หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 9, 4005, 4013 หรือ 4014 เมื่อกู้คืนอุปกรณ์ iOS

เมื่อคุณพยายามจะอัพเดทหรือกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้ใน iTunes

ลองอัพเดทอุปกรณ์ iOS ของคุณอีกครั้ง

หากอุปกรณ์ iOS ของคุณยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างการอัพเดทหรือกู้คืน หรือหาก iTunes ไม่สามารถระบุอุปกรณ์ที่จะกู้คืน คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

 • iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืน เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (9)
 • iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืน เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (4005)
 • iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืน เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (4013)
 • iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืน เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (4014)

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. บังคับอุปกรณ์ของคุณให้รีสตาร์ท
  • iPad รุ่นต่างๆ ที่มี Face ID: กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว กดปุ่มลดเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะรีสตาร์ท
  • iPhone 8 หรือใหม่กว่า: กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว กดปุ่มลดเสียงแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็ว กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus และ iPod touch (รุ่นที่ 7): กดปุ่มด้านข้าง (หรือด้านบน) และปุ่มลดเสียงค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 10 วินาที จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple 
  • iPad ที่มีปุ่มโฮม, iPhone 6s หรือรุ่นก่อนหน้า และ iPod touch (รุ่นที่ 6) หรือรุ่นก่อนหน้า: กดปุ่มด้านข้าง (หรือด้านบน) และปุ่มโฮมค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 10 วินาที จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB 
 4. เมื่อ iTunes ขอให้คุณอัพเดทหรือกู้คืน ให้คลิกอัพเดท ไม่ใช่กู้คืน เพื่อติดตั้ง iOS ใหม่อีกครั้งและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หากคุณสามารถอัพเดทอุปกรณ์ได้ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวเริ่มต้นระบบในโหมดการกู้คืน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้ง ในขั้นตอนที่ 4 ให้เลือกกู้คืนแทนอัพเดท หลังจากกู้คืนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากข้อมูลสำรอง

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดในระหว่างการอัพเดท ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบการอัพเดทสำหรับ Mac หรือ PC หากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เนื่องจากการอัพเดท ให้ตรวจสอบการอัพเดทอีกครั้งหลังจากที่รีสตาร์ท
 2. ลองกู้คืนอุปกรณ์โดยใช้สาย USB เส้นอื่น
 3. ลองกู้คืนอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด 9, 4005, 4013 หรือ 4014 เมื่อคุณพยายามกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch โปรดติดต่อเรา

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการอัพเดทและการกู้คืนอื่นๆ

วันที่เผยแพร่: