ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอัพเดท iOS และกู้คืนข้อผิดพลาด

เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการอัพเดท iOS ของคุณที่เฉพาะเจาะจง และกู้คืนข้อผิดพลาด

ใช้ขั้นตอนพื้นฐานเหล่านี้ เมื่อคุณเห็นข้อความนี้ "ไม่สามารถกู้คืน iPhone [ประเภทของอุปกรณ์] เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก [หมายเลขข้อผิดพลาด]" หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ ให้หาข้อผิดพลาดของคุณทางด้านล่างเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ

เลือกหมายเลขข้อผิดพลาดหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เลือกข้อผิดพลาดของคุณ เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ

 

 

ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 1671 แสดงว่า iTunes กำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น รอให้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วลองอีกครั้ง หากต้องการดูว่าการดาวน์โหลดควรใช้เวลานานเท่าใด คุณสามารถคลิกลูกศรลงที่มุมขวาบนของ iTunes ได้ 

หากคุณเห็นหนึ่งในปัญหาด้านล่างนี้ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple หรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • "มีปัญหาในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์"
 • "อุปกรณ์ไม่มีสิทธิ์ใช้บิลด์ที่ขอ"

ตรวจสอบปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง iTunes กับเซิร์ฟเวอร์อัพเดตซอฟต์แวร์ของ Apple หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ ให้ตรวจสอบ ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น

ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ของคุณ

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 4005, 4013 หรือ 4014 ให้เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ หากคุณเห็นหนึ่งในข้อผิดพลาดด้านล่าง คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ USB

 • 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643-1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีคำว่า "การตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง"

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับสาย USB, พอร์ต USB หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ดังนี้

 1. ใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่มี ให้ลองใช้สาย USB ของ Apple เส้นอื่น 
 2. สลับไปใช้พอร์ต USB พอร์ตอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่าเสียบเข้ากับคีย์บอร์ดของคุณ
 3. เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 4. หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดอยู่ คุณสามารถตรวจสอบปัญหา USB อื่นๆ ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น และปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ได้

ตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 53 ให้ เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ หากคุณเห็นหนึ่งในข้อผิดพลาดด้านล่างนี้ คุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

 • 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667 1669

สิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB, คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของคุณนั้นสามารถใช้งานได้ดี จากนั้นลอง กู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod ของคุณอีกสองครั้ง
 4. หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ คุณสามารถ ตรวจหาซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยหรือได้รับการดัดแปลง หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ล้าสมัยหรือถูกดัดแปลงหรือไม่

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 1015 หรือข้อความที่แจ้งว่า "ไม่พบทรัพยากรที่จำเป็น" แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจได้รับการดัดแปลง iOS โดยไม่ได้รับอนุญาต ("การเจลเบรค") หรือคุณอาจลองพยายามติดตั้ง iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า (การดาวน์เกรด) ก็ได้ 

อัพเดทเป็น iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นใช้โหมดการกู้คืนเพื่อกู้คืนอุปกรณ์ของคุณให้เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

แก้ไขล่าสุด: