ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอัพเดท iOS และกู้คืนข้อผิดพลาด

เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการอัพเดท iOS ของคุณที่เฉพาะเจาะจง และกู้คืนข้อผิดพลาด

ใช้ขั้นตอนพื้นฐานเหล่านี้เมื่อคุณเห็นข้อความนี้ "iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืน เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก [หมายเลขข้อผิดพลาด]" หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ ให้หาข้อผิดพลาดของคุณทางด้านล่างเพื่อดูสิ่งที่ต้องทำ

เลือกหมายเลขข้อผิดพลาดหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เลือกข้อผิดพลาดที่คุณพบ เพื่อดูสิ่งที่ต้องทำ

 

 

ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 1671 แสดงว่า iTunes กำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น รอให้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วลองอีกครั้ง หากต้องการดูว่าการดาวน์โหลดควรใช้เวลานานเท่าใด คุณสามารถคลิกลูกศรลงที่มุมขวาบนของ iTunes ได้ 

หากคุณเห็นหนึ่งในปัญหาด้านล่างนี้ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple หรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • "มีปัญหาในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์"
 • "อุปกรณ์ไม่มีสิทธิ์ใช้บิลด์ที่ขอ"

ตรวจสอบปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง iTunes กับเซิร์ฟเวอร์อัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple  นอกจากนี้ให้ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น

หากคุณยังเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ของคุณ

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 4005, 4013 หรือ 4014 ให้ดูสิ่งที่ต้องทำ หากคุณเห็นหนึ่งในข้อผิดพลาดด้านล่าง คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ USB

 • 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643-1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีคำว่า "การตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง"

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับสาย USB, พอร์ต USB หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ดังนี้

 1. ใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากคุณไม่มี ให้ลองใช้สาย USB ของ Apple เส้นอื่น 
 2. สลับไปใช้พอร์ต USB พอร์ตอื่นบนคอมพิวเตอร์ อย่าเสียบเข้ากับคีย์บอร์ด
 3. เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 4. หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดอยู่ คุณสามารถตรวจสอบปัญหา USB อื่นๆ ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น และปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ได้

หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 53 ให้ดูสิ่งที่ต้องทำ หากคุณเห็นหนึ่งในข้อผิดพลาดด้านล่างนี้ คุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

 • 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667 1669

สิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 1. หาก iTunes เปิดอยู่แล้ว ให้ออก แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 3. ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB, คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของคุณนั้นสามารถใช้งานได้ดี จากนั้นลองกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod อีกสองครั้ง
 5. หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ คุณสามารถตรวจหาซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยหรือได้รับการดัดแปลง หรือติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ล้าสมัยหรือถูกดัดแปลงหรือไม่

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 1015 หรือข้อความที่แจ้งว่า "ไม่พบทรัพยากรที่จำเป็น" แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจได้รับการดัดแปลง iOS โดยไม่ได้รับอนุญาต ("การเจลเบรค") หรือคุณอาจลองพยายามติดตั้ง iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า (การดาวน์เกรด) ก็ได้ 

อัพเดทเป็น iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นใช้โหมดการกู้คืนเพื่อกู้คืนอุปกรณ์ของคุณให้เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณยังเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

แก้ไขล่าสุด: