หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 9, 4005, 4013 หรือ 4014 เมื่อกู้คืนอุปกรณ์ iOS

เมื่อคุณพยายามจะอัพเดทหรือกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้ใน iTunes

ลองอัพเดทอุปกรณ์ iOS ของคุณอีกครั้ง

หากอุปกรณ์ iOS ของคุณยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างการอัพเดทหรือกู้คืน หรือหาก iTunes ไม่สามารถระบุอุปกรณ์ที่จะกู้คืน คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

 • iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืน เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (9)
 • iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืน เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (4005)
 • iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืน เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (4013)
 • iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืน เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (4014)

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. บังคับอุปกรณ์ของคุณให้รีสตาร์ท
  • ใน iPad Pro 11 นิ้วหรือ iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3): ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว กดปุ่มลดเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว จากนั้นให้กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple
  • บน iPhone 8 หรือใหม่กว่า: กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว กดปุ่มลดเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว จากนั้นกดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple
  • ใน iPhone 7 หรือ iPhone 7 Plus ให้กดปุ่มด้านข้างและปุ่มลดเสียง โดยกดทั้งสองปุ่มพร้อมกันค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาทีจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple
  • ใน iPhone 6s และรุ่นก่อนหน้า, iPad หรือ iPod touch ให้กดปุ่มโฮมและปุ่มด้านบน (หรือด้านข้าง) โดยกดทั้งสองปุ่มพร้อมกันค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาทีจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB 
 4. เมื่อ iTunes ขอให้คุณอัพเดทหรือกู้คืน ให้คลิกอัพเดท (ไม่ใช่กู้คืน) เพื่อติดตั้ง iOS อีกครั้งและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หากคุณสามารถอัพเดทได้ แต่อุปกรณ์ของคุณเริ่มต้นระบบในโหมดการกู้คืน ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้ง ในขั้นตอนที่ 4 ให้เลือกกู้คืนแทนอัพเดท หลังจากกู้คืนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากข้อมูลสำรอง

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดในระหว่างการอัพเดท ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบการอัพเดทสำหรับ Mac หรือ PC หากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เนื่องจากการอัพเดท ให้ตรวจสอบการอัพเดทอีกครั้งหลังจากที่รีสตาร์ท
 2. ลองกู้คืนอุปกรณ์โดยใช้สาย USB เส้นอื่น
 3. ลองกู้คืนอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด 9, 4005, 4013 หรือ 4014 เมื่อคุณพยายามกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch โปรดติดต่อเรา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการอัพเดทและการกู้คืนอื่นๆ

วันที่เผยแพร่: