ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการอัพเดทและการกู้คืน iOS

ดูวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการอัพเดทและการกู้คืน iOS

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเป็นอันดับแรก

 1. ดาวน์โหลด iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. หากไม่สามารถกู้คืนอุปกรณ์ได้ และคุณได้รับข้อความแจ้งว่า "เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักขึ้น [หมายเลขข้อผิดพลาด]" ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ 

หากยังคงเห็นข้อผิดพลาด ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง

    

เลือกหมายเลขข้อผิดพลาดหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หากต้องการดูสิ่งที่ควรทำ ให้เลือกข้อผิดพลาดที่คุณพบ ดังนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์, Apple และ iTunes สามารถติดต่อสื่อสารได้

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 1671 แสดงว่า iTunes กำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น รอให้การดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วลองอีกครั้ง หากต้องการดูว่าควรใช้เวลาดาวน์โหลดนานเท่าใด ให้คลิกลูกศรลงที่มุมขวาบนของ iTunes

หากคุณเห็นหนึ่งในข้อผิดพลาดด้านล่างนี้ แสดงว่าคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple หรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • "เกิดปัญหาในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์"
 • "อุปกรณ์ไม่เข้าเกณฑ์ในการใช้บิลด์ที่ร้องขอ"

สิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes สามารถติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์อัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple ได้
 2. ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการรายอื่น

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 4037 แสดงว่า iTunes ไม่สามารถอัพเดทอุปกรณ์ iOS ของคุณได้เพราะรหัสถูกล็อคและอุปกรณ์ไม่ได้ถูกปลดล็อคสำหรับการอัพเดทหรือการกู้คืน ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณแล้วลองอีกครั้ง ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืมรหัสของคุณ

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การเตือนการอัพเดทเซลลูลาร์ล้มเหลวหรือ Apple Pay ไม่พร้อมใช้งาน

หากคุณเห็น "การอัพเดทเซลลูลาร์ล้มเหลว" หรือ "Apple Pay ต้องการให้อัพเดท iPhone เครื่องนี้" หลังจากที่อัพเดทแล้ว ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ของคุณ

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 4005, 4013 หรือ 4014 ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้

หากคุณเห็นข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB, สาย USB, พอร์ต USB หรือคอมพิวเตอร์

 • 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643–1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • ข้อผิดพลาดที่มีคำว่า "การตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง"

สิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว:

 1. ใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากคุณไม่มีสาย ให้ลองใช้สาย USB ของ Apple เส้นอื่น 
 2. สลับไปใช้พอร์ต USB พอร์ตอื่นบนคอมพิวเตอร์ อย่าเสียบเข้ากับคีย์บอร์ด
 3. สลับไปใช้พอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 4. หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด ให้ตรวจหาปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับ USB ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการรายอื่น จากนั้นให้ตรวจสอบฮาร์ดแวร์

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 53 ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้

หากคุณเห็นข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้ แสดงว่าคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

 • 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, 1669

สิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว:

 1. หาก iTunes เปิดอยู่แล้ว ให้ออก แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 2. ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการรายอื่น
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB, คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของคุณนั้นสามารถใช้งานได้ดี จากนั้นลองกู้คืนอุปกรณ์ iOS อีกสองครั้ง
 4. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ล้าสมัยหรือถูกดัดแปลงหรือไม่ 

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ล้าสมัยหรือถูกดัดแปลงหรือไม่

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 1015 หรือข้อความแจ้งว่า "ไม่พบทรัพยากรที่จำเป็น" แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจมีการดัดแปลง iOS โดยไม่ได้รับอนุญาต (การเจลเบรค) หรือคุณอาจพยายามติดตั้ง iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า (การดาวน์เกรด) ก็ได้ 

หากต้องการกู้คืนอุปกรณ์เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด ให้ใช้โหมดการกู้คืน

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: