ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการอัพเดทและการกู้คืน iOS

เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการอัพเดทและการกู้คืน iOS ที่เฉพาะเจาะจง

เมื่อคุณอัพเดทหรือกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch ใน iTunes คุณอาจเห็นข้อความนี้: "ไม่สามารถกู้คืน iPhone [ชื่ออุปกรณ์] เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก [หมายเลขข้อผิดพลาด]"

ก่อนลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง ให้ทำตามขั้นตอนพื้นฐานในการ แก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการอัพเดทและการกู้คืน iOS ใน iTunes

ค้นหาหมายเลขข้อผิดพลาดของคุณ

หากคุณได้ลองทำตามขั้นตอนพื้นฐานแล้ว แต่ยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ ให้คลิกหมายเลขข้อผิดพลาด แล้วทำตามขั้นตอนขั้นสูงต่อไปนี้

12346910111213141617202123262728293435363740, 53, 56

1002100410111012101310141015

1600160116021603160416111638, 1643-165016671669

200120022005200620093002300430133014301531943200

4005401340149006

แก้ไขข้อผิดพลาดของเครือข่าย

ข้อผิดพลาด: 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200 นอกจากนี้ คุณยังอาจเห็นข้อความเตือนเหล่านี้

  • "มีปัญหาในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์"
  • "อุปกรณ์ไม่มีสิทธิ์ใช้บิลด์ที่ขอ" 

การเตือนเหล่านี้หมายถึงคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของ Apple หรือการสื่อสารกับอุปกรณ์ของคุณ 

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์หรือการตั้งค่าที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ Apple หรือระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์

หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ

ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

ข้อผิดพลาด: 2, 4, 6, 9, 1611, 9006

บางครั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยก็สามารถหยุดอุปกรณ์ของคุณจากการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของ Apple หรือกับอุปกรณ์ของคุณ

ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและการตั้งค่า เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปิดกั้นการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Apple

หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ ตรวจสอบปัญหาการเชื่อมต่อ USB

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ของคุณ

ข้อผิดพลาด: 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643-1650, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 4005, 4013, 4014 นอกจากนี้ คุณยังอาจเห็นข้อความที่มีคำว่า "การตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง"

หากการเชื่อมต่อ USB ระหว่างอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณถูกขัดจังหวะ คุณอาจไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืนได้

จำกัดขอบเขตปัญหาโดยลองใช้อุปกรณ์อื่น

หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ ตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์

ตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์

ข้อผิดพลาด: 1, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 53, 56, 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667 หรือ 1669

อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหาฮาร์ดแวร์ที่ขัดขวางไม่ให้อัพเดทหรือกู้คืนได้สำเร็จ

  1. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าของคุณไม่ได้ บล็อคอุปกรณ์ของคุณไม่ให้สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์อัพเดทของ Apple
  2. จากนั้นลอง กู้คืนอุปกรณ์ iOS ของคุณ อีกสองครั้งในขณะที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายที่คุณมั่นใจว่าทำงานได้ปกติ
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและการตั้งค่า ของคุณอนุญาตให้ทำการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทได้
  4. หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณอัพเดทหรือกู้คืน ให้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยหรือถูกดัดแปลง

ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ล้าสมัยหรือถูกดัดแปลงหรือไม่

ข้อผิดพลาด: 1015 นอกจากนี้ คุณยังอาจเห็นข้อความ "ไม่พบทรัพยากรที่จำเป็น"

ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจปรากฏขึ้น หากเป็นสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เวอร์ชั่นของ iTunes ล้าสมัย รับ iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด แล้วลองอัพเดทหรือกู้คืนอีกครั้ง
  • อุปกรณ์ของคุณมี iOS เวอร์ชั่นเบต้า
  • คุณกำลังพยายามจะติดตั้ง iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า (กำลังดาวน์เกรด)
  • อุปกรณ์ของคุณมี การปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต ใน iOS ของคุณ หรือที่เรียกว่า "การเจลเบรก (Jailbreaking)"

ใช้โหมดการกู้คืน เพื่อกู้คืนอุปกรณ์ของคุณให้เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

แก้ไขล่าสุด: