ค้นหาและดู iPhone หรือ iPad ของคุณบนคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod เข้ากับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดังกล่าวควรปรากฏใน Finder หรือ iTunes

ดูอุปกรณ์ของคุณใน Finder

หาก Mac ของคุณใช้ macOS Catalina หรือใหม่กว่า ชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณจะปรากฏในแถบด้านข้างของหน้าต่างใดก็ได้ใน Finder คลิกที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ

หาก Mac ของคุณใช้ macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า หรือคุณใช้ PC ที่ใช้ Windows ให้ดูอุปกรณ์ของคุณใน iTunes แทน

 


ดูอุปกรณ์ของคุณใน iTunes

หาก Mac ของคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า หรือคุณใช้ PC ที่ใช้ Windows ไอคอนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณจะปรากฏที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง iTunes คลิกที่ไอคอนเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ

 


หากคุณไม่เห็นอุปกรณ์ของคุณใน Finder หรือ iTunes

วันที่เผยแพร่: