  ปุ่มสตรีมและดาวน์โหลดในรายการเช่าภาพยนตร์ใน iTunes
  • สตรีมรายการเช่าของคุณ: คลิกปุ่มเล่น  
  • ดาวน์โหลดรายการเช่าของคุณ: คลิกปุ่มดาวน์โหลด 

ดูรายการเช่าของคุณบนอุปกรณ์อื่น

คุณสามารถดูรายการเช่าของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีแอป Apple TV และลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดรายการเช่าของคุณบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณสามารถสตรีมรายการเช่าไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องพร้อมกันได้

หากคุณไม่สามารถเล่นรายการเช่าของคุณได้ โปรดดูว่ามีการดาวน์โหลดหรือสตรีมรายการเช่านั้นบนอุปกรณ์อื่นหรือไม่ หากต้องการดาวน์โหลดรายการเช่าของคุณบนอุปกรณ์อื่น ให้ลบรายการเช่าออกจากอุปกรณ์ของคุณ แล้วดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ที่คุณต้องการรับชม


หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

แอป Apple TV ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ดูว่าแอป Apple TV มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณหรือไม่

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: