โปรดเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์เพื่อส่งข้อมูลนี้
การแก้ไขการควบคุมนี้จะทำให้โหลดหน้านี้อีกครั้ง
MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว

โปรแกรมเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

Apple ตรวจพบว่ามี MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar) จำนวนหนึ่งที่มีส่วนประกอบที่อาจทำงานผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้แบตเตอรี่ในตัวบวม ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาด้านความปลอดภัย และทาง Apple จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เข้าเกณฑ์ให้โดยไม่คิดค่าบริการ โดยเครื่องที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2016 ถึงตุลาคม 2017 และกำหนดคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์จากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์

โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องด้านล่างเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณตรงตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่ หาก MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar) มีหมายเลขประจำเครื่องที่เข้าเกณฑ์ Apple จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้โดยไม่คิดค่าบริการ

โปรแกรมนี้ไม่มีผลกับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ที่มี Touch Bar หรือ MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว รุ่นเก่า

Valid Input Invalid Input

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนอาจเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ โปรดเลือกตัวเลือกบริการตัวเลือกหนึ่งด้านล่างนี้

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนไม่เข้าเกณฑ์ของโปรแกรมนี้ เนื่องจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
- ไม่อยู่ในช่วงหมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ
- มีบันทึกของเราที่ระบุไว้ว่าเครื่องของคุณได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว
- มีบันทึกของเราที่ระบุไว้ว่าหมายเลขประจำเครื่องนี้ไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการเปลี่ยนแบบไม่มีค่าบริการภายใต้โปรแกรมนี้ หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อ Apple

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

โปรดป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคุณ

หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดป้อนหมายเลขอีกครั้ง หากคุณยังมีปัญหา ให้ติดต่อเรา

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง ของคุณได้ง่ายๆ ดูวิธีการ

ขั้นตอนการเปลี่ยน

เลือกหนึ่งในตัวเลือกบริการด้านล่างเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วของคุณจะได้รับการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้และทำงานได้ดีตามปกติหรือไม่ อาจใช้เวลาในการเข้ารับบริการนาน 3-5 วัน

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากต้องการเตรียม MacBook Pro ให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: หาก MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ของคุณได้รับความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการซ่อมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว

หากคุณเชื่อว่า MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และคุณได้ชำระเงินเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมจะรับประกัน MacBook Pro ที่มีปัญหารุ่นต่างๆ เป็นเวลา 5 ปี โดยนับจากวันที่จำหน่ายปลีกเครื่องเป็นครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561