ลบภาพยนตร์และรายการทีวีในแอป Apple TV

ลบวิดีโอที่คุณดาวน์โหลดไปยัง iPhone, iPad, Mac หรือ PC

ลบภาพยนตร์และรายการทีวีออกจาก iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอป Apple TV

 2. แตะคลัง จากนั้นแตะดาวน์โหลดแล้ว หากคุณไม่เห็นดาวน์โหลดแล้ว อาจหมายความว่าคุณไม่มีรายการที่จัดเก็บในอุปกรณ์

 3. ปัดไปทางซ้ายบนรายการที่คุณต้องการนำออก จากนั้นแตะลบ

 4. ยืนยันเมื่อได้รับแจ้งเตือน

  ตัวเลือกลบบน iPhone เมื่อคุณเลื่อนรายการที่คุณต้องการลบไปทางซ้าย

ลบภาพยนตร์และรายการทีวีบน Mac ของคุณ

 1. เปิดแอป Apple TV

 2. คลิกดาวน์โหลดแล้วในแถบด้านข้างเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการลบ

 3. เลื่อนตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือรายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเติมไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

 4. คลิกลบจากคลัง จากนั้นให้ยืนยันเมื่อระบบแจ้งเตือน

ลบภาพยนตร์และรายการทีวีบน PC ของคุณ

 1. เปิดแอป Apple TV

 2. คลิกแท็บคลัง จากนั้นเลือก "ดาวน์โหลดแล้ว" หาก "ดาวน์โหลดแล้ว" ไม่ได้อยู่ในแท็บคลัง ให้คลิกปุ่มเพิ่มเติมไม่มีข้อความอธิบายสําหรับรูปภาพ จากนั้นเปิด "ดาวน์โหลดแล้ว"

 3. เลื่อนตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือรายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเติมไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

 4. คลิกลบจากคลัง จากนั้นให้ยืนยันเมื่อระบบแจ้งเตือน

หากคุณไม่สามารถลบภาพยนตร์หรือรายการทีวีของคุณ

 • ซ่อนรายการ: ซ่อนรายการและลบออกจากคลังของคุณเมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID

 • ปิดการเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์: หากคุณใช้สาย USB เชื่อมข้อมูลภาพยนตร์หรือรายการทีวีจาก Mac หรือ PC ไปยัง iPhone หรือ iPad ด้วยตนเอง คุณสามารถปิดการเชื่อมข้อมูลเพื่อลบคอนเทนต์ออกจากคลังได้

 • ตรวจสอบสถานะการดาวน์โหลดรายการ: หากคุณเห็นไอคอนดาวน์โหลดไอคอนดาวน์โหลดถัดจากภาพยนตร์หรือตอนของรายการ หมายความว่าระบบได้ดาวน์โหลดคอนเทนต์เหล่านั้นมายังอุปกรณ์ของคุณแล้ว หากคุณไม่เห็นไอคอนดาวน์โหลดไอคอนดาวน์โหลด แปลว่าภาพยนตร์หรือตอนของรายการยังไม่ได้รับดาวน์โหลด

ลบแอปและสื่ออื่นๆ

คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือดาวน์โหลดสื่อบางประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดดูสิ่งที่พร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: